Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Archeometria Kutatócsoport

Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

RUSZKICZAY-RÜDIGER ZSÓFIA

PhD

tudományos főmunkatárs

telefon: 309-2600 /  1355 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: : rrzsofi(at)geochem.hu

szoba: 315

 

Főbb kutatási területek

 

geomorfológia; negyedidőszak kutatás

geokronológia, kitettségi kor és eróziós ráta vizsgálata litoszférában helyben keletkező kozmogén izotópokkal (3He, 10Be, 26Al)

szerkezetmorfológia; neotektonika; a felszínformák, a szerkezeti mozgások és az eróziós folyamatok kapcsolatrendszerének vizsgálata

 

Kozmogén izotópos minta-előkészítő labor

 

 

 

Rövid szakmai önéletrajz

 

Születési hely, idő: Budapest, 1976

 

Végzettség:

 

2000. geográfus, ELTE TTK. A dolgozat címe: A Sajó–Hernád hordalékkúp déli részén választott mintaterület későglaciális-holocén fejlődése.

2007. PhD, Vrije Universiteit, Amsterdam. Az értekezés címe: Tectonic and climatic forcing in Quaternary landscape evolution in the Central Pannonian Basin: A quantitative, geomorphological, geochronological and structural analysis.

 

Társulati tagság:

 

HUNTEK (Magyar Tektonikai Munkacsoport)

CETEG (Central European Tectonic Group)

Magyar Rétegtani Bizottság Kvarter Albizottsága

Magyarhoni Földtani Társulat

INQUA Magyar Nemzeti Bizottság

EGU (European Geosciences Union)

Georeview folyóirat szerkesztőségi tag

 

Nyelvtudás:

 

Angol: középfok C, 1994

Spanyol: felsőfok C, 1995

 

Ösztöndíjak, tanulmányutak:

 

2000-2004. Magyar Állami Doktori Ösztöndíj, ELTE TTK, Földtudományi Program, Természetföldrajzi Tanszék (2+1 év)

2002-2003. Marie Curie Felowship, Amszterdam, Vrije Universiteit Élet és Földtudományi Kar, Izotópgeokémiai Tsz. Eurobasin Központ /ISES/ (9 hónap)

2005. Visitor Research Fellowship, Amsterdam, Vrije Universiteit, Élet és Földtudományi Kar, Netherlands Research Centre for Integrated Solid Earth Sciences /ISES/ (3 hónap)

2005. március 17-18. TOPO-EUROPE: 4D Topography Evolution in Europe: Uplift, Subsidence and Sea Level Rise. Exploratory workshop, Budapest

2006. június 12-17. CRONUS-EU Summer School „Applications of Cosmogenic Nuclides to Earth Surface Sciences.” Harkány

2007. szeptember 1-30. EGIDE Francia Állami Ösztöndíj, CEREGE, CRNS, Kozmogén Izotóp Labor, Aix en Provence, Franciország.

2008. június 1. – július 15. EGIDE Francia Állami Ösztöndíj, CEREGE, CRNS Kozmogén Izotóp Labor, Aix en Provence, Franciország.

2009. szeptember 3. – november 2. EGIDE Francia Állami Ösztöndíj, CEREGE, CRNS Kozmogén Izotóp Labor, Aix en Provence, Franciország.

2009-2010 Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj.

2010. június 8. – július 7. EGIDE Francia Állami Ösztöndíj, CEREGE, CRNS Kozmogén Izotóp Labor, Aix en Provence, Franciország.

2010-2011, 2013-2015 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2014. Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) támogatása az EGU 2014 Kongresszuson, Bécs.

 

Díjak, kitüntetések:

 

2003. Legjobb poszter prezentáció, 4th Stephan Müller topical conference of the European Geosciences Union, Cheile Butii, Romania

2006. MTA, Szádeczky-Kardoss Elemér publikációs díj, 1. helyezett

2015. Akadémiai Ifjúsági Díj

 

Projekt részvétel:

 

OTKA T029798 (2000-2003), „Késő-miocén – negyedkori szerkezetalakulás és felszínfejlődés a Gödöllői-dombságban és környezetében” című pályázatban.

