Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Archeometria Kutatócsoport

Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

 

SAJGÓ CSANÁD

a földtudomány kandidátusa

nyugdíjas tudományos főmunkatárs

telefon: 309-2600 / 1162 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: sajgo@geochem.hu

szoba: 211

 

 

Főbb kutatási terület

 

Geokémia, szerves geokémia, ezen belül:

- a kőolaj keletkezése, kőolaj-anyakőzetek, kőolaj-migráció, kőolajok érettsége, korrelációja;

- biológiai markervegyületek és átalakulási reakcióik alapján hőtörténeti rekonstrukció;

- kerogének hőbontása és a pirolízis-termékek vizsgálata;

- hévizek oldott molekuláris szerves anyagainak geokémiai vizsgálata és keletkezésük kutatása.

- oldhatatlan szerves anyagok pirolízis gázkromatográfiás vizsgálata és más speciális pirolízis és szimulációs módszerek

 

 

Rövid tudományos életrajz

 

Születési hely, idő: Budapesten,  1943

 

Munkahely: 1964-től MTA Földtudományi Kutatóközpont Geokémiai Kutatólaboratórium, Budapest

 

Beosztás: tudományos főmunkatárs

 

Egyetemi/akadémiai fokozatok:

- okleveles vegyészmérnök,  Budapesti Műszaki Egyetemen, 1971. A diploma munka címe: "Algyői feltételezett anyakőzetek komplex szerves geokémiai vizsgálata". A diploma munkára épített pályamunka "Akadémiai Ifjúsági Díj"-at nyert.

- egyetemi doktorátus, BME Vegyészmérnöki Karán, 1980. A disszertáció címe: "A Hód-I jelű fúrásban lejátszódott kőolajképződés geokémiai vizsgálata" 

- a földtudomány kandidátusa, Tudományos Minősítő Bizottság, Budapest, 1994. A kandidátusi disszertáció címe "A biológiai markervegyületek hazai alkalmazása a szénhidrogén kutatásban"

 

Kutatási tapasztalat:
Több mint 30 éves tapasztalat a geoszféra szerves anyagainak (természetes és szennyvizek, talajok, üledékes kőzetek, kőolajok, szenek, stb.) geokémiai és analitikai kémiai módszerekkel történő vizsgálatában; és a kapcsolódó korszerű analitikai, elválasztási és dúsítási alkalmazások területén (UV/VIS, IR, GC, HPLC, GC/MS, stb.).

   

Külföldi ösztöndíjak:
1980-1981. Vendégkutató, Bristoli Egyetem Szervesgeokémiai Egysége. 1 év.

 

Díjak:

- 1973-ban pályamunkámmal "Akadémiai Ifjúsági Díj"-at nyertem, MTA Budapest

- 1987-ben az MTA X-es Osztálya kutatási jutalomban részesített két reakció kinetikai munkánkért (Lefler János szerzőtársammal együtt).
 

Részvétel tudományos szervezetekben:

- az MTA Geonómiai Bizottság tagja

- az MTA Szerves Geokémiai Bizottság tagja

- a Magyarhoni Földtani Társulat tagja

- a European Association of Organic Geochemists tagja
 
 

Fontosabb közlemények

Sajgó, Cs. (2000): Assessment of generation temperatures of crude oils. Organic Geochemistry 31 1301-1323.

Brukner-Wein, A., Sajgó, Cs. and Hetényi,  M. (2000): Comparison of Pliocene organic-rich lacustrine sediments in twin craters. Organic Geochemistry 31 453-461.

Sajgó, Cs. (1999): Generation Temperatures of crude oils. in Progress in Mining and Oilfield Chemistry. Challenges of an Interdisciplinary Science (ed. Lakatos, I.), Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 191-198.

Kárpáti, Z., Sajgó, Cs., Vető, I., Klopp, G. and Horváth, I. (1999): Organic matter in thermal waters of the Pannonian Basin - A preliminary report on aromatic compounds. Organic Geochemistry 30. 701-712.

Sajgó, Cs., Brukner-Wein, A. and Hetényi, M.: (1999) Comparisons of two sampling sites within a Miocene Lignite seam. In: Progress in Mining and Oilfield Chemistry. Challenges of an Interdisciplinary Science (ed. Lakatos, I.), Budapest, Akadémiai Kiadó, pp 231-238.

