Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Archeometria Kutatócsoport

Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

 

PANTÓ GYÖRGY

az MTA rendes tagja

nyugalmazott kutatóprofesszor, az intézet korábbi igazgatója

 

 

Főbb kutatási területek

 

Geokémia, ásványtan, kőzettan, ezen belül:

- hazai mészalkáli vulkanizmus és a hozzá tartozó ércesedések kutatása;

- granitos magmatizmus genetikai kérdései és ritkaföldfém ásványai;

- ritkaföldfémek ásványtana és geokémiája;

- izotóp geokémia;

- karszt bauxitok elektron-mikroszondás vizsgálata, különös tekintettel ritkaföldfém geokémiájukra;

- bioesszenciális nyomelemek geokémiája.

 

 

Rövid tudományos életrajz

 

Születési idő, hely: 1936, Budapest

 

Diploma: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, geológia (1959)

 

Munkahelyek:

- 1959-1962 Pestvidéki Ásványbánya Vállalat (geológus)

- 1962-1965 MTA aspiráns

- 1965-1966 Érc-és Ásványbányászati Kut.Szolgálat (geológus)

- 1966-tól MTA Geokémiai Kutatólaboratórium (tudományos munkatárstól igazgató kutatóprofesszorig)

- 1998-tól MTA Földtudományi Kutatóközpont (főigazgató: 1998-2005)

- 2006. augusztus 1-től nyugdíjas

 

Jelenlegi beosztás: Professor Emeritus Instituti

 

Akadémián betöltött funkciók:

- MTA X. Földtudományok Osztálya elnöke (1999-2005)

- Akadémiai Elnökség tagja (1995-2005)

- Geokémiai és Ásvány- Kőzettani Bizottság, tag

- IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics), tag

- Acta Geologica Hungarica Szerkesztő Bizottság, tag

 

Külföldi akadémiai tagság:

- Serbian Academy of Sciences and Arts, foreign member (1997)

 

Tudományos társasági tagságok:

- Magyarhoni Földtani Társulat (1954-től)

 

Tudományos fokozatok/akadémiai tagság:

- a földtudomány kandidátusa, 1966 (A Börzsöny hegység északi részének harmadidőszaki vulkanizmusa)

- a földtudomány doktora, 1981 (Ritkaföldfémek geokémiája és néhány alkalmazási területe I-II.)

- az MTA levelező tagja, 1990 (A felső köpeny fejlődése és a kainozoos vulkanizmus eredete a Kárpát - Pannon területen.)

- az MTA rendes tagja 1995. (Ritkaföldfémek a mediterrán térség karsztbauxitjaiban.)

 

Kitüntetések:

- "Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója" 1976. (Központi Földtani Hivatal).

- "Vendl Mária Emlékérem" 1986. (Magyarhoni Földtani Társulat).

- "Széchenyi-díj" (2000)

- Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje, 2006

 

 

Fontosabb publikációk

 

Pantó, Gy.: Volcanism and petrochemical character of the Northern Börzsöny Mountains. Acta Geol. 12. 1-4. p. 31-50. 1968.

Pantó, Gy.: Textural, mineralogical and alteration characteristics of the Börzsöny Mountains volcanic rocks. Acta Geol. 13. p. 277-302. 1969.

Kubovics, I. - Pantó, Gy.: Vulkanológiai vizsgálatok a Mátrában és a Börzsönyben. Akad. Kiadó, Budapest 1970.

Bárdossy, Gy. - Pantó, Gy.: Bauxitok vizsgálata elektron-mikroszondával. Bányászati Lapok 103. 12. p. 825-837. 1970.

Bárdossy, Gy. - Pantó, Gy.: Investigation of bauxites with the help of electron-probe Tschermaks. Min. Petr. Mitt. 15. p. 165-184. 1971.

Pantó, G. - Pantó, Gy.: Electron-probe check of Fe-distribution in sphalerite grains of the Nagybörzsöny hydrothermal ore deposits, Hungary. Mineral. Deposita 7. p. 126-140. 1972.

Pantó, Gy.: Trace minerals of the granitic rocks of the Velence- and Mecsek Mountains. Acta Geol. XIX. 1-2. p. 59-93. 1975.

Pantó, Gy.: 20 éves az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma. MTA X. Oszt. Közl. 10. 3-4. p. 257-264. 1977.

Pantó, Gy.: Genetic significance of rare earth elements in the granitiod rocks of Hungary. Acta Geol. 21. 1-3. p. 105-113. 1977.

Maksimović, Z. - Pantó, Gy.: Bastnasite- (La) and monacite- (Nd) from Marmara bauxite deposit (Greece). Bull. Acad. Serbe Sc. I. LXXII. No. 20.p. 35-42. 1980.

Pantó, Gy.: Ritkaföldfémek geokémiája és néhány alkalmazási területe I-II. Doktori értekezés. Budapest, 1980.

Pantó, Gy.: Rare earth element geochemical pattern of the Cenozoic volcanism in Hungary. Earth Evolution Sciences, Vol. 3/4.p. 249-256. 1981.

Maksimović, Z. - Pantó, Gy.: Synchisite- (Nd) from Grebnik bauxite deposit (Yugoslavia) Acta Geol. 24. 2-4. p. 217-222. 1981.

Vogl, M. - Pantó, Gy.: Geochemistry of the young alkaline basaltic volcanism in Hungary.

From: The significance of trace element in solving petrogenetic problems and controversies. p. 233-256. Theophrastus Publications S.A. Athens, 1983.

