BAJNÓCZI BERNADETT
PhD
tudományos főmunkatárs
Elérhetőségek
 • +36 1 309 2600 / 1223
 • +36 1 319 3137
 • bajnoczi.bernadett at csfk.org
 • bajnoczi at geochem.hu
 • 220-221 szoba
Születési hely és idő
  Kaposvár, 1974
Képesítés és fokozat
 • 2004 PhD (kőzettan-geokémia), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. Az értekezés címe: A Velencei-hegység paleogén hidrotermális folyamatai
 • 1997 okleveles geológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. A diplomamunka címe: A regéci-kaldera (Tokaji-hg.) hidrotermális képződményeinek genetikai vizsgálata
Munkahelyek
 • 2000- CSFK Földtani és Geokémiai Intézet (korábban: MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, MTA Geokémiai Kutatóintézet, MTA Geokémiai Kutatólaboratórium), Budapest
 • 1997-2000 PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ásványtani Tanszék, Budapest
Nyelvtudás
 • angol, középfok
 • spanyol, középfok (jelenleg passzív)
Fontosabb kutatási területek
 • Kulturális örökségünk tárgyi emlékeinek anyagtani kutatása - archeometria (mázas kerámiák, üveg, fém, építő- és díszítőkövek)
 • Karbonátok ásványtana és geokémiája (talajok-paleotalajok, üledékes kőzetek, metamorf kőzetek karbonátfázisai)
 • Teleptan: kis és nagy szulfidációs fokú epitermális rendszerek genetikai kutatása
Fontosabb tanulmányutak
 • 2000-2007 között több alkalommal Tübingeni Egyetem, Geokémiai Tanszék, Németország
 • 2001 Groningeni Egyetem Izotópkutatási Központja (CIO), Hollandia
 • 1998 Kyushu University, Department of Mining (Fukuoka) és Japán Geológiai Szolgálat (Tsukuba), Japán
Szakmai közéleti tevékenység
 • Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémiai Szakosztály: 2009-től több ciklusban vezetőségi tag
 • 2017-2024 MTA X. Osztály Geokémiai és Ásvány-Kőzettani Tudományos Bizottság tagja
 • MTA X. Osztály Geokémiai és Ásvány-Kőzettani Tudományos Bizottság Archeometriai Albizottsága 2008-2021: titkár, 2021- elnök
 • 2017- az Archeometriai Műhely elektronikus folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
Kutatási pályázatok, ösztöndíjak
 • 2010-2012, 2014-2015 MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
 • 2004-2007 OTKA Posztdoktori Ösztöndíj
 • 1999 Society of Economic Geologists – BHP Student Research Grant
Elnyert díjak
 • 2002, 2009 Szádeczky-Kardoss Elemér Díj
Publikációk
Az utolsó 5 év fontosabb publikációi
 • Mozgai, V., Horváth, E., Bajnóczi, B. (2021): Possibilities and limitations of non-invasive analytical methods in the examination of garnet- and niello-inlaid precious metal objects – Case study of three polychrome animal-style silver buckles from the 5th-century Carpathian Basin. Interdisciplinaria archaeologica – Natural Sciences in Archaeology 12/1, 45-67.
 • Kreiter, A., May, Z., Pető, Á., Tóth, M., Bajnóczi, B., Máté, L. Viktorik, L., Szabó, L., Sklá-nitz, A., Mészáros Kis, Zs., Gődény, M., Cseri, Zs., Raczky, P. (2021): Bucrania revisited: Exploring the chaîne opératoire of bucranium figurines of the Körös culture from the 6th millennium. Journal of Archaeological Science: Reports 37, 102982
 • Mozgai, V., Bajnóczi, B., May, Z., Mráv, Zs. (2021): Non-destructive handheld XRF study of archaeological composite silver objects – the case study of the late Roman Seuso Treas-ure. Archaeological and Anthropological Sciences 13, 83
 • Bajnóczi, B., Szabó, M., May, Z., Rostás, P., Tóth, M. (2021): A first approach to reconstruct the production technology of Zsolnay ceramic panel paintings with oil painting effect. Jour-nal of Archaeological Science: Reports 37, 102941
 • Györkös, D., Bajnóczi, B., Szakmány, Gy., Szabó, M., Milke, R., Aradi, L., Tóth, M. (2020): Provenance and production technology of late medieval ‘Besztercebánya/Banská Bystrica–type’ high-quality stove tiles. Archaeological and Anthropological Sciences 12, 284
 • Mozgai, V., Bajnóczi, B., Mráv, Zs., Kovacsóczy, B., Tóth, M. (2019): Application of a labo-ratory micro-X-ray diffractometer (RIGAKU DMAX RAPID II) in the archaeometric analy-sis of archaeological artefacts – case studies of metal objects. Archeometriai Műhely 16/1, 29-42.
 • Horváth, E., Mozgai, V., Bajnóczi, B. (2019): Pure gold with poor workmanship – some unusual pieces of polychrome metalwork from the 5th-century Carpathian basin. Archeo-metriai Műhely 16/1, 43-56.
 • Mozgai, V., Topa, B. A., Weiszburg, T. G., Mráv, Zs., Bajnóczi, B. (2019): SEM-EDS and μ-XRD study of the niello inlays of a unique late Roman silver augur staff (lituus) from Bri-getio, Pannonia (Hungary). Archaeological and Anthropological Sciences, 11/4, 1599-1610.
 • Bajnóczi, B., Nagy, G., Sipos, Gy., May, Z., Váczi, T., Tóth, M., Boros, I., Pattantyús, M. (2018): Material analysis and TL dating of a Renaissance glazed terracotta Madonna statue kept in the Museum of Fine Arts, Budapest. Journal of Cultural Heritage, 33, 60-70.
 • Baricza. Á., Bajnóczi, B., Kovács, J., May, M., Szabó, M., Szabó, Cs., Tóth, M. (2018): Chemical durability of lead-bearing glazes in sulphuric acid solutions - Laboratory experi-ments performed on Zsolnay architectural ceramics from Budapest (Hungary). International Journal of Architectural Heritage, 12/2, pp. 216-236.
Utolsó frissítés 2021.08.02.