Vető, I., Hertelendi, E., Sajgó, Cs. and Brukner-Wein, A. (1999): Upward increase of kerogen d13C in the Peru Margin Upper Oligocene: possible implications for the Cenozoic evolution of atmospheric CO2  Palaeogeography, Palaeclimatology, Palaeoecology vol. 145 33-42

Brukner-Wein A.,  Sajgó Cs. and Hetényi  M. (1998): Origin and preservation of organic matter in a Pliocene twincrater Mineral Magazin vol. 62A 248-249. 

Sajgó, Cs., Brukner-Wein, A. and Hetényi,  M. (1998):Comparison of Organic Facies for Two Sampling Sites within a Miocene Lignite Seam in: MinChem '98 Proceedings (ed. Lakatos I.) of the Sixth Symposium on Mining Chemistry (Siófok, Hungary, 27-30 September, 1998) The Research Institute of Applied Chemistry, University of Miskolc, Miskolc-Budapest, pp. 179-182.

Sajgó, Cs. (1998): Ascertainment of Generation Temperatures of Crude Oils in: MinChem '98 Proceedings (ed. Lakatos I.) of the Sixth Symposium on Mining Chemistry (Siófok, Hungary, 27-30 September 1998) The Research Institute of Applied Chemistry, University of Miskolc, Miskolc-Budapest, pp. 189-197.

Sajgó, Cs. Galicz, Zs. and Milota, K. (1998): Comparative Study of the Organic Facies of Pliocene Coaly Shales in: MinChem '98 Proceedings (ed. Lakatos I.) of the Sixth Symposium on Mining Chemistry (Siófok, Hungary, 27-30 September, 1998) The Research Institute of Applied Chemistry, University of Miskolc, Miskolc-Budapest, pp. 183-188.

 Sajgó, Cs. (1998): Pyrolysis Gas Chromatographic Study on Kerogen Concentrates to Characterise Organic Facies in: MinChem '98 Proceedings (ed. Lakatos I.) of the Sixth Symposium on Mining Chemistry (Siófok, Hungary, 27-30 September, 1998) The Research Institute of Applied Chemistry, University of Miskolc, Miskolc-Budapest, pp. 353-357.

 Ebli, O., Vető, I., Lobitzer, H., Sajgó, Cs., Demény, A. and Hetényi, M. (1998):  Primary productivity and early diagenesis in the Toarcian Tethys on the example of the Mn-rich black shales of the Sachrang Formation, Northern Calcareous Alps Organic Geochemistry, vol. 29., pp. 1635-1647.

 Sajgó, Cs., Kárpáti, Z., Klopp, G. and Vető, I. (1998): New Contributions to Organic compositions of Thermal Waters in The water and the protection of aquatic environment in the Central Basin of the Danube (eds. Pándi G. and Imecs Z.) IIIrd Hidrology Conference Cluj-Napoca 24-26. Sept. 1998. Conference Proceedings vol. II.  Univ. Babes-Bólyai, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca pp. 241-249.

Kárpáti Z., Vető I. és Sajgó Cs. (1996): A hazai termálvizek szerves mikrokomponens-összetétel vizsgálata. (Studies on organic micro-components of Hungarian thermal waters) Egészségtudomány XL. 4. 356-364.

Kárpáti Z., Vető I. és Sajgó Cs. (1996): A hazai termálvizek szerves mikrokomponens vizsgálatainak újabb eredményei. (New results on organic micro-components of Hungarian thermal waters) In: A víz és a vízi környezetvédelem a Kárpát-medencében (ed. Dudinszky L.-né) Magyar Hidrológiai Társaság pp. 811-843.

Sajgó Cs. Olajpalák pirolízis gázkromatográfiás vizsgálata (5. fejezet) (Pyrolysis gas chromatographic studies on oil shales; 5th Chapter)(1996) In: Maar-típusú olajpalák Magyarországon. Szerves geokémiai jellemzők (ed. Hetényi M.) JATE Press, Szeged pp. 112-164.

Sajgó, Cs., Hetényi, M. and Brukner-Wein, A.(1995): Diversity of aromatization within a lignite measure. Organic Geochemistry. Developments and applications to energy, climate, environment and human history. (eds. Grimalt J. O. and Dorronsoro C.), A. I. G.O. A. Donostia-San Sebastian, pp. 84-86.

