Hatvani István Gábor
PhD
Tudományos főmunkatárs
Elérhetőségek
 • +36 1 309 2600 / 1353
 • +36 1 319 3137
 • hatvani.istvan at csfk.hun-ren.hu
 • hatvaniig at gmail.com
 • 313 szoba
Születési hely és idő
  Budapest, 1987
Képesítés és fokozat
 • 2022 habilitáció ELTE TTK, környezettudományok tudományág. A dolgozat címe: „Példák a hidrológiai ciklus különböző elemeiből származó környezettudományi adatok idősoros, többváltozós és geomatematikai vizsgálatára„ (1238/2022; 2021.09.16)
 • 2014 PhD ELTE TTK Környezettudományi Doktori Iskola - Környezeti-földtudomány PhD program. A dolgozat címe: „Application of state-of-the-art geomathematical methods in water protection - on the example of the data series of the Kis-Balaton Water Protection System (P-4190/2014; 2014.03.20)
 • 2010 MSc ELTE TTK Környezettudomány szak. A dolgozat címe: „Idősoros, egy- és többváltozós adatelemző módszerek alkalmazása a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer idősoraira”
Nyelvtudás
 • angol IELTS General Training: Overall Band Score 8 (“Very Good User”) 2022
 • olasz szóbeli és írásbeli középfokú akkreditált és nemzetközi nyelvvizsga (B2), 2010
 • angol szóbeli és írásbeli felsőfokú akkreditált és nemzetközi nyelvvizsga (C2), 2002
Fontosabb kutatási területek
Kutatási projektek
 • ELKH Adatrepozitóriumi nagyköveti pozíció betöltése 2023. május – 2023. november, melynek keretében elmélyültem az adatrepozitálással kapcsolatos ismeretekben, és gyakorlatot szereztem, majd ezeket megosztottam az ELTE TTK hallgatóival és az ELKH kutatóival.
 • Részvétel az Európai Együttműködési Tudomány és Technológiai Szervezet ’WATSON’ projektjében, melynek címe: WATer isotopeS in the critical zONe: from groundwater recharge to plant transpiration (COST OC-2019-1-23936)
 • Alapkutatási és adatszolgáltatási projekt (vezető CSFK FGI részéről) a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kis-Balaton Üzemmérnökségével közösen a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) 2015 utáni állapotának és hirdrológiai/hidrogeokémiai folyamatainak jobb megértése a Balaton minél jobb vízminőségének megőrzése és a Keszthelyi-medence oligotrofizációjának céljából 2020.04. -
 • A Fertő tó archív fekáliás szennyeződését leíró adatainak statisztikai kiértékelése. Comprehensive Concept for the Management of the Microbiological Status of Lake Neusiedl; WP2: Statistical modelling of historical fecal pollution data (Együttműködésben a Bécsi Egészségügyi Egyetemmel – Projekt szám FA644A0403 (2014); további elnyert támogatás az Osztrák-Magyar Akció Alapítványtól (2017) No. 97öu1)
 • Víz izotópok térbeli eloszlása európai csapadékban - különös tekintettel az Adria-Alföld páraáramlási útvonalra. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (2016; No. SNN 118205)
 • Részvétel a DANUBIUS-RI pán-európai projekt előkészületi munkálataiban az IIC (Iternational Initiative Commitee) tagjaként, amely felvétel nyert az Európai Bizottság ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) 2016-os Roadmap-jébe, és elnyert egy H2020-INFRADEV-2016-2 pályázatot (No. 739562) az előkészítési fázisra.
 • 6th National Communication of Hungary to the UNFCCC (Magyarul: 6. Klímaváltozási országjelentés az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye felé) 2013.
 • TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése projekt, melynek keretében az ELTE TTK-n működő környezettudomány szakok felülvizsgálata a cél. 2013.03.03 – 2013.12.31
 • A BAF I. Felszíni kutatási fázis módszertani értékelésének kidolgozása, alvállalkozói megbízás a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-től. Téma: A korábbi BAF tanulmányok geomatematikai értékelése és javaslattétel a projekt jövőbeni lefutására. 2012
 • Séd-Nádor-csatorna környezetvédelmi tényfeltárási munkálataihoz kapcsolódó terepi feladatok elvégézse a Wessling hungary Kft.-nél. 2009.06.12 – 2009.07.23
Fontosabb tanulmányutak
 • Kurzus elvégzése „Climate Time Series Analysis” klíma idősorok vizsgálata” témakörében, amit a Climate Rist Analysis Ltd. nevében Dr. Manfred Mudelsee tartott online 2021.09.13 - 23
 • Rövid kurzus elvégzése „trend analízis” témakörében, amit a Climate Rist Analysis Ltd. nevében Dr. Manfred Mudelsee tartott a GeoMATES 2019 konferencia 0. napján (2019.05.15, Pécs)
 • Izotóp hidrológiai modellek lényegi kérdései és alkalmazásai „Training Course on the Principles and Applications of Isotope Hydrology Methods” c. továbbképzés elvégzése a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél 2016.10.10-21, IAEA, Bécs
 • Környezeti izotópok alkalmazása folyókban és tavakban (“Training Course on the Application of Environmental Isotopes in Rivers and Lakes”) c. továbbképzés elvégzése a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél 2015.11.16-27, IAEA, Bécs, Ausztria
 • Második CC-WaterS továbbképzés a Thessaloniki Egyetemen, Dél-Kelet Európai Régió számára. Téma: Klímaváltozás hatása az ivóvízbázisokra. 2011.04.11 – 2011.04.15
Szakmai közéleti tevékenység
 • Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal,
  • Földtudományok 1 Szakértői csoport tagság 2021-2024
 • Fiatal Kutatók Akadémiájának választott tagja 2020-2025
  • Vezetőségi tag 2023/'24
 • Magyarhoni Földtani Társulat 2009-
  • Geomatematikai Szakosztály
   • titkára 2015-2023. március
   • vezetőségi tagja 2023-2024
  • Választási bizottság titkára 2018
  • Választási bizottság tagja 2021
  • Kriván Pál Emlékérem bizottsági tag 2021
 • Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2015
 • IAMG Student Chapter Szeged (Nemzetközi Geomatematikai Társulat Diák Szervezete) 2011-2014
 • IAMG (Nemzetközi Geomatematikai Társulat) 2014-
 • Magyar Mérnöki Kamara 2014-2022 (01-15205; szüneteltetve)
 • Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag 2014-
  • Jelölőbizottsági póttag 2022-
  • Nem akadémikus közgyűlési képviselő 2022-
  • Földtani Tudományos Bizottsági tag és titkár 2021-2024
  • X. Földtudományok Osztálya, Földtani Tudományos Bizottság, Geomatematikai Albizottság, titkár 2018-2023
  • VII. Kémiai Tudományok Osztálya, Analitikai és Környezeti Kémiai Tudományos Bizottság, Környezetkémiai Munkabizottság, tag 2016-
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
  • Oktató az ELTE TTK Földtudományi- és Környezettudományi Doktori Iskoláiban 2017-
  • Környezettudomány nemzetközi mesterszak államvizsga bizottsági tag (2019-2025)
  • Környezettudományi Doktori Iskola ÚNKP bírálóbizottságának tagja (2022 - )
 • Past Global Changes (PAGES) – Speleothem Isotope Synthesis and AnaLysis (SISAL) Munka csoport
 • Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
  • Etikai Bizottság tag (2023 - )
  • Szellemi Tulajdon Bizottság tag (2023 - )
 • Szerkesztőbizottsági tagságok
  • Szerkesztő az Open Geosciences-nél (IF 1,467) 2012-
  • Szerkesztő az International Journal on Geomathematics (GEM)
   • Szerkesztő 2020-
   • Vendégszerkesztő 2019-2020
  • Társszerkesztő a Central European Geology-nál 2015-
  • Vendégszerkesztő a Water-nél (IF 2,55) 2020-2022
Konferenciaszervezés
 • Geomatematikai-, környezetinformatikai és energetikai modellek Magyarországon a 2020-as években, 2023, Budapest, MTA, főszervező
