Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Archeometria Kutatócsoport

Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

 

POLGÁRI MÁRTA

az MTA doktora

tudományos tanácsadó

telefon: 309-2600 / 1258 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: polgari (at) geochem.hu, rodokrozit (at) gmail.com

szoba: 217

 

 

Részletes tudományos önéletrajz

 

Születési hely, idő: Budapest, 1956.

 

Munkahely: 

MTA Csillagászati és Földtani Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet (1980-)

Eszterházy Károly Egyetem, Természettudományi Kar, Földrajz és Környezettudományi Intézet, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Eger, Leányka u. 6. H-3300 (2014-)

 

Jelenlegi beosztás: tudományos tanácsadó, főmunkatárs, kutatóprofesszor 

 

Képesítés, fokozat:

- okleveles geológus (ELTE TTK, 1980)

- Dr. univ. (geokémia): József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1983.

- a földtudomány kandidátusa (C.Sc.): Tudományos Minősítő Bizottság, Budapest, 1992.

- az MTA doktora (D.Sc.): Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2010.

  

Nyelvtudás: angol, középfok; orosz, alapfok

 

Fontosabb kutatási területek:

- üledékes kőzettan

- ásványok lézerspektroszkópiai vizsgálata

- ásványok pásztázó-elektronmikroszkópos vizsgálata

- különböző ércek elektron-mikroszondás vizsgálata (karbonátos és oxidos mangánércek, bauxit, stb.)

- üledékes mangánérctelepek geokémiája

- feketepala és az ércképződés kapcsolata

- természetes zeolitok

- geomikrobiológia, biomineralizáció

- katódlumineszcens módszer alkalmazása 2004-től

 

Kiemelkedő kutatási eredmények

 

Fontosabb szakmai közéleti tevékenység:

- Magyarhoni Földtani Társulat (1980-óta)

- IGCP (International Geological Correlation Programme) Magyar Nemzeti Bizottság titkára (1994-2000)

- IAGOD (International Association of Geology of Ore Deposits) 2005-

- IAGC (International Association of Geo-Chemistry) 2008-

- MTA Geonómiai Tudományos Bizottsági tag 2008-tól, Geoszférák Albizottság titkára

- Open Geology, szerkesztőségi tag, geobiomineralizáció (2014-)

 

Konferenciaszervezés:

- Nemzetközi workshop, Úrkút 1989 (IGCP 226 keretében)

- Úrkút Ankét (1, 2, 3) 2003, 2006, 2008

- Nemzetközi rövid kurzus, Úrkút 2009 (Manganese in the XXI. century)

 

Elnyert díjak:

- 1982 Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Díj

- 1991-1992 A Magyar Hitel Bank „Magyar Tudományért” Alapítvány ösztöndíja

- 1992 Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítvány I. díja

- Az MTA Természettudományi Kutató-laboratóriumai Ifjúsági Díja, 1982, 1985, 1992

 

Oktatási tevékenység:

- 2016 BSc témavezetés (2)

- 2015-16 MSc témavezetés (1)

- 2015 TDK témavezetés (kari 4. helyezett, ELTE)

- 2015 BSc témavezetés (4)

- 2013- Pécsi Tudományegyetem - geokémia

- 2013- Eger Eszterházy Károly Főiskola, 2016- Eszterházy Károly Egyetem

- 2011- Szegedi Tudományegyetem - ásványi nyersanyagok - A mangán

- 2009 OTDK szekció alelnök

- 2008, PhD konzulens (2)

- 2008 TDK témavezetés (kari II. helyezett, ELTE, TTK; kari I. helyezett, SzTE)

- 2007 OTDK I. helyezés (témavezető)

- 2005 OTDK zsűri tag

- 2005 OKTV országos II. hely (témavezető)

- 2003 OTDK II. helyezés (konzulens)

- 2005 OTDK zsűri tag

ELTE speciális kollégium – Üledékes kőzetek geokémiája

 

 

Fontosabb publikációk

 

Rajabzadeh MA, Haddad F, Polgári M, Fintor K, Walter H, Molnár Z, Gyollai I (2017) Investigation on the role of microorganisms in manganese mineralization from Abadeh-Tashk area, Fars Province, southwestern Iran by using petrographic and geochemical data. Ore Geology Reviews 80. 229-249.

Bodor S, Polgári M, Szentpétery I, Földessy J (2016) Microbially mediated iron ore formation, Silicic Superunit, Rudabánya, Hungary. Ore Geology Reviews 72. 391-401.

Molnár Z, Polgári M, Hein JR, Józsa S, Fekete J, Gyollai I, Fintor K, Bíró L, Szabó M, Rapi S, Forgó P, Vigh T (2016) Fe-Mn oxide indications in the feeder and mound zone of the Jurassic Mn-carbonate ore deposit, Úrkút, Hungary. Ore Geology Reviews, in Press

Polgári M, Németh T, Pál-Molnár E, Futó I, Vigh T, Mojzsis JS (2016) Correlated chemostratigraphy of Mn-carbonate microbialites (Úrkút, Hungary). Gondwana Research 29. 278-289.

Polgári M, Hein JR, Bíró L, Gyollai I, Németh T, Sajgó C, Fekete J, Schwark L, Pál-Molnár E, Hámor-Vidó M, Vigh T (2016) Mineral and chemostratigraphy of a Toarcian black shale hosting Mn-carbonate microbialites (Úrkút, Hungary). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 459. 99-120.

Teljes publikációs jegyzék

 

 

 

Utolsó frissítés: 2017. január 2.