Maksimović, Z. - Pantó, Gy.: Neodymian goyazite in the bauxite deposit of Vlasenica, Yugoslavia. TMPM Tschermaks Min. Petr. Mitt. Vol. 34. No. 2. p. 159-165. 1985.

Maksimović, Z. - Pantó, Gy.: Hydroxyl-bastnaesite-(Nd), a new mineral from Montenegro, Yugoslavia. Min. Magaz. 1985. Dec. Vol. 49. p. 717-720. 1985.

Salters, V.J.M. - Hart, S.R. - Pantó, Gy.: Origin of Late Cenozoic volcanic rocks of the Carpathian arc, Hungary. AAPG Memoir 45. The Pannonian Basin. Chapter 19. p. 279-292. 1988.

Grasselly, Gy. - Pantó, Gy.: Rare aerth elements in the manganese deposit of Urkút (Bakony Mountains, Hungary). Ore Geol. Rev. 4. p. 115-124. 1988.

Pantó, Gy. - Póka, T. - Gondi, F.: Geochemical cycling and environmental role of certain bioessential trace elements. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Házinyomdája. Szerkesztő: I. Pajzs. 187-205. 1989.

Pantó, Gy. - Downes, H. - Árkai, P. - Thirwall, M.F.: Petrology and geochemistry of Mesosoic igneous rocks, Bükk Mountains, Hungary. Lithos. 24. k. p. 201-215. 1990.

Maksimović, Z. - Pantó, Gy.: Contribution to the geochemistry of the rare earth elements in the karst-bauxite deposits of Yugoslavia and Greece. Geoderma. 51. p. 93-109. 1991.

Maksimović, Z. - Pantó, Gy. - Mindszenty, A.: Contribution to the geochemistry of Hungarian karst bauxites and the allochthony autochthony problem. Acta Geol. Hung. Vol. 34/4. p. 317-334. 1991.

Pantó, Gy.: A felső köpeny fejlődése és a kainozoos vulkanizmus eredete a Kárpát - Pannon területen. Akadémiai székfoglaló. 1991.

Gondi, F.-Pantó, Gy. -Fehér, J. -Bogye, G. -Alfthan, G.: Selenium in Hungary. The rock - soil - human system. Biological Trace Element Research. Vol. 35/3. p. 299-306. 1992.

Maksimović, Z. - Skarpelis, N. - Pantó, Gy.: Mineralogy and geochemistry of the rare earth elements in the karstic nickel deposit of Lokris area, Greece. Acta Geol. Hung. Vol. 36/3. pp.331-342. 1993.

Pantó, Gy. - Póka, T.: The role of Elemér Szádeczky-Kardoss in the evolution of earth sciences in Hungary. Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged.XXXV,p.7-11, 1994.

Casillas Ruiz, R. - Nagy, G. - Pantó, Gy. - Brändle Matesanz, I. - Fórizs, I.: Occurence of Th, U, Y, Zr and REE bearing accessory minerals in the Late-Variscan granitic rocks from the Sierra de Guadarrama (Spain). European Journal of Mineralogy. 7, p.989-1006, 1995.

Pantó, Gy. - Póka, T.: Hungarian National Report. on IAVCEI. 1991-1994. Acta Geod. Geoph.Hung. Vol.30. No.1. p.81-94. 1995.

Downes,H., Pantó,Gy., Póka,T., Mattey,D.P., and Greenwood,P.B.: Calc-alkaline volcanics of the Inner Carpathian arc, Northern Hungary: new geochemical and oxygen isotopic results. Acta Vulcanologica. 7, (2) p.29-41. 1995.

Maksimović, Z.-. Pantó, Gy.: Authigenic rare earth minerals in karst-bauxites and karstic nickel deposits. In Rare Earth Minerals; Chemistry, origin and ore deposits. The Mineralogical Society Series. Chapman & Hill. Chapter 10. p.257-279. 1996.

Pantó Gy., Ritkaföldfémek a mediterrán térség karsztbauxitjaiban. Akadémiai székfoglaló. 1996.

Pantó, Gy. - Demény, A. - Polgári, M.: Genesis of secondary Mn-oxide ores in the Úrkút deposit (Hungary): An oxygen isotope study. Mineralium Deposita. 31, p.238-241. 1996.

Pantó,Gy., Demény,A., Nagy,B.: Fluid mixing in the Mátra and the Börzsöny ore deposits: A stable C-O-H isotope study.Acta Geologica Hungarica, Vol. 41/2. p. 211-222. 1998.

Pantó,Gy., Árkai P.: Ásványtan, kőzettan és geokémia: a hazai kutatás helyzetképe. Földtani Közlöny 128/1, p. 65-70. 1998.

Pantó Gy., Demény A., Nagy B., Krouse R.: Delta 34S systematics in polymetallic ore deposits in the Mátra and Börzsöny Mts, Inner Carpathian volcanic arc. Acta Geologica. Hungarica. Vol. 42/4. pp. 413-426. 1999.

Pantó Gy, Polgári M, Tomschey O.: Bioesszenciális elemek körforgalmának geokémiai alapjai. Földtudományi kutatások a hazai környezet megismerése és megóvása érdekében. MTA. Kutatási program keretében. Megjelenés alatt. 1999.

Pantó Gy., Maksimović Z.: Two new rare earth minerals in an unusual mineralilzation of the Nissi bauxite deposit, Grecee. Acta Geologica Hungarica, Vol. 44/1. pp. 81-93. 2001.

 

 

Utolsó frissítés: 2010. január 4.