Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Archeometria Kutatócsoport

Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

 

Tóth Mária

nyugdíjas tudományos munkatárs

telefon: 309-2600 / 1148 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: totyi@geochem.hu

szoba: 209

 

 

Archeometria publikációk

 

F. Pintér; J. Weber; B. Bajnóczi; and M. Tóth Brick-lime Mortars and Plasters of a Sixteenth Century Ottoman Bath from Budapest; Hungary I.Turbanti-Memmi (ed.); Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry 293-298  2011

 

V. Szilágyi; H. Taubald; T.K. Biró; S.J. Koós; P. Csengeri; M. Tóth; and Gy. Szakmány Preliminary Archaeometric Data on Fineware from the Middle Neolithic Bükk Culture I.Turbanti-Memmi (ed.); Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry 159-167  2011

 

Sipos György; Kiss Tímea; Páll Dávid Gergely; Tóth Orsolya; Schubert Gábor; Tóth Mária Mintagyűjtés; minta-előkészítés; mintaveszteség TL kormeghatározás során Sampling; sample treatment and sample loss during TL dating

Archeometriai Műhely 2010/2. 131-136

 

Gherdán Katalin; Tóth Mária; Herbich Katalin; Mária Hajnalová; Martin Hložek; Lubomír Prokeš; Mihály Judit; Horváth Tünde

Természettudományos megfigyelések a középső és késő rézkori kultúrák fazekasáruin Balatonőszöd–Temetői Dűlő lelőhelyen

Analytical data on middle and late copper age pottery production at Balatonőszöd-Temetői Dűlő

Archeometriai Műhely 2010/1. 83-104

 

Nagy Géza; Pásztor Adrien; Fórizs István; Tóth Mária

Szarmata és avar kori üveggyöngyök elektronmikroszondás vizsgálata

Investigation of sarmatian and avar glass beads by electron microprobe

Archeometriai Műhely 2010/1. 27-50

 

Kreiter Attila; Tóth Mária

A dunántúli mészbetétes kultúra kerámiáinak petrográfiai vizsgálata; és az inkrusztáció összetételének meghatározása röntgen por diffrakciós vizsgálattal Mernye–Nagy-árok  lelőhelyről

Petrographic analysis of ceramics of the Transdanubian Encrusted Pottery culture and the determination of the composition of encrustation by X-ray powder diffraction from the site of Mernye-Nagy-árok

In: Kvassay J. (szerk.): Évkönyv és jelentés a K.Ö.SZ. 2008. évi feltárásairól. Field Service for Cultural Heritage 2008 Yearbook and Review of Archeological Investigations.  Budapest; 2010  299-318

 

Izabella HAVANCSÁK; Bernadett BAJNÓCZI; Mária TÓTH; Attila KREITER

& Szilvia SZÖLLŐSI

Provenance analysis of Celtic graphitic pottery from Dunaszentgyörgy (South-Hungary)

Studia Universitatis Babeş-Bolyai; Geologia; 2009; Special Issue; MAEGS – 16  89-90

 

Bajnóczi B; Tóth M; Nagy G

Microstructure and composition of glaze of Haban ceramics from Sárospatak (NE-Hungary).

IMA2010 - 20th General Meeting of the International Mineralogical Association; 21–27 August; 2010; Budapest; Hungary; Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series; 6; p. 113. 2010

 

Havancsák  I; Bajnóczi B; Tóth M & Németi  J

Provenance of graphite in Celtic graphitic ceramics from North-west Romania.

20th General Meeting of the International Mineralogical Association; August 21-27; 2010; Budapest; Acta Mineralogica-Petrographica; Abstract Series; 116. (2010)

 

Bajnóczi B; Tóth M; Árkai P

Crystal structural characterization of calcite in low-grade metamorphic rocks of the Szendrő Mountains (NE-Hungary).

IMA2010 - 20th General Meeting of the International Mineralogical Association; 21–27 August; 2010; Budapest; Hungary; Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series; 6; p. 514. 2010

 

Kármán K; Fórizs I; Tóth M; Tibor N; Szabó Cs.

Genesis of unique stalactites formed in tunnel under the River Danube

IMA2010 - 20th General Meeting of the International Mineralogical Association; 21–27 August; 2010; Budapest; Hungary; Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series; 6  p.  2010

 

Szilágyi Veronika; Csengeri Piroska; Szakmány György; Heinrich Taubald; Tóth Mária; Balázs Réka; Viktoria Leno; Zöldföldi Judit; T. Biró Katalin

A kerámia nyersanyagok származtatásának problémái: a terepi mintavételezés tapasztalatai a középső neolit Bükki kultúra finomkerámiájának archeometriai vizsgálata kapcsán

IMA2010 - 20th General Meeting of the International Mineralogical Association; 21–27 August; 2010; Budapest; Hungary; Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series; 6  p.  108  2010

 

Kreiter Attila, Tóth Mária

A dunántúli mészbetétes kultúra kerámiáinak petrográfiai vizsgálata, és az inkrusztáció összetételének meghatározása röntgen por diffrakciós vizsgálattal Mernye–Nagy-árok  lelőhelyről

Petrographic analysis of ceramics of the Transdanubian Encrusted Pottery culture and the determination of the composition of encrustation by X-ray powder diffraction from the site of Mernye-Nagy-árok

In: Kvassay J. (szerk.): Évkönyv és jelentés a K.Ö.SZ. 2008. évi feltárásairól. Field Service for Cultural Heritage 2008 Yearbook and Review of Archeological Investigations.  Budapest, 2010  299-318

 

Havancsák I; Bajnóczi B; Tóth M; Kreiter A; Szöllősi Sz

Archaeometric investigation of Celtic graphitic pottery from different archaeological sites in Hungary

European Meeting on Ancient Ceramics (EMAC’09); 9-13 September 2009; London; UK; Abstracts; p. 74

 

Havancsák; I.; Bajnóczi; B.; Tóth; M.; Kreiter; A. & Szöllősi Sz. (2009) Provenance analysis of Celtic graphitic pottery from Dunaszentgyörgy (South-Hungary). 9-13 July 2009; 16. Meeting of the Assosiation European Geological Societies (MAEGS 16.) Geology for Society: Education and Cultural Heritage; Cluj-Napoca; Abstract Book; 89

 

Kreiter; A.; Bajnóczi; B.; Havancsák; I.; Tóth; M.; Szakmány; Gy. & Szőllősi; Sz. (2009) Significance of the geochemical investigation of Celtic graphitic ceramics in archeological interpretation (in Hungarian). 19-21 March; 2009. 6th Meeting for Researchers of Prehistory; Kőszeg. Abstract Book; 49.