Kárpáti, Z., Sajgó, Cs., Vető, I. Klopp, G. and Horváth, I. (1995):  Identification of various organics in thermal waters in the Pannonian Basin. Preliminary reports. Organic Geochemistry. Developments and applications to energy, climate, environment and human history. (eds. Grimalt J. O. and Dorronsoro C.), A. I. G.O. A. Donostia-San Sebastian, pp. 594-596.

Sajgó, Cs. (1993): Variation of biomarker indicators in a thick Neogene sequence, Pannonian Basin. Organic Geochemistry, (ed. Oygard K.) Falch Hurtigtrykk, Oslo; pp. 39-42.

Sajgó, Cs., Hetényi, M. and Kedves, M.(1993): Palynolgy and organic geochemistry of Tertiary low-rank coals in Hungary-II. Non-aromatic hydrocarbons. Organic Geochemistry, (ed. Oygard K.) Falch Hurtigtrykk, Oslo; pp. 335-338.

Sajgó, Cs., Hetényi, M. and Kedves, M.(1992): Palynolgy and organic geochemistry of Tertiary low-rank coals in Hungary.Workshop on Pyrolysis in Organic Geochemistry. Internat. Workshop. (ed. Hetényi M.) Attila József University, Szeged, pp. 36-37.

Hetényi, M.; Sajgó, Cs.(1990): Hydrocarbon generation potential of some Hungarian low-rank coals. in: Advances in Organic Geochemistry 1989, Organic Geochemistry, 16. pp. 907-916.

Brukner-Wein, A.; Sajgó, Cs. (1990): Diagenesis in Neogene coal sequence. in: Advances in Organic Geochemistry 1989.; Organic Geochemistry 16. pp. 219-227

Sajgó, Cs., Horváth, Z. A., Lefler, J.(1988): An organic maturation study of the Hód-I borehole (Pannonian Basin). 27. Chapter in "The Pannonian Basin: a study in basin evolution". (eds. Royden, L. and Horváth, F.) AAPG Memoir 45. Tulsa Oklahoma, 297-310.

Lefler, J., Sajgó ,Cs. (1988): Limits of application of the chemical kinetic method in basin history reconstruction work. Acta Geol. Geoph. Mont. Hung. 23, pp 349-387.

Sajgó, Cs., Horváth, Z. A., Szöőr, Gy., McEvoy, J.(1987): Influence of temperature and pressure on maturation processes-II. 13th Internat. Mtg. on Org. Geochem. Abstr. 163.

Sajgó, Cs. (1987): Biological marker study of oils from East-Hungary. 13th Internat. Mtg. on Organic Geochemistry Abstr. 293.

Póka, T., Árkai P., Sajgó, Cs., Horváth, Z. A., Tóth, M. and Völgyi, L.(1987): Thermal history of Mesozoic basement in Pannonian Basin (S-Hungary) Acta Geol .Acad. Sci. Hung. 30, pp. 197-229.

Sajgó, Cs., Lefler, J. (1986): A reaction kinetic approach to the temperature-time history of sedimentary basins. in: Lecture Notes in Earth Sciences 5, Paleogeothermics. (Eds. Buntebarth, G. and Stegena, L.) Springer Verlag pp. 119-151.

Lefler, J.; Sajgó, Cs. (1986): Limits of application of the reaction kinetic method in paleogeothermics. in: Lecture Notes in Earth Sciences 5, Paleogeothermics, (Eds. Buntebarth, G. and Stegena, L.) Springer Verlag pp. 153-172.

Sajgó, Cs., McEvoy, J., Wolff, G., Horváth, Z. A. (1986): Influence temperature and pressure on maturation processes-I. Preliminary report. Organic Geochemistry 10, pp. 331-337.

Sajgó, Cs., Lefler, J., Horváth, Z. A. (1984): Applicability of different organic maturation parameters. Acta Geodaet, Geophys. et Montanist Hung. 19. pp. 145-146.

Sajgó, Cs. (1984): Organic geochemistry of crude oils from South-east Hungary. in: Advances in Organic Geochemistry l983, (Eds. Schenck, P.A. and J.W. de Leeuw) Organic Geochemistry vol. 6 pp. 569-578.

Sajgó, Cs., Mackenzie, A. S., Maxwell, J.R. (1983): Changes in biological marker distribution in thick Neogene Sequence in Hungary. (Manuscript) Accepted by Organic Geochemistry (but not revised)

McKenzie, D., Mackenzie, A. S., Maxwell, J. R., Sajgó, Cs. (1983): Isomerization and aromatization of hydrocarbons in stretched sedimentary basins. Nature 301. no.5900, pp. 504-506.