 • GeoMATES 2022, International Congress on Geomathematics in Earth- & Environmental Sciences, and the 22nd Congress of Hungarian Geomathematicians, 2022, Pécs; tudományos bizottság elnöke
  • elnyert NKFIH Mecenatúra támogatás (140695; 5 885 000 Ft)
 • WebGeoMATES, Congress for Young Scientists, nemzetközi fiatal kutató konferencia, főszervező (2021, online Zoom)
 • Földtudományos Forgatag szervező bizottság tagja az MFT Geomatematikai és Informatikai Szakosztályának titkáraként (2021, online, Zoom & Youtube live)
 • Szekció vezetés a XXIII. Tavaszi Szél Konferencia, Földtudomány Szekcióján (2020, Budapest, NKE, online)
 • Természeti folyamatok geostatisztikai modellezése – FÜST ANTAL emlékülés, 2020, Budapest, főszervező
 • GeoMATES 2019 & 21th Congress of Hungarian Geomathematicians, 2019, Pécs; tudományos bizottság elnöke
  • elnyert MTA Nemzetközi konferenciaszervezési támogatás (NKSZ 2019-12; 450 000Ft)
 • 19th annual conference IAMG 2018, Olmütz; tudományos bizottsági tag
  • Szekció felelős: Climatology, Meteorology, Cryology,Atmosphere and Ocean Sciences; Geological Evidences of Paleo-Climate Changes; Hydrogeology, Groundwater Modeling and Contaminant Transport
 • Geomatematika, bauxitföldtan és geokémiai eredmények napjainkban és Bárdossy György életművében- előadóülés, 2018, Budapest, főszervező
 • XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia 2018
 • 20th Congress of Hungarian Geomathematicians and 9th Congress of Croatian and Hungarian Geomathematicians, 2017, Pécs; tudományos bizottság elnöke
  • elnyert MTA Nemzetközi konferenciaszervezési támogatás (NKSZ 2017-28; 900 000Ft)
Kutatási pályázatok, ösztöndíjak
 • 2023. Vízgyűjtő léptékű szennyezőanyag-transzport modellek izotópos és többelemes mérésen alapuló validálása; SNN OTKA 143865; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (résztvevő kutató; 2023-2025)
 • 2022. Takarónövények hatása az aggregációra, erózióra és a szén megkötésére. K OTKA 143005; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (résztvevő kutató; 2022-2026)
 • 2022. Talaj szerves anyagok stabilitásának szerepe a gyógyszerhatóanyagok megkötődésében és felszabadulásában - kitekintéssel a környezeti különbözőségekre. K OTKA 143868; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (résztvevő kutató; 2022-2026)
 • 2021. Korbizonytalansággal és változó időbeli felbontással rendelkező idősorok spektrális elemzése - Robusztusak-e a detektált periódusok? A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj; NTP-NTFÖ-20-B0049; Emberi Erőforrások Minisztériuma (témavezető; 2021-2022)
 • 2020. A nyári időjárási szélsőségek előrejelzésének pontosítása: lépések az élelmiszertermelést érintő kockázatok mérséklése felé. Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2020); KDI-1015618; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – Kooperatív Doktori Kollégium (társkutató, a pályázó témavezető Topál Dániel; 2020-2022)
 • 2020. Töréspontok és periodikus jelek a grönlandi jégfuratok stabilizotópos idősoraiban. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj; NTP-NTFÖ-20-B0043; Emberi Erőforrások Minisztériuma (témavezető; 2020-2021)
 • 2018. Fő erdőalkotó európai fafajok levélzetéből cellulóztartalom- és cellulóz-stabil izotóp adatbázis előállítása és statisztikai kiértékelése. Új Nemzeti Kíválóság Program Bolyai+ Kutatási Ösztöndíj; Emberi Erőforrások Minisztériuma (témavezető/egyedüli pályázás; 2018-2019)
 • 2018. Konferenciarészvételi támogatás az Annual Conference of the International Association for Mathematical Geosciences (IAMG 2018) c. konferencián. Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat; 580/5/2018/NKF; Magyar Tudományos Akadémia (témavezető; 2018)