 

Csontos K; Balla G; Bajnóczi B; Tóth M; Dobosi G

Giovanni di Nicola Manzoni majolika tintatartója: anyagvizsgálati eredmények és a restaurálás folyamata

Műtárgyvédelem 34: 63-82. 2009

           

Eszter Horváth; Zoltán May; Judit S. Kovács; Mária Tóth

An early medieval buckle with cloisonné decoration.  The localization of workshop area by archaeometrical investigation Egy kora középkori cloisonné díszes övcsat. A műhelykörzet lokalizálása archeometriai módszerekkel Archeometriai Műhely 2009/4. 15-29

 

Lakatos Szilvia; Bajnóczi Bernadett; Tóth Mária

Az archeometria lehetőségei és határai az „enyedi Iuno” márványszobron végzett vizsgálatok alapján

Potentials and limits of archaeometry based on studies of the “Juno enyedi” marble statue

Archeometriai Műhely 2009/4. 53-63

 

Kreiter; A. – Bajnóczi; B. – Havancsák; I. – Szakmány; Gy. – Tóth; M.

Kelta kerámiák petrográfiai és geokémiai vizsgálata Dunaszentgyörgy 6. sz. főút lelőhelyről.

In: Kvassay Judit (ed): VIA. Kultúrális Örökségvédelmi Kismonográfiák 1. Település és temetőfeltárás Dunaszentgyörgy határában. A 6.sz. főút 121+650 – 124+800km szakasza között; a rehabilitációs munkálatokat megelőző régészeti feltárások (2007) eredményei. 157-199. Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat Budapest; 2009

 

Szöllősi Sz; Havancsák I; Bajnóczi B; Kreiter A; Szakmány Gy; Tóth M

Archeometriai vizsgálatok szerepe a kelta grafitos kerámiák régészeti interpretációjában.

In: Ilon G. (ed): MΏMOΣ VI. Őskoros Kutatók VI. Összejövetelének konferenciakötete. Nyersanyagok és kereskedelem. (Proceedings of tehe 6th Meeting for the Researches of Prehistory. Raw materials and trade) (Kőszeg; 2009. 19-21); 385-400. Szombathely; 2009

 

Pintér F; Csányi Sz; Weber J; Bajnóczi B; Tóth M

16th century hydraulic mortars from the Ottoman Rác Bath in Budapest; Hungary

In: Middendorf B; Just A; Klein D; Glaubitt A; Simon J (eds.): Extended Abstracts (and CD-Rom with full papers) of the 12th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials (EMABM); 15-19 September 2009; Dortmund; Germany. Abstract (print): pp. 118-119; Full paper (CD): pp. 481-491 2009

 

Kovács; T.; Szakmány; Gy.; T. Biró; K.; Tóth; M.

Daub: between pottery and sediment

In: T. Biró K.; Szilágyi V.; Kreiter A. (eds.): Vessels inside and outside - Proceedings of the 9th European Meeting on Ancient Ceramics (EMAC’07); 24-27 October 2007; Hungarian National Museum; Budapest; Hungary; pp. 179-186. 2009

 

Havancsák Izabella; Bajnóczi Bernadett; Tóth Mária; Kreiter Attila; Szöllősi Szilvia

Kelta grafitos kerámia: elmélet és gyakorlat Dunaszentgyörgyi kerámiák ásványtani; petrográfiai

és geokémiai vizsgálatának tükrében

Archeometriai Műhely 2009/1. 39-52

 

Pintér Farkas; G. Lászay Judit; Bajnóczi Bernadett; Tóth Mária; Johannes Weber

Törökkori hidraulikus vakolatok és habarcsok a budapesti Császár-fürdőből

Archeometriai Műhely 2009/1. 75-80

 

Bajnóczi Bernadett; Tóth Mária; Dobosi Gábor; Balla Gabriella; Csontos Katalin

Ónmázas kerámiák technológiai jellegzetességeinek kimutatása Giovanni di Nicola Manzoni majolika tintatartójának példáján

Archeometriai Műhely 2009/1. 81-94

 

Tóth M; Dobosi G; Bajnóczi B
The results of archaeometrical analyses
The Dowry of Beatrice-Exhibition catalogue: Italian maiolica art and the court of King Matthias (Eds: Balla G; Jékely ZS)

Iparművészeti Múzeum; Budapest; 2008; p 198

 

Szilágyi V. – T. Biró K. – Csengeri P. – S. Koós J. – Szakmány Gy. –Tóth M. – Taubald H.

Előzetes eredmények a Bükki Kultúra finomkerámiájának nyersanyag azonosítási és

technológiai vizsgálatából

Archeometriai Műhely 2008/3. 27-40

 

Pintér F; Weber J; Bajnóczi B; Tóth M

Analytical possibilities of historic mortars and plasters. Case study of an Ottoman bath from Bufapest (Hungary). Abstracts of the 37th International Symposium on Archaeometry (12-16 May 2008; Siena; Italy) p. 242 2008

 

Szilágyi; V.; Taubald; H.; Biró; K.T.; Csengeri; P.; Koós; J. S.; Tóth; M.; Szakmány; Gy.

Bükk pottery Master craftsmen of the Stone Age

Abstracts of the 37th International Symposium on Archaeometry (12-16 May 2008; Siena; Italy) 2008

 

Polgári M; Tóth AL; Tóth M; Németh T; Bíró L;:

Fossile Fe-Mn-oxide chimneys?

33rd International Geological Congress Oslo 2008 August 6-14 CD-ROM

http://www.cprm.gov.br/33IGC/1338823.html

 

 

Bajnoczi B, Toth M, Arkai P
An attempt to use mean crystallite size of calcite for indicating metamorphic grade as examplified by metamorphic carbonate rocks from NE-Hungary. Goldschmidt 2007 Conference, 20-24 August, Cologne, Germany
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 71 (15) : A53-A53 (2007) IF: 3.665

 

Lővei P, Pintér F, Bajnóczi B, Tóth M.

Vörös és fehér díszítőkövek, kristályos és metamorf mészkövek, márványok

(Műemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 1.)

Művészettörténeti Értesítő 56 75-82 2007

 

Veronika Szilágyi, János Gyarmati, György Szakmány, Mária Tóth

Preliminary comparative archaeomeric results on Inka and Colonial ceramics from Paria (Oruoro, Bolivia)

In: Archaeometric and Archaeological Approaches to Ceramics Papers presented at EMAC’05, 8th European Meeting on Ancient Ceramics, Lyon 2005 (Ed.:S.Y. Waksman)

BAR (British Archeological Reports) International Series 1691 2007 195-199

ISBN 978 1 4073 0129 7

 

Gherdán K, Szakmány Gy, Tóth M, T. Biró K, Kiss V.

Archaeometric studies on early bronze age pottery from Vörs-Máriaasszony-sziget

Archeometriai Műhely 2007/2. 21-31

 

Kreiter A, Bajnóczi B, Sipos P, Szakmány Gy, Tóth M.

Archaeometric examination of Early and Middle Bronze Age ceramics from Százhalombatta-Földvár, Hungary

Archeometriai Műhely 2007/2. 33-47

 

 

Kreiter, A., Bajnóczi, B., Sipos, P., Szakmány, Gy., Tóth, M.:

Ceramic technological tradition: what for?

Vessels: inside and outside – EMAC '07 (9th European Meeting on Ancient Ceramics), 24-27 October 2007, Hungarian National Museum, Budapest, Hungary; Program and Abstracts, p. 23

Mersdorf Zs., Tóth M., Bajnóczi B., Gherdán K. (2007): Alternatives for reconstructing early medieval pottery workshop activity (based on the analysis of 9th century finds from Zalavár, Hungary).

