Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Archeometria Kutatócsoport

Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             
 

 

Műszeres laboratóriumok, csoportok

 

 

A műszeres laboratóriumok működési szabályzata, hozzáférés a kutatási infrastruktúrákhoz

 

 

Stabilizotóp laboratórium

 

Csoportvezető: Demény Attila, kutatóprofesszor

 

A stabilizotóp laboratórium 1990-ben alakult meg az akkori igazgató, Pantó György akadémikus által elnyert OTKA műszerpályázati támogatás révén. A laboratórium alapját 2005-ig egy Finnigan MAT delta S típusú stabilizotóparány-mérő tömegspektrométer alkotta. A tömegspektrométer két kollektor-rendszerrel rendelkezik, az egyik a 13C/12C, 18O/16O, 15N/14N és 34S/32S arányok CO2, N2 és SO2 gázokban, a másik a D/H arány H2 gázban történő meghatározását biztosítja. 2005-ben egy GVOP projekt (GVOP-3.2.1- 2004 - 04 - 0235/3.0) keretében történt meg egy Finnigan delta plus XP vivőgázas tömegspektrométer beszerzése és üzembe helyezése. A vivőgázas tömegspektrométerrel szintén a H, C, O, N és S elemek izotóparányait lehet meghatározni, de a korábbi, dual-inlet rendszerrel szemben sokkal kisebb, mikromólt elérő anyagmennyiségből. 2014-2015-ben a laboratórium újabb berendezéssel bővült. Egy Thermo Finnigan delta V tömegspektrométert helyeztünk üzembe, amihez ásványok és szerves anyagok automatizált H-C-N-O izotópelemzésére alkalmas TC/EA és elemanalizátor berendezést csatoltunk. A tömegspektrométerek mellett két lézer spektroszkóp üzemel az egységben, amivel vízminták és ásványokból felszabadított H2O kombinált H-O izotópelemzését végezzük.

 

Ásvány- és kőzetanalitikai laboratórium

 

Csoportvezető: Sipos Péter, tudományos fömunkatárs

 

Az MTA Geokémiai Kutatóintézet elektron-mikroszonda laboratóriuma 1969. óta működik. A jelenlegi műszer egy 1980-ban üzembe helyezett JEOL JCXA-733 elektron-mikroszonda, amely három hullámhosszfelbontású és egy energiadiszperziv spektrométerrel van felszerelve. OTKA műszerpályázat keretében 2002-ben a mikroszondához egy kvantitativ elemzések végzésére is alkalmas INCA Energy 200 (Oxford Instruments) típusú energiadiszperziv spektrométer beszerzésére és üzembehelyezésére került sor. 2018-ban az MTA támogatása révén a spektrométer felújítása történt meg.

 

A laboratórium kiemelt profilja a geológiai minták kémiai és fázisanalízise, de jelentős tapasztalattal rendelkeznek (ipari) kerámiák, fémek, üvegek, valamint kulturális örökség anyagainak elemzésében is. Speciális területei az agyagásvány-diagnosztika és szerkezetvizsgálat, az archeometriai analitika, valamint a komplex fázis és kémiai mikroanalitika. A laboratórium három részlegből áll: egy röntgenanalitikai, egy mikroanalitikai és egy szervetlen kémiai egységből. Ezekben üzemel egy mikro-röntgen diffraktométer, két röntgen diffraktométer, egy laboratóriumi és egy hordozható röntgen fluoreszcens spektrométer, egy elektron mikroszonda, egy atomabszorpciós spektrofotométer és egy automata titráló berendezés. A laboratórium rendelkezik az alapvető minta-előkészítési eljárásokhoz szükséges eszközökkel is.

 

 


Helyben keletkező kozmogén izotópos minta-előkészítő laboratórium

Laborvezető: Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia, tudományos főmunkatárs

A helyben keletkező kozmogén izotópos minta-előkészítő laboratórium kialakítása Intézetünkben 2013-ban kezdődött meg. 2014-2016 során a laboratórium felkészült kvarc tartalmú kőzet- és üledék-minták előkészítésére helyben keletkező kozmogén 10Be és 26Al koncentrációjuk meghatározásához. Intézetünkben jelenleg folyó kozmogén izotópos kutatások: folyóteraszok 10Be izotópos kitettségi korának mélységprofilok menti vizsgálata, valamint 26Al/10Be izotópos betemettségi kor-meghatározása; glaciális felszínformák 10Be izotópos kitettségi kor meghatározása.

 

Utolsó frissítés: 2019. szept. 25.