 • 2017. Regionalizált csapadék stabilizotóp adatok geostatisztikai vizsgálata. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj; NTP-NTFÖ-17-B0028; Emberi Erőforrások Minisztériuma (témavezető; 2017-2018)
 • 2017. Bilaterális Kutatási Ösztöndíj a Fertő tó hosszú-távú mikrobiális és fekális szennyezésének modellezésére; Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány (97öu-1; témavezető; 2017-2018)
 • 2016. Víz izotópok térbeli eloszlása európai csapadékban - különös tekintettel az Adria-Alföld páraáramlási útvonalra; SNN OTKA 118205; NKFIH (résztvevő kutató; 2016-2019)
 • 2016. Hidrológiai és paleoklíma idősorok elemzése geomatematikai módszerekkel. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj; MTA (témavezető/egyedüli pályázás; 2016-2019)
 • 2016. A Kárpát-Balkán régió hőmérséklet és hidroklíma érzékeny proxijainak vizsgálata az elmúlt 1000 évre. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj; NTP-EFÖ-P15-0550; Emberi Erőforrások Minisztériuma (témavezető; 2016-2017)
 • 2014. Háttérfolyamatok és kapcsolt rendszerek feltárása a hidrológiai ciklus regionális alrendszereiben egy-, többváltozós és idősoros geomatematikai módszerek alkalmazásával. Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj; TÁMOP-4.2.4-A/1-11/1-2012-0001 (kiváló záró minősítés) (témavezető/egyedüli pályázás)
 • 2013. Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) adatsorainak vizsgálata, egy-, többváltozós és idősoros geomatematikai módszerekkel. Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj; TÁMOP-4.2.4-A/1-11/1-2012-0001 (kiváló záró minősítés) (témavezető/egyedüli pályázás; 2013-2014)
 • 2012. A Fertőzug sekély felszín alatti vízrendszerének vizsgálata geostatisztikai és többváltozós adatelemző módszerekkel. Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány Ernst Mach Ösztöndíja (témavezető/egyedüli pályázás; 2012-2013)
 • 2009. Köztársasági ösztöndíj a 2009/2010-es tanévre; Oktatási és Kulturális Minisztérium
Elnyert díjak
 • 2022. Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj (társszerzőkkel); Magyar Hidrológiai Társaság és Országos Vízügyi Főigazgatóság
 • 2020. Bolyai-emléklap; MTA
 • 2019. Kiváló CSFK Kutató; MTA CSFK
 • 2018. Szádeczky-Kardoss Elemér Díj; MTA, Földtudományok Osztálya
 • 2018. Kiváló CSFK Kutató; MTA CSFK
 • 2018. Akadémiai Ifjúsági Díj; MTA
 • 2017. Danubius Young Scientist Award; Austrian Federal Ministry for Science, Research and Economy, Institute for the Danube Region and Central Europe
 • 2017. Kiváló CSFK Kutató; MTA CSFK
 • 2016. Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági pályadíj; MTA
 • 2015. Junior Príma Díj – Magyar Tudomány Kategória; Príma Primisszima Alapítvány & Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
 • 2011. Magyar Fejlesztési Bank Habilitas Ösztöndíja
 • 2010. Dr. Pauka Imre Tanulmányi Díj; Golder Zrt. tudományos tevékenységet elismerő díja.
 • 2010. Természettudományi Kar kiváló hallgatója (dékáni kitüntetés)
 • 2008. Természettudományi Kar kiváló hallgatója (dékáni kitüntetés)
Tudományos versenyeken elért helyezések
 • Fiatal előadó kategória, első helyezés. Determining Anthropogenic Effects Using Principal Component Analysis on a fluvial (E Hungary) and Two Lake Ecosystems (W Hungary, E Austria). CMA4CH, Mediterraneum Meeting, Rome 2012
 • TXM Olaj- és Gázkutató Kft. különdíja. Principal Component Analysis (PCA) on data series of Hídvégi Pond (W Hungary). Ifjú Szakemberek Ankétja, Mátrafüred 2010.
 • Gyakorlati kategória első dij és Magyarhoni Földtani Társulat Geomatematikai szakosztályának különdíja. Többváltozós és idősoros módszerek alkalmazása a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer Adatsoraira. Ifjú Szakemberek Ankétja, Keszthely 2009.
 • Zsűri kiemelt dicsérete. A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hosszútávú adatsorainak elemzése; OTDK, Hidrolgeológia-Hidrológia tagozat, Szombathely 2009.