Vessels: inside and outside - EMAC '07 (9th European Meeting on Ancient Ceramics), 24-27 October 2007, Hungarian National Museum, Budapest, Hungary, p. 93.

 

Tóth Mária, Dobosi Gábor, Bajnóczi Bernadett

Vértesszőlősi égett csontok analitikai vizsgálata

Archeometriai Műhely 2006/3. 8-14

 

Fórizs I, Pásztor A, Nagy G, Tóth M
Üveganyag újrafelhasználása az avar és szarmata kori üveggyöngyök mikroszöveti és (geo)kémiai vizsgálata tükrében  

ARRABONA-MUZEUMI KOZLEMENYEK, 44 (1) : 141-150 (2006)

 

Mária Tóth - János Szépvölgyi - Péter Horváth

Archeometric studies on two gilded buckles of belt found in regions Hódmezővásárhely-Sóshalom and Biharkeresztes- Ártánd-Kisfarkasdomb.

In: Gepidische Gräberfelder im Theissgebiet II. Monumenta Gepidica.

Red.: É. Garam, T. Vida. Budapest  2005. 113-119. Hrsg.: Magyar Nemzeti  Múzeum.

 

Gherdán, K., T. Biró, K., Szakmány, Gy., Tóth, M. és G. Sólymos, K.

Analysis of incrusted pottery from South-West Hungary, Vörs. Southwest Hunary,

In:Pruedencio,M.I., Dias, M.I., Waerenborogh, J.C. (Eds.), Understanding People

Through Their Pottery Proceedings of the7th European Meeting on Ancient Ceramics,

Lisbon, Portugal, (EMAC’03), 

Trabalhos de arqueologia   42   103-110   2005

 

GHERDÁN, K., BIRÓ, K. T.; SZAKMÁNY, GY.; TÓTH, M.:

Technological investigation of Early Neolithic pottery from Vörs, southwest Hungary In: Prudencio, M. I.; Dias, M. I.; Waerenborgh, J. C. (eds): Understanding people through their pottery  Proceedings of the7th European Meeting on Ancient Ceramics, Lisbon, Portugal, (EMAC’03)

Trabalhos de arqueologia  2005 42 111-125

 

Biró, K. T. - Gherdán, K. - Szakmány, Gy. - Tóth, M. (2005): Ceramic sequence of 7000 years: Archaeometrical study of pottery finds from Vörs, Máriaasszony sziget (SW Hungary). - Abstract of 8th European Meetings of Ancient Ceramics, 26-29 October 2005, Lyon, France, 2p

 

 

Szilágyi V, Gyarmati J, Szakmány Gy, Tóth M.

Preliminary comparative archaeometric results of colonial pottery and inca potteries in Paria (Altiplano, Bolivia)

Abstract of 8th European Meetings of Ancient Ceramics, 26-29 October 2005, Lyon, France,48p

 

Pintér, F. - Szakmány, Gy. - Demény, A. - Tóth, M. - Lovei, P.:

The Provenance of "Red Marble" Monuments in Hungary. –

Proceeedings of the 33rd International Symposium on Archaeometry, 22-26 April 2002, Amsterdam, Geoarchaeological and Bioarchaeological Studies, 3, pp. 91-94. (2005)

 

Dági M, Tóth M,

A small portrait head of Agustus – Archaeometrical investigations

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts (102-103), 45-52, 2005

 

Dági M, Tóth M,

Egy kisméretű Augustus-portré archeometriai vizsgálata

A Szépművészeti Múzeum Közleményei (102-103), 197-202, 2005

 

Bajnóczi B, Tóth M, Mersdorf Zs,

Kerámiák vizsgálata Katódlumineszcens mikroszkóppal, Zalavári – kora középkori – leletek példáján

Archeometriai Műhely 2005/2  31- 41(http://www.ace.hu/am/2005_2/AM-2005-2)

 

Farkas Pintér , György Szakmány , Attila Demény , Mária Tóth

The provenance of "red marble" monuments from the 12th -18th centuries in Hungary

 European Journal of Mineralogy      16 (4) 618 - 628  2004

 

Zöldföldi J, Pintér, F, Székely B, H. Taubald, T. Biró K, Mráv Zs, Tóth M, Satir, M., Kasztovszky Zs. & Szakmány Gy

Római márványtöredékek vizsgálata a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből

Archeometriai Műhely elektronikus folyóirat (HU ISSN 1786-271X)  2004/1 40-46

http://www.ace.hu/am/

 

Gherdán Katalin- T. Biró Katalin - Szakmány György -  Tóth Mária:

Kerámia-anyagvizsgálati eredmények egy sok periódusú régészeti lelőhelyen: Vörs-Máriaasszony-sziget

Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében

Tudományos konferencia az MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága és

az MTA VEAB Archaeometriai és Iparrégészeti Munkabizottsága rendezésében

Budapest Néprajzi Múzeum 2004. április 28-29.

 

Gherdán, K., T. Biró, K., Szakmány, Gy., Tóth, M. és G. Sólymos, K. (2003):

Analysis of incrusted pottery from South-West Hungary, Vörs. Southwest Hunary,

In:Pruedencio,M.I., Dias, M.I., Waerenborogh, J.C. (Eds.), Understanding People Through Their Pottery

Proceedings of the7th European Meeting on Ancient Ceramics, Lisbon, Portugal,

(EMAC’03),  103-110 2003

 

Tóth M
A Lajos utca - Nagyszombat utca kerámia mintáiról készített röntgendiffrakciós analízis értékelése
ARCHEOLOGIAI ERTESITO, 127 : 80-81 (2002)

 

F. Pintér, Gy. Szakmány, A. Demény, M.Tóth, & P.Lővei:

The Provenance of „Red Marble” Monuments in Hungary

33rd International Symposium on Archaeometry 22-26 April 2002 Amsterdam The

Netherlands.  Book of Abstract 056 pp. 46-47

 

J. Zöldföldi , H. Taubald, F. Pintér, M. Tóth, K.T. Bíró, M. Satir

Provenance Studies on Roman Marble Fragments in the Hungarian National Museum

33rd International Symposium on Archaeometry 22-26 April 2002 Amsterdam The

Netherlands. Book of Abstract 0668 pp. 53-54

 

J. Zöldföldi, M. Tóth, M. Satir, P. Árkai:

Provenance of the White Marble Building Stones in the Monuments of the Ancient Troy

33rd International Symposium on Archaeometry 22-26 April 2002 Amsterdam The

Netherlands. Book of Abstract 069 pp.54

 

Pintér F, Szakmány Gy, Demény A, Tóth M.:

„Vörös márvány” műemléki kőanyagok eredetének kutatása.         

Földtani Kutatás XXXVIII. 2. 21-23 2001

 

Pintér F, Szakmány Gy, Lővei P, Tóth M, Demény A

„Vörös márvány” faragványok nyersanyaglelőhelyeinek kutatása

MŰEMLÉKVÉDELMI SZEMLE 2001 (1): 53-70 2001

 

Tóth Mária, Bertóti Imre, Mohai Miklós, Fórizs István, Vozil Irén:

Material analysis of the bronze statuette of Imhotep.

 Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts / 95: 35-44 2001

 

Tóth Mária, Bertóti Imre, Mohai Miklós, Fórizs István, Vozil Irén:

Imhotep bronzszobrának anyagvizsgálata

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts / 95: 169-176 2001

 

Fórizs I, Pásztor A, Nagy G, Tóth M

Avar és szarmata gyöngyök Csongrád megyéből. Az anyaguk is különbözik vagy csak a típusuk?

In: A Wosynsky Mór Múzeum Évkönyve XXIII. „Hadak Útján”. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 2001, 69-89 2001

 

Fórizs I., Pásztor A., Nagy G., Tóth M.

Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához IV. Miből és hogyan? — X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Age glass beads. Basic data for the genetics of glass beads IV.

How and what were they made of ?

In: Hadak útján (A népvándorlás kor fiatal kutatóinak X. konferenciája, Domaszék, 1999. november 27-30.). Szerk.: Bende L.-Lőrinczy G.-Szalontai Cs. Szeged, 321-340 2000

 

Fórizs I., Pásztor A., Nagy G., Tóth M.

Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához III. Az üveggyöngyök zárványai? — X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Period glass beads. Basic data for the genetics of glass beads III. Inclusions in the beads. Heves Megyei Régészeti Közlemények 2:147-171 2000

 

Fórizs I., Nagy G., Tóth M., Pásztor A. (1999): Mineralogical investigations of archaeological glass objects: Results and interpretations. - Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, No.1, 1999, p. 74. 

 

Tóth M
Színmaradványok és patina a nyugati kapun
A jáki apostolszobrok (Ed: Szentesi E) Balassi Kiadó, Budapest, 1999, pp 289-303

 

Horváth ZA, Tóth M
A templom és a szobrok koanyagának pusztulása. Jelenségek, okok és a helyreállítás elvi vázlata
A jáki apostolszobrok (Ed: Szentesi E) Balassi Kiadó, Budapest, 1999, pp 272-288

 

Fórizs I, Tóth M, Nagy G, Pásztor A
Avarkori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához II. Vörös opak üvegek.
A Népvándorláskor Fiatal Kutatói 8. Találkozójának Eloadásai (Ed: S Perémi Á) Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Laczkó Dezso Múzeum, 1999, pp 87-110

 

Fórizs I., Tóth M., Nagy G., Pásztor A.: Avar kori üveggyöngyök röntgen- diffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata; Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához; Az üveggyöngyök zárványai.  A nép- vándorláskor kutatóinak kilencedik konferenciájhta. Rezümék.  Eger, 1998. szept. 18-20, 1998, pp. 7-8 

 

Demény A., Fórizs I., Tóth M.

Analyse geochimique des isotopes stables         de marbres antiques

Bulletin du  Hongrois Musée des Beaux- Arts 86. 34 - 40. (1997)

 

Demény A., Fórizs I., Tóth M.

Antik márványok stabilizotóp-geokémiai vizsgálata

A Szépművészeti  Múzeum Közleményei  86. 122 - 128. (1997)

 

Pásztor A., Fórizs I., Tóth M., Nagy G. (1997)

Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához II. Vörös opak üvegek.

A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak VIII. Konferenciája, Veszprém, 1997. november 28-30. pp

 

Kiss NA, Tóth M, Takács M, Morvai B, Wieszt Z
Effects of copper-adsorption on the line-profile of first basal reflection of montmorillonite
ACTA MINERALOGICA-PETROGRAPHICA, 38 : 25-36 (1997)

 

Fórizs I., Pásztor A., Tóth M., Nagy G. (1996)

Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata (Adatok az veggyöngyök genetikájához).

A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak VII. Összejövetele, Pécs, 1996. szeptember 27-29, Rezümék, pp. 8-10

 

Deák, K., Fórizs, I., Tóth, M. (1993)

Monuments as supports of the objects. II.

In: Cultural Heritage and Restorer in the Changing World, 8th International Restorer Seminar, 1993, Sárospatak, Hungary, pp. 117-123

 

Fórizs I, Pásztor A, Nagy G, Tóth M
Üveganyag újrafelhasználása az avar és szarmata kori üveggyöngyök mikroszöveti és (geo)kémiai vizsgálata tükrében 

ARRABONA-MUZEUMI KOZLEMENYEK, 44 (1) : 141-150 (2006)

 

Fórizs I., Pásztor A. , Nagy G., Tóth M. (2001)

Avar és szarmata gyöngyök Csongrád megyéből. Az anyaguk is különbözik vagy csak a típusuk? Avar and sarmatian glass beads from the Csongrád county, Hungary. Only the style is different or the material as well? In: A Wosynsky Mór Múzeum Évkönyve XIII  Hadak Útján. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 2001, 69-89

 

Fórizs I., Pásztor A., Tóth M., Nagy G. (2001)

          Avar kori üveggyöngyök röntgen-diffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához I. In: Együtt a Kárpát-medencében - A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak VII. Összejövetele, Pécs, 1996. szept. 27-29; Pécs 2001, 49-68 

 

Fórizs I., Pásztor A., Nagy G., Tóth M. (2000) Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához IV. Miből és hogyan? - X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Age glass beads. Basic data for the genetics of glass beads IV. How and what were they made of ? In: Hadak útján (A népvándorlás kor fiatal kutatóinak X. konferenciája, Domaszék, 1999. november 27-30.). Szerk.: Bende L.-Lőrinczy G.-Szalontai Cs. Szeged 2000, 321-340

 

Fórizs I., Pásztor A., Nagy G., Tóth M. (2000) Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához III. Az üveggyöngyök zárványai? - X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Period glass beads. Basic data for the genetics of glass beads III. Inclusions in the beads. Heves Megyei Régészeti Közlemények 2000;2:147-171 

 

Fórizs I., Tóth M., Nagy G. , Pásztor A.: Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához II. Vörös opak üvegek - X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Age glass beads. Basic data for the genetics of glass beads II. Red opaque glasses. In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak 8. találkozójának előadásai (Veszprém, 1997. november 28-30.). Veszprém, 1999, pp. 87-110.
 

Tóth M Színmaradványok és patina a nyugati kapun
A jáki apostolszobrok (Ed: Szentesi E) Balassi Kiadó, Budapest, 1999, pp 289-303

 

Horváth ZA, Tóth M A templom és a szobrok koanyagának pusztulása. Jelenségek, okok és a helyreállítás elvi vázlata
A jáki apostolszobrok (Ed: Szentesi E) Balassi Kiadó, Budapest, 1999, pp 272-288

 

 

Geológiai és anyagtudományi tárgyi publikációk

M. Polgári; J.R. Hein; M. Tóth; A. Brukner-Wein; T. Vigh; L. Bíró and C. Cserháti

Genesis of a regionally widespread celadonitic chert_ironstone bed overlying Upper Lias manganese deposits; Hungary

Journal of the Geological Society 2010; v. 167; p. 313-328

 

Kármán K; Fórizs I; Tóth M; Tibor N; Szabó Cs.