OTKA T038297 (2002-2005), „Tata-Porhanyó, középső paleolit lelőhely” című pályázatban.

Topo-Europe, 4D Topography evolution in Europe programban (2005-2007)

OTKA F043715 (2003-2006), „Neotektonika szerepe a Magyar középhegység fiatal morfostrukturális fejlődésében” című pályázatban.

OTKA K062478 (2005-2009), „A szél hatása a késő-neogén – negyedidőszaki üledékképződésre és a domborzat alakulására a Magyar-középhegységben és előterében” című pályázatban.

OTKA K068219 (2007-2011), „A Gödöllői-dombság és a Duna-teraszok negyedidőszaki képződményeinek komplex összehasonlító vizsgálata: morfotektonikai és őskörnyezeti rekonstrukciós tanulmányok” című pályázatban.

FR-32/2007 számú francia-magyar TÉT pályázatban (2008-2009) a CEREGE (Aix en Provence), a MÁFI és az ELTE együttműködésében: Deflációs formák kormeghatározása helyben keletkező kozmogén izotópokkal.

OTKA NK 83400 (2011-2015) „SourceSink Magyarország - A hordalékszállítás mennyiségi vizsgálata Magyarországon; komplex vizsgálat az üledékforrástól a medencékig” című pályázatban.

TÉT_11-2-2012-0005 számú francia-magyar TÉT pályázatban (2012-2013) a CEREGE (Aix en Provence), a MÁFI és az ELTE együttműködésében: „Duna menti teraszfelszínek datálása kozmogén izotópos és OSL mérésekkel: módszertani tapasztalatcsere és a mérések kalibrációja".FR-32/2007 számú francia-magyar TÉT pályázatban (2008-2009) a CEREGE (Aix en Provence), a MÁFI és az ELTE együttműködésében: Deflációs formák kormeghatározása helyben keletkező kozmogén izotópokkal.

NKFI K 119309 (2016-2020) "Különböző geomorfológiai rendszerek közötti késő-pleisztocén és holocén kapcsolatok feltárása a Kárpát-medence DK részén"

Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. BAF-I-5/2016 számú (2016-2017), a ,,Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása, az I. felszíni kutatási fázis 2. szakaszinak kivitelezése"
 

Projektvezetés:

 

OTKA PD 83610 (2011, 2013-2016) „Duna teraszok kormeghatározása kozmogén 10Be izotóppal, a tektonika és a klíma hatása a negyedidőszaki folyóbevágódásra Magyarországon” című pályázat.

NKM-96/2014 és NKM-31/2015 számú MTA-CNRS kétoldalú pályázat (2014-2015), a CEREGE és az ATOMKI együttműködésével. „A Kárpátok eljegesedéseinek kronológiája és negyedidőszaki éghajlat rekonstrukció helyben keletkezö kozmogén Be-10 és C-14 izotópokkal” pályázat.

OMAA 90öu17 számú, „Vergleich Labore fur Datierung mit kosmogenem Aluminium und Beryllium (Budapest und Wien)” című pályázat (2015.04.01 - 2016.03.31).

NKFI FK 124807 (2017-2021) "A Balkán-félsziget negyedidőszaki fejlődéstörténetének vizsgálata glaciális és barlangi képződmények geokronológiai adatai alapján Macedóniában".
 

Oktatási tevékenység:

 

2000-2013. ELTE TTK FFI Természetföldrajzi Tanszék (doktorandusz, tanársegéd, majd adjunktus)

Oktatott tárgyak: Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajza, Belső erők földrajza, Új irányzatok a negyedidőszak kutatásában, Geomorfológiai szintézis, Terepi és labor módszerek a negyedidőszak kutatásban, terepgyakorlatok

2013- ELTE TTK FFI, meghívott előadó az Új irányzatok a negyedidőszak kutatásában, Izotóp geokronológia és Negyedidőszaki geokronológia kurzusokon.

 

 

Teljes publikációs jegyzék

 

 

Fontosabb publikációk

 

Utolsó frissítés: 2016. szeptember