Oktatási tevékenység
 • 2023- Geostatistical analysis in environmental science - Ph.D. föld- és környezettan szakos hallgatók részére
 • 2017. Data analysis in environmental sciences - Ph.D. föld- és környezettan szakos hallgatók részére
 • 2015- Advanced environmental calculations – M.Sc. környezettan szakos hallgatók részére
 • 2015. Geomathematics – M.Sc. földtudomány és környezettan szakos hallgatók részére
 • 2014- A monitoringtól az adatelemzésig – M.Sc. környezettan szakos hallgatók részére
 • 2013. Környezettudományi számítások – B.Sc. környezettan szakos hallgatók részére
 • 2011-2016. - Bevezetés a térinformatikába / Bevezetés az adatbázis-építésbe – B.Sc. föltudomány szakos hallgatók részére
 • Témavezetői, konzulensi tevékenység (pdf)
Publikációk
Az utolsó 5 év fontosabb publikációi
 • Atsawawaranunt, K., Comas-Bru, L., Amirnezhad Mozhdehi, S., Deininger, M., Harrison, S. P., Baker, A., Boyd, M., Kaushal, N., Ahmad, S. M., Ait Brahim, Y., Arienzo, M., Bajo, P., Braun, K., Burstyn, Y., Chawchai, S., Duan, W., Hatvani, I. G., Hu, J., Kern, Z., Labuhn, I., Lachniet, M., Lechleitner, F. A., Lorrey, A., Pérez-Mejías, C., Pickering, R., Scroxton, N., and SISAL Working Group Members (2018): The SISAL database: a global resource to document oxygen and carbon isotope records from speleothems, Earth Syst. Sci. Data, 10, 1687–1713. https://doi.org/10.5194/essd-10-1687-2018
 • Comas-Bru, L., Rehfeld, K., Roesch, C., Amirnezhad-Mozhdehi, S., Harrison, S. P., Atsawawaranunt, K., Ahmad, S. M., Brahim, Y. A., Baker, A., Bosomworth, M., Breitenbach, S. F. M., Burstyn, Y., Columbu, A., Deininger, M., Demény, A., Dixon, B., Fohlmeister, J., Hatvani, I. G., Hu, J., Kaushal, N., Kern, Z., Labuhn, I., Lechleitner, F. A., Lorrey, A., Martrat, B., Novello, V. F., Oster, J., Pérez-Mejías, C., Scholz, D., Scroxton, N., Sinha, N., Ward, B. M., Warken, S., Zhang, H., and SISAL Working Group members (2020): SISALv2: a comprehensive speleothem isotope database with multiple age–depth models, Earth Syst. Sci. Data, 12, 2579–2606, https://doi.org/10.5194/essd-12-2579-2020
 • Hatvani, I. G., de Barros, V. D., Tanos, P., Kovács, J., Kovács, I. S., & Clement, A. (2020). Spatiotemporal changes and drivers of trophic status over three decades in the largest shallow lake in Central Europe, Lake Balaton. Ecological Engineering, 151, 105861.
 • Hatvani IG, Erdélyi D, Vreča P, Kern Z. (2020) Analysis of the Spatial Distribution of Stable Oxygen and Hydrogen Isotopes in Precipitation across the Iberian Peninsula. Water, 12(2):481. https://doi.org/10.3390/w12020481
 • Kern, Zoltán; Erdélyi, Dániel; Vreča, Polona; Krajcar Bronić, Ines; Fórizs, István; Kanduč, Tjaša; Štrok, Marko; Palcsu, László; Süveges, Miklós; Czuppon, György; (2020), Isoscape of amount-weighted annual mean precipitation tritium (3 H) activity from 1976 to 2017 for the Adriatic–Pannonian region–AP 3 H_v1 database,Earth System Science Data,12(3), 2061-2073 https://doi.org/10.5194/essd-12-2061-202
 • Hatvani, István Gábor; Szatmári, Gábor; Kern, Zoltán; Erdélyi, Dániel; Vreča, Polona; Kanduč, Tjaša; Czuppon, György; Lojen, Sonja; Kohán, Balázs (2021), Geostatistical evaluation of the design of the precipitation stable isotope monitoring network for Slovenia and Hungary, Environment International, vol. 146, paper 106263 https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106263
 • Hatvani, István Gábor; Tanos, Péter; Mudelsee, Manfred; Kern, Zoltán; (2022), Robust periodic signals in proxy records with chronological uncertainty and variable temporal resolution, Quaternary Science Reviews, vol. 276, paper 107294 https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2021.107294
 • Hatvani, István Gábor; Dokulil, Martin T; Clement, Adrienne; (2022) ,The role of wetlands in mitigating impacts from diffuse agricultural loads, in Encyclopedia of Inland Waters (Second Edition) (Eds.: Thomas Mehner and Klement Tockner), pp. 285-299 Elsevier BV http://doi.org/10.1016/B978-0-12-819166-8.00093-1
 • Hatvani, István Gábor; Smati, Alaa Eddine; Erdélyi, Dániel; Szatmári, Gábor; Vreča, Polona; Kern, Zoltán (2023), Modeling the spatial distribution of the meteoric water line of modern precipitation across the broader Mediterranean region, Journal of Hydrology, vol. 617, paper 128925 https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128925
 • Erdélyi, Dániel; Hatvani, István Gábor; Jeon, Hyeongseon; Jones, Matthew; Tyler, Jonathan; Kern, Zoltán (2023), Predicting spatial distribution of stable isotopes in precipitation by classical geostatistical-and machine learning methods, Journal of Hydrology, vol. 617 paper 129129 https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129129
Utolsó frissítés 2023.11.17.