Genesis of unique stalactites formed in tunnel under the River Danube

IMA2010 - 20th General Meeting of the International Mineralogical Association; 21–27 August; 2010; Budapest; Hungary; Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series; 6  p.  2010

 

Kele S, Demény A, Siklósy Z, Németh T, Tóth M, Kovács MB
Chemical and stable isotope composition of recent hot-water travertines and associated thermal waters, from Egerszalok, Hungary: Depositional facies and non-equilibrium fractionation
Sedimentary Geology, 211 (3-4) : 53-72 (2008) IF: 1.737

 

Péter Á, Hajdara I, Lengyel K, Dravecz G, Kovács L, Tóth M
Characterization of potassium (KLN) ceramic system
Journal Of Alloys And Compounds, 463 (1-2) : 398-402 (2008) (IF: 1.51)

 

Lovas H, Tóth M, Madarász J, Josepovits V.K,. Tóth Z

Reactions causing loss of sodium vapor in HPS lamps

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis  79.  471-474  2007                       (IF.:1.46)

 

Lovas H, Josepovits VK, Tóth Z,. Tóth M

The sodium transport in polycrystalline alumina

Materials Science Forum Vols. 537-538  pp. 405-411  2007               (IF.: 0.62)

 

H. Lovas, Z. Tóth, K. Josepovits, M. Tóth:

Sodium Loss Processes in the Ceramic Wall of High Intensity Discharge Lamp Arc Tubes, Light Sources

11, Proc. of the 11th Intenational Symposium on the Science and Technology of Light Sources, Shanghai, China, 2007

 

Bajnóczi B, Tóth M, Árkai P
An attempt to use mean crystallite size of calcite for indicating metamorphic grade as examplified by metamorphic carbonate rocks from NE-Hungary. Goldschmidt 2007 Conference, 20-24 August, Cologne, Germany
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 71 (15) : A53-A53 (2007) (IF: 3.665)

 

Polgari M, Hein JR, Tóth M, Vígh T, Bíro L
Did hydrothermal fluids contribute to the Huge Úrkút Carbonate ore Body?
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 71 (15) : A800-A800 (2007) (IF: 3.665)

 

Polgári M, Bajnóczi B, Kovács Kis V, Götze J, Dobosi G, Tóth M, Vígh T

Mineralogical and cathodoluminescence characterictics of calcic kutnohorite from the Úrkút Mn-carbonate mineralization, Hungary.

Mineralogical Magazine 71 (5): 493-508 2007              (IF.:1.064)

 

Z. Károly, I. Mohai, M. Tóth, F. Wéber, J. Szépvölgyi

Production of glass–ceramics from fly ash using arc plasma

Journal of the European Ceramic Society 27  1721–1725 (2007)          (IF.:1.24)

 

Németh T, Jiménez-Millán J, Tóth M, Abad I

Adsorption of copper on illite: a TEM-AEM and XRD study.

EUROCLAY 2007, 11. Conference of the European Clay Groups Association, július 22-27, Aveiro, Portugália. (poszter)

 

Csepinszky B.- Árkai P.-Dezső Z.-Jakab G.-Józsa S.- Kertész Á.-Madarász B.-Németh T. – Sipos P. – Tóth A. – Tóth M. (2007): 137Cs követésén alapuló talajeróziós vizsgálatok a Balaton vízgyűjtő területének dombvidéki szántóin. Földminősítés, földértékelés és földhasználati információk. Országos Konferencia, Bp. 2007. nov. 22-23. MTA-TAKI kiadv. 307-317.

 

Szépvölgyi J, Mohai I, Károly Z, Gál L, Tóth M, Proelss J, Kleine Jager F, Bramnik K:

RF thermal plasma synthesis of LaB6 nanopowders

In: Full-Papers CD 18th International Symposium on Plasma Chemistry, August 26-31, 2007 (Ed. Tachibana K, Takai O, Ono K, Shirafuji T), Kyoto University, Kyoto, Japan, 2007, pp CD-

 

Németh T, Jiménez-Millán J, Tóth M, Abad I

Adsorption of copper on illite: a TEM-AEM and XRD study.

EUROCLAY 2007, 11. Conference of the European Clay Groups Association, július 22-27, Aveiro, Portugália.

 

János Szépvölgyi, Zoran Marković, Biljana Todorović-Marković, Zoran Nikolić, Ilona Mohai, Zsuzsanna Farkas, Mária Tóth, Éva Kováts, Paul Scheier and Stefan Feil

Effects of Precursors and Plasma Parameters on Fullerene Synthesis in RF Thermal Plasma Reactor

Plasma Chemistry and Plasma Processing 0272-4324 (Print) 1572-8986 (Online) September 19, 2006    (IF: 0.811)

 

Markovic Z., Todorovic-Markovic B., Nikolic Z., Mohai I., Szépvölgyi J.,
Farkas Z.,Tóth M., Kováts É., Scheier P., Feil S.: 
Effects of precursors and plasma parameters on fullerene synthesis in RF thermal plasma reactor.
Plasma Chem Plasma Process (26) 597-608  2006              (1.15)

 

Polgári M, Sajgó CS, Tóth M, Brukner-Wein A, Németh T, Sipos P, Szabó Z, Vígh T
A Csinger-patak mederüledékének komplex ásványtani és geokémiai vizsgálata
Magyarország környezetgeokémiai állapota (Ed: Szendrei G) MTA Földtudományok Osztálya, Környezetgeokémiai Albizottsága, Innova Print Kft. Budapest, 2006, pp 139-148

 

Németh T, Sipos P, Tóth M, Mohai I
Cu-, Pb- és Cd-adszorpció hatása a talajmontmorillonit kristályszerkezetére és szerkezeti duzzadására
Agrokémia és Talajtan, 55 (2) : 381-394 (2006)

 

Póka T, Sipos P, Tóth M
Ásványtani és geokémiai inhomogenitások néhány elterjedt hazai talajtípusban: okok és következmények
Magyarország környezetgeokémiai állapota (Ed: Szendrei G) MTA Földtudományok Osztálya, Környezetgeokémiai Albizottsága, 2006, pp 45-50

 

Bajnóczi B, Tóth M, Horváth E

Signs of pedogenesis in a loess-soil sequence: example of the Basaharc Double paleosoil (Basaharc, Hungary). EUG General Assembly, 2-7 April 2006, Wien, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 05228, 2006

 

Bajnóczi B, Tóth M

Clay minerals in a loess-soil sequence (Basaharc, Hungary).

3rd Mid-European Clay Conference (MECC’06), 18-23 September 2006, Opatija, Croatia

 

Szépvölgyi J, Mohai I, Károly Z, Sáray I, Tóth M, Sipos P
Processing of red mud in thermal plasmas
TRAVAUX ICSOBA, 32 : 354-358 (2005)

 

Polgári M, Philippe M, Szabó-Drubina M, Tóth M,

Manganese-impregnated wood from a Toarcian manganese ore deposit, Eplény mine, Bakony Mts., Transdanubia, Hungary

N. Jb. Geol. Paleont. Mh. 2005/3 175-192

 

.meth, TéN – ..Mohai I –..th MóT.