Sajgó, Cs., Maxwell, J. R., Mackenzie, A. S. (1983): Evaluation of fractionation effects during the early stages of primary migration. Organic Geochemistry vol. 5, pp. 65-73.

Sajgó, Cs., Horváth, Z. A., Lefler, J. (1982): Some remarks on different organic maturation parameters. in: Evolution of Extensional Basin within Regions of Compression, with Emphasis on the Intra-Carpathians Workshop/Discussion Mtg. Veszprém, Abstracts pp. 69-70.

Sajgó, Cs. (1980): Hydrocarbon generation in a super-thick Neogene sequence in South-east Hungary. A study of the extractable organic matter. in: Advances in Organic Geochemistry 1979. Pergamon Press, pp. 103-113.

Sajgó, Cs., Nagy, B-né. (1978): Organic and inorganic geochemical investigations of clastic-sedimentary sequences of Algyő (in Russian with German abstract) VIII. Geochemische Konferenz, Gottwaldov, 1976. May. 24-28. Práce vyzkumneho ustern geologickeho inzenyrstvi XXXV/1B. pp. 566-583.

Bérci, J., Sajgó, Cs. (1978): Investigation of microelements in bitumens by means of neutron activation. (in Russian with German abstract) VIII. Geochemische Konferenz, Gottwaldov, 1976. Práce vyzkumneho ustern geologickeho inzenyrstvi XXXV/1B. pp. 675-692.

Grasselly, Gy., Bertalan, M., Sajgó, Cs. (1977): Contributions to the knowledge of the Hungarian oil shale kerogen. II. Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, XXIII/1, pp. 177-196.

Sajgó, Cs. (1977): Organic and inorganic geochemical study on SE-Hungarian source sequences. Advances in Organic Geochemistry 1975., ENADIMSA, Madrid. pp. 857-877.

Sajgó, Cs. (1975): Complex geochemical investigation of the clastic sediments of the Algyő structure. Acta. Geol. Hung. Acad. Sci. 19, 131-156.

Erőss-Kiss, K., Sajgó, Cs., Pungor, E. (1973): Infrarot spectroskopische Untersuchungen Organischer Gestein-extrakte. Periodica Politechnica Vol. 17, no.3, pp. 211-217.

Sajgó, Cs.(1973): Complex geochemical analysis of some hypotethic source rocks of Algyő (in Russian with German abstract). Vort. Geochem. und Chem.-Phys. Prob. der Erdöl-Erdgas-Erdkund. und Förd. Band I. pp. 604-626. VII. Geochemische Konferenz, Budapest, 1973.

Sajgó, Cs. (1973): Organic geochemical studies on some source rocks of Algyő (in Hungarian) Prize-winning paper for Youth award of the Hungarian Academy of Sciences.

Erőss-Kiss, K., Sajgó, Cs., Pungor, E. (1972): Infrared spectroscopic studies on organic extracts of rocks. 2nd International Symphosium on Analitical Chemistry, Ljubljana, 1972. jun.12-17. Abstracts

Rózsavölgyi, J.; Sajgó, Cs. (1971): Néhány paleozóos üledékes kőzet bitumentartalmának vizsgálata (Studies on the bitumen contents of some Paleozoic and some Mesozoic sediments; in Hungarian with German abstract) Földtani Közlöny, 101, 13-25

Bárdossy, Gy., Pantó, Gy., Sagjó, Cs., Meskó, L. (1970): Le metamorphisme de contact de la bauxite a Bedarieux et quelques aspects generaux du metamorphisme des bauxites. Bull. Soc. Geol. de France (7) XII, no. 5, pp. 856-869. 

Bárdossy, Gy., Meskó, L.; Póka, T., Sajgó, Cs., Tomschey, O. (1970): Sedimentpetrografische Unterschuchung der tertiaren Gesteine des Algyőer Gebiestes (Südostungarn). Acta. Geol. Hung. Acad. Sci. 14, pp. 251-269.

Bárdossy, Gy., Sajgó, Cs. (1968): Aluminit in den Bauxitlagerstatten von Szőc, Ungarn. Acta Geologica 12 (1-4) pp. 3-10.

 

 

Utolsó frissítés: 2011. június 3.