Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Archeometria Kutatócsoport

Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             
 

 

Műszeres laboratóriumok, csoportok

 

 

A műszeres laboratóriumok működési szabályzata, hozzáférés a kutatási infrastruktúrákhoz

 

 

Stabilizotóp laboratórium

 

Csoportvezető: Demény Attila, kutatóprofesszor

 

A stabilizotóp laboratórium 1990-ben alakult meg az akkori igazgató, Pantó György akadémikus által elnyert OTKA műszerpályázati támogatás révén. A laboratórium alapját 2005-ig egy Finnigan MAT delta S típusú stabilizotóparány-mérő tömegspektrométer alkotta. A tömegspektrométer két kollektor-rendszerrel rendelkezik, az egyik a 13C/12C, 18O/16O, 15N/14N és 34S/32S arányok CO2, N2 és SO2 gázokban, a másik a D/H arány H2 gázban történő meghatározását biztosítja. 2005-ben egy GVOP projekt (GVOP-3.2.1- 2004 - 04 - 0235/3.0) keretében történt meg egy Finnigan delta plus XP vivőgázas tömegspektrométer beszerzése és üzembe helyezése. A vivőgázas tömegspektrométerrel szintén a H, C, O, N és S elemek izotóparányait lehet meghatározni, de a korábbi, dual-inlet rendszerrel szemben sokkal kisebb, mikromólt elérő anyagmennyiségből. 2014-2015-ben a laboratórium újabb berendezéssel bővült. Egy Thermo Finnigan delta V tömegspektrométert helyeztünk üzembe, amihez ásványok és szerves anyagok automatizált H-C-N-O izotópelemzésére alkalmas TC/EA és elemanalizátor berendezést csatoltunk. A tömegspektrométerek mellett két lézer spektroszkóp üzemel az egységben, amivel vízminták és ásványokból felszabadított H2O kombinált H-O izotópelemzését végezzük.

 

 

Elektron-mikroszonda laboratórium

Ásvány- és kőzetanalitikai laboratórium

 

Csoportvezető: Sipos Péter, tudományos fömunkatárs

 

Az MTA Geokémiai Kutatóintézet elektron-mikroszonda laboratóriuma 1969. óta működik. A jelenlegi műszer egy 1980-ban üzembe helyezett JEOL JCXA-733 elektron-mikroszonda, amely három hullámhosszfelbontású és egy energiadiszperziv spektrométerrel van felszerelve. OTKA műszerpályázat keretében 2002-ben a mikroszondához egy kvantitativ elemzések végzésére is alkalmas INCA Energy 200 (Oxford Instruments) típusú energiadiszperziv spektrométer beszerzésére és üzembehelyezésére került sor.

 

 

 

A röntgendiffrakciós vizsgálatokhoz az alapkészülék egy PC-APD programmal vezérelt Philips PW 1730 röntgendiffraktométer, grafit monokromátorral és réz csővel. A laboratórium rendelkezik az alapvető geológiai és talajtani mintaelőkészítési módszerekhez szükséges eszközökkel. A laboratórium a GKKI kutatási témáiban geológiai minták minőségi és mennyiségi fázisanalízisét végzi.

A röntgenfluoreszcens elemzésekhez egy Philips PW 1410 típusú hullámhossz diszperzív spektrométert használunk, melyet a Philips által kifejlesztett X31 (2.13 verzió) típusú szoftverrel felszerelt számítógép irányít. A röntgensugarakat króm anódú röntgencsővel gerjesztjük 50 mA csőárammal és 50 kV feszültséggel.

 

 

Szerves-geokémiai laboratórium


Csoportvezető: Fekete József, tudományos munkatárs

 

Az FGI-ben (korábban GKKI) kb. 1970 óta folynak rendszeres szerves geokémiai vizsgálatok. Jelenleg kőolajok, szerves anyag tartalmú üledékek, talajok és hévizek szerves anyagainak kutatása folyik, amihez a műszeres hátteret 2 gázkromatográf és egy GC/TOFMS adja

Helyben keletkező kozmogén izotópos minta-előkészítő laboratórium

Laborvezető: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia, tudományos főmunkatárs

A helyben keletkező kozmogén izotópos minta-előkészítő laboratórium kialakítása Intézetünkben 2013-ban kezdődött meg. 2014-2016 során a laboratórium felkészült kvarc tartalmú kőzet- és üledék-minták előkészítésére helyben keletkező kozmogén 10Be és 26Al koncentrációjuk meghatározásához. Intézetünkben jelenleg folyó kozmogén izotópos kutatások: folyóteraszok 10Be izotópos kitettségi korának mélységprofilok menti vizsgálata, valamint 26Al/10Be izotópos betemettségi kor-meghatározása; glaciális felszínformák 10Be izotópos kitettségi kor meghatározása.

 

Utolsó frissítés: 2017. 04. 03.