Adsorption of copper and zinc ions on various montmorillonites: an XRD study.

Acta Mineralogica-Petrographica  2005: 29-36. 46

 

Polgári M, Tóth M, Dobosi G, Bajnóczi B, Szabó Z, Vigh T. 

Az úrkúti halmaradványookat tartalmazó konkréciók ásványos- és kémiai összetételének

vizsgálata

Bányászati és Kohászati Lapok- BÁNYÁSZAT 137 (6) 47 – 48  2004

 

Kozuhiro Mochidzuki, Florence Soutric, Katsuaki Tadokoro, Michael Jerry Antal Jr.,

Mária Tóth, Borbála Zelei, Gábor Várhegyi

Electrical and Physical Properties of Carbonized Charcoals

Industrial & Engineering Chemistry Research 2003; 42 (21) pp 5140 - 5151;

 

Mohai I, Szépvölgyi J, Károly Z, Gál, L, Tóth, M. and Sáray, I,

Thermal plasma vitrification of metallurgical wastes.

In Proceedings of the 16th International Symposium on Plasma Chemistry, 2003.

 

Polgári, M., Szabó-Drubina, M., Tóth, M., Szabó, Z., Abonyi Tóth, Zs.

Submarine primary Sr-rich Mn-oxide mineralization in the Jurassic Transdanubian Range (Hungary),

Proc. of the 7th Biennial SGA  Meet. Athens/Greece/ 24-28 Aug. Eds.: Demetrios G. Eliopoulos et al., Millpress Rotterdam, Netherlands 1233-1236. 2003

 

Mohai, J. Szépvölgyi, M. Tóth, P. Sipos:

Thermal plasma treatment of red mud

16th International Symposium on Plasma Chemistry Taormina, Italy, June 22-27, 2003

 

Németh, T., Sipos, P., Dódony, I., Mohai, I., Tóth, M.

Heavy metal-soil vermiculite interactions in a Luvisol profile.

In: Euroclay Conference, Modena, Italy, 22–26 June, 2003. 205.

 

Polgári, M., Szabó-Drubina, M., Philippe, M., Tóth, M.:

Jurassic wood impregnated by manganese, Eplény Mine, Hungary. –

Shallow Tethys 6 Int. Symp., 25-28 Aug. 2003, Budapest, Hungary.

Acta Mineralogica-Petrographica. Abstract Series 4, Szeged, 2003. p. 35. (2003)

 

Hetényi M, Brukner-Wein A, Sajgó C, Haas J, Hámor-Vidó M, Szántó Z, Tóth M

Variations in organic geochemistry and lithology of a carbonate sequence deposited in a backplatform basin (Triassic, Hungary)

 ORGANIC GEOCHEMISTRY 33 (12): 1571-1591 2002

 

Beregi E, Watterich A, Madarász J, Tóth M,  Polgár K.

X-ray diffraction and FTIR spectroscopy of heat treated R2O3 : 3Ga(2)O(3): 4B(2)O(3) systems

J CRYST GROWTH 237: 874-878 Part 1 APR 2002

 

Kele S, Demény A, Siklósy Z, Németh T, Tóth M, Kovács MB Chemical and stable isotope composition of recent hot-water travertines and associated thermal waters, from Egerszalok, Hungary: Depositional facies and non-equilibrium fractionation. Sedimentary Geology, 211 (3-4) : 53-72 (2008) IF: 1.737

Péter Á, Hajdara I, Lengyel K, Dravecz G, Kovács L, Tóth M Characterization of potassium (KLN) ceramic system. Journal Of Alloys And Compounds, 463 (1-2) : 398-402 (2008) (IF: 1.51)

Lovas H, Tóth M, Madarász J, Josepovits V.K,. Tóth Z. Reactions causing loss of sodium vapor in HPS lamps. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 79. 471-474 2007 (IF.:1.46)

Lovas H, Josepovits VK, Tóth Z,. Tóth M The sodium transport in polycrystalline alumina. Materials Science Forum Vols. 537-538 pp. 405-411 2007 (IF.: 0.62)

H. Lovas, Z. Tóth, K. Josepovits, M. Tóth: Sodium Loss Processes in the Ceramic Wall of High Intensity Discharge Lamp Arc Tubes, Light Sources. 11, Proc. of the 11th Intenational Symposium on the Science and Technology of Light Sources, Shanghai, China, 2007

Bajnóczi B, Tóth M, Árkai P An attempt to use mean crystallite size of calcite for indicating metamorphic grade as examplified by metamorphic carbonate rocks from NE-Hungary. Goldschmidt 2007 Conference, 20-24 August, Cologne, Germany GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 71 (15) : A53-A53 (2007) (IF: 3.665)

Polgari M, Hein JR, Tóth M, Vígh T, Bíro L Did hydrothermal fluids contribute to the Huge Úrkút Carbonate ore Body? GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, 71 (15) : A800-A800 (2007) (IF: 3.665)

Polgári M, Bajnóczi B, Kovács Kis V, Götze J, Dobosi G, Tóth M, Vígh T Mineralogical and cathodoluminescence characterictics of calcic kutnohorite from the Úrkút Mn-carbonate mineralization, Hungary. Mineralogical Magazine 71 (5): 493-508 2007 (IF.:1.064)

Z. Károly, I. Mohai, M. Tóth, F. Wéber, J. Szépvölgyi Production of glass–ceramics from fly ash using arc plasma. Journal of the European Ceramic Society 27 1721–1725 (2007) (IF.:1.24)

Németh T, Jiménez-Millán J, Tóth M, Abad I Adsorption of copper on illite: a TEM-AEM and XRD study. EUROCLAY 2007, 11. Conference of the European Clay Groups Association, július 22-27, Aveiro, Portugália. (poszter)

Csepinszky B.- Árkai P.-Dezső Z.-Jakab G.-Józsa S.- Kertész Á.-Madarász B.-Németh T. – Sipos P. – Tóth A. – Tóth M. (2007): 137Cs követésén alapuló talajeróziós vizsgálatok a Balaton vízgyűjtő területének dombvidéki szántóin. Földminősítés, földértékelés és földhasználati információk. Országos Konferencia, Bp. 2007. nov. 22-23. MTA-TAKI kiadv. 307-317.

Szépvölgyi J, Mohai I, Károly Z, Gál L, Tóth M, Proelss J, Kleine Jager F, Bramnik K: RF thermal plasma synthesis of LaB6 nanopowders. In: Full-Papers CD 18th International Symposium on Plasma Chemistry, August 26-31, 2007 (Ed. Tachibana K, Takai O, Ono K, Shirafuji T), Kyoto University, Kyoto, Japan, 2007, pp CD-

Németh T, Jiménez-Millán J, Tóth M, Abad I Adsorption of copper on illite: a TEM-AEM and XRD study. EUROCLAY 2007, 11. Conference of the European Clay Groups Association, július 22-27, Aveiro, Portugália.

János Szépvölgyi, Zoran Marković, Biljana Todorović-Marković, Zoran Nikolić, Ilona Mohai, Zsuzsanna Farkas, Mária Tóth, Éva Kováts, Paul Scheier and Stefan Feil Effects of Precursors and Plasma Parameters on Fullerene Synthesis in RF Thermal Plasma Reactor. Plasma Chemistry and Plasma Processing 0272-4324 (Print) 1572-8986 (Online) September 19, 2006 (IF: 0.811)

Markovic Z., Todorovic-Markovic B., Nikolic Z., Mohai I., Szépvölgyi J., Farkas Z.,Tóth M., Kováts É., Scheier P., Feil S.: Effects of precursors and plasma parameters on fullerene synthesis in RF thermal plasma reactor. Plasma Chem Plasma Process (26) 597-608 2006 (1.15)

Polgári M, Sajgó CS, Tóth M, Brukner-Wein A, Németh T, Sipos P, Szabó Z, Vígh T A Csinger-patak mederüledékének komplex ásványtani és geokémiai vizsgálata. Magyarország környezetgeokémiai állapota (Ed: Szendrei G) MTA Földtudományok Osztálya, Környezetgeokémiai Albizottsága, Innova Print Kft. Budapest, 2006, pp 139-148

Németh T, Sipos P, Tóth M, Mohai I Cu-, Pb- és Cd-adszorpció hatása a talajmontmorillonit kristályszerkezetére és szerkezeti duzzadására. Agrokémia és Talajtan, 55 (2) : 381-394 (2006)

Póka T, Sipos P, Tóth M Ásványtani és geokémiai inhomogenitások néhány elterjedt hazai talajtípusban: okok és következmények. Magyarország környezetgeokémiai állapota (Ed: Szendrei G) MTA Földtudományok Osztálya, Környezetgeokémiai Albizottsága, 2006, pp 45-50

Bajnóczi B, Tóth M, Horváth E Signs of pedogenesis in a loess-soil sequence: example of the Basaharc Double paleosoil (Basaharc, Hungary). EUG General Assembly, 2-7 April 2006, Wien, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 05228, 2006

Bajnóczi B, Tóth M Clay minerals in a loess-soil sequence (Basaharc, Hungary).  3rd Mid-European Clay Conference (MECC’06), 18-23 September 2006, Opatija, Croatia

Szépvölgyi J, Mohai I, Károly Z, Sáray I, Tóth M, Sipos P. Processing of red mud in thermal plasmas. TRAVAUX ICSOBA, 32 : 354-358 (2005)

Polgári M, Philippe M, Szabó-Drubina M, Tóth M, Manganese-impregnated wood from a Toarcian manganese ore deposit, Eplény mine, Bakony Mts., Transdanubia, Hungary. N. Jb. Geol. Paleont. Mh. 2005/3 175-192

meth, T  – Mohai I –th M. Adsorption of copper and zinc ions on various montmorillonites: an XRD study. Acta Mineralogica-Petrographica 2005: 29-36. 46

Polgári M, Tóth M, Dobosi G, Bajnóczi B, Szabó Z, Vigh T. Az úrkúti halmaradványookat tartalmazó konkréciók ásványos- és kémiai összetételének vizsgálata. Bányászati és Kohászati Lapok- BÁNYÁSZAT 137 (6) 47 – 48 2004

Kozuhiro Mochidzuki, Florence Soutric, Katsuaki Tadokoro, Michael Jerry Antal Jr., Mária Tóth, Borbála Zelei, Gábor Várhegyi Electrical and Physical Properties of Carbonized Charcoals. Industrial & Engineering Chemistry Research 2003; 42 (21) pp 5140 - 5151;

Mohai I, Szépvölgyi J, Károly Z, Gál, L, Tóth, M. and Sáray, I, Thermal plasma vitrification of metallurgical wastes. In Proceedings of the 16th International Symposium on Plasma Chemistry, 2003.

Polgári, M., Szabó-Drubina, M., Tóth, M., Szabó, Z., Abonyi Tóth, Zs. Submarine primary Sr-rich Mn-oxide mineralization in the Jurassic Transdanubian Range (Hungary), Proc. of the 7th Biennial SGA Meet. Athens/Greece/ 24-28 Aug. Eds.: Demetrios G. Eliopoulos et al., Millpress Rotterdam, Netherlands 1233-1236. 2003

Berényi-Üveges, J., Németh, T., Michéli, E., Tóth, M. (2002): Mátrai vörösagyagok szerepe a visontai paleotalajok képződésében az ásványtani és geokémiai vizsgálatok tükrében (The role of the red clays of the Mátra Mountains, Northern Hungary in the genesis of paleosols at Visonta in the light of mineralogical and geochemival results) - Földtani Közlöny 132, 283-291

Beregi E, Watterich A, Madarasz J, Toth M,  Polgar K. (2002): X-ray diffraction and FTIR spectroscopy of heat treated R2O3 : 3Ga(2)O(3): 4B(2)O(3) systems - J CRYST GROWTH 237: 874-878 Part 1 APR  (Abstract)

Mohai I., Szépvölgyi I., Károly Z., Mohai M., Tóth M., Babievskaya IZ., Krenev A.(2001): Reduction of metallurgical wastes in RF thermal plasma reactor. Plasma Chem Plasma Process, Vol 21, 4, pp 547-563. (Abstract)

Árkai, P., Mata, M.P., Giorgetti, G., Peacor, D.R., Tóth, M. (2000): Comparison of diagenetic and low-grade metamorphic evolution of chlorite in associated metapelites and metabasites: an integrated TEM and XRD study. Journal of Metamorphic Geology, 18, 531-550. (Abstract)

Mohai I, Szépvölgyi J, Tóth M. (2000):  RF Thermal Plasma Treatment of a Flue Dust from the Siemens-Martin Process -J. Ind. Chem. 2 25-29.

T. Németh, J. Berényi-Üveges, M. Tóth, E. Micheli (2000): Clay Minerals in Paleosols at Visonta  - Acta Mineralogica-Petrographica XL. pp. 11-19.

Berényi Üveges J., Németh T., Michéli E., Tóth M. (2000): Clay minerals of saprolite and red clays formed on andesite in the Mátra Mountains. Minerals of the Carpathians International Conference, Miskolc, Acta Mineralogica-Petrographica XLI. Supplementum p. 118.

Gy. Mészáros, E. Sváb, J. Beregi, A. Watterich, M. Tóth (2000): Rietveld refinement for yttrium - aluminum borates from neutron- and X-ray diffraction Physica B: 276: 310-311. (Abstract)

Pöppl L., Tóth E., Tóth M., Paszli I., Izvekov V., Gábor M. (1998): Synthesis and characterizations of  hydroxy aluminum cross-linked montmorillonite  J.Therm Anal.Calorim Vol 53, 2, pp 585-596 (Abstract)

Mohai I, Szépvölgyi J, Bertóti I, Mohai M, Tóth M. (1998): A szilicium-nitrid gázfázisú szintézisének optimálása termikus plazmában. Építőanyag 50/3 : 98-104

Jiang, W.-T., Peacor, D.R., Árkai, P., Tóth, M., Kim, J.W. (1997): TEM and XRD determination of crystallite size and lattice strain as a function of illite crystallinity in pelitic rocks. - J. metamorphic Geol., 15, 267-281 (Abstract)

Kristóf, J., Tóth, M., Gábor M., Szabó, P., Frost, L. R.  (1997): Study of  the structure and thermal behavior of intercalated kaolinites  - Journal  of Thermal Analysis. 49. 1441-1448 (Abstract)

N.Kiss A, Tóth M, Takács M, Morvai B, Wieszt Z. (1997): Effects of  copper-adsorption on the line-profile of first basal reflection of montmorillonite. - Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged XXXVIIII : 25-36.

Polgári, M., Fórizs, I., Máthé, Z., Tóth, M., Pécsi-Donáth, É. (1997): Geoautoclave-type zeolitization in the Miocene rhyolite tuff, Mecsek Mts. SW Hungary - In: Natural Zeolites - Sofia, 95 - Kirov, G.L., Filizova and O. Petrov (eds.) p. 227-240.

Árkai, P., Merriman, R.J., Roberts, B., Peacor, D.R., Tóth, M. (1996): Crystallinity, crystallite size and lattice strain of illite-muscovite and chlorite: comparison of XRD and TEM data for diagenetic to epizonal pelites. - Eur. J. Mineral., 8, 1119-1137. (Abstract)

Máthé, Z., I. Fórizs, M. Tóth, M. Polgári M. (1996): Contributions to the clay mineralization and zeolitization of Miocene tuffs in the Mecsek Mts., Hungary, Geologica Carpathica Clays, 4 103-104

Gábor, M., Tóth, M., Kristóf, M., Komáromi-Hiller, G., (1995): Thermal behavior and decomposition of  intercalated kaolinite. Clays and Clay Minerals, 43. 2. 223-228.
(Abstract)

Grasselly, Gy., Balogh, K., Tóth, M., Polgári, M. (1994): K/Ar age of  manganese oxide of Úrkút, Hungary: Ar retention in K-bearing Mn minerals. Geologica Carpathica, 45, 6, pp. 365-373.

Tóth, M.,N., B. Csáky, I., (1989): Die Rolle der Smektitgruppe beim Blahvorgang.  - Ziegelindustrie International  5   246-250.

Árkai, P., Horváth, Z.A., Tóth, M. (1987): Regional metamorphism of the East Alpine type Paleozoic basement, Little Plain, W-Hungary: mineral assemblages, illite crystallinity, -b0 and coal rank data. - Acta Geol. Hung., 30, 153-175.

Póka, T., Völgyi, L., Árkai, P., Sajgó, Cs., Horváth, Z.A., Tóth, M.N.(1987): Thermal history of Mesozoic basement in Pannonian Basin (S-Hungary). - Acta Geol. Hung., 30, 197-229.

Tóth M.,N.,  Reiner, Gy., B.Csáky I.(1985): Agyagok duzzadásának okai. Földtani kutatás. XXVIII. 57-61.

Árkai, P., Tóth, M.N. (1985): The variance method investigation of illite crystallinity. - 5th Meeting of the European Clay Groups, Prague, 1983, 91-98, Charles University, Prague.

Szendrei, G., Tóth M.(1985): Contribution to the study on the crystallinity degree of kaolinites. - Annls. hist.-nat. Mus. nat. Hung. 77 5-16

Árkai, P., Tóth, M.N. (1983): Illite crystallinity: combined effects of domain size and lattice distortion. - Acta Geol. Hung., 26, 341-358.

Árkai, P., Horváth, Z.A., Tóth, M. (1981): Transitional very low- and low-grade regional metamorphism of the Paleozoic formations, Uppony Mountains, NE-Hungary: mineral assemblages, illite-crystallinity, and vitrinite reflectance data. Acta Geol. Acad. Sci. Hung., 24, 265-294.

Tóth, M.N. (1980): X-ray variancie method to determine the domain size and lattice distortion of ground kaolinite samples. Acta Mineralogica Petrographica XXIV. pp. 115-119. 

Tóth, M.(1975): New index to caracterization the crystallinity degree of kaolinite. Acta Geol. Hung. 19. (1975) pp.197-213.
 

 

KÖNNYVRÉSZLETEK

Fórizs I, Pásztor A, Nagy G, Tóth M Üveganyag újrafelhasználása az avar és szarmata kori üveggyöngyök mikroszöveti és (geo)kémiai vizsgálata tükrében ARRABONA-MUZEUMI KOZLEMENYEK, 44 (1) : 141-150 (2006)

Fórizs I., Pásztor A. , Nagy G., Tóth M. (2001) Avar és szarmata gyöngyök Csongrád megyéből. Az anyaguk is különbözik vagy csak a típusuk? Avar and sarmatian glass beads from the Csongrád county, Hungary. Only the style is different or the material as well? In: A Wosynsky Mór Múzeum Évkönyve XIII Hadak Útján. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 2001, 69-89

Fórizs I., Pásztor A., Tóth M., Nagy G. (2001) Avar kori üveggyöngyök röntgen-diffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához I. In: Együtt a Kárpát-medencében - A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak VII. Összejövetele, Pécs, 1996. szept. 27-29; Pécs 2001, 49-68

Fórizs I., Pásztor A., Nagy G., Tóth M. (2000) Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához IV. Miből és hogyan? - X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Age glass beads. Basic data for the genetics of glass beads IV. How and what were they made of ? In: Hadak útján (A népvándorlás kor fiatal kutatóinak X. konferenciája, Domaszék, 1999. november 27-30.). Szerk.: Bende L.-Lőrinczy G.-Szalontai Cs. Szeged 2000, 321-340

Fórizs I., Pásztor A., Nagy G., Tóth M. (2000) Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához III. Az üveggyöngyök zárványai? - X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Period glass beads. Basic data for the genetics of glass beads III. Inclusions in the beads. Heves Megyei Régészeti Közlemények 2000;2:147-171

Fórizs I., Tóth M., Nagy G. , Pásztor A.: Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához II. Vörös opak üvegek - X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Age glass beads. Basic data for the genetics of glass beads II. Red opaque glasses. In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak 8. találkozójának előadásai (Veszprém, 1997. november 28-30.). Veszprém, 1999, pp. 87-110.

Tóth M Színmaradványok és patina a nyugati kapun A jáki apostolszobrok (Ed: Szentesi E) Balassi Kiadó, Budapest, 1999, pp 289-303

Horváth ZA, Tóth M A templom és a szobrok koanyagának pusztulása. Jelenségek, okok és a helyreállítás elvi vázlata. A jáki apostolszobrok (Ed: Szentesi E) Balassi Kiadó, Budapest, 1999, pp 272-288

Polgári, M., Fórizs, I., Máthé, Z., Tóth, M., Pécsi-Donáth, É. (1997): Geoautoclave-type zeolitization in the Miocene rhyolite tuff, Mecsek Mts. SW Hungary – In: Natural Zeolites - Sofia, 95 - Kirov, G.L., Filizova and O. Petrov (eds.) p. 227-240.

 

Utolsó frissítés: 2011. augusztus 10.