Links...
 

Hungarian Academy of Sciences (HAS)

Hungarian Geological Society

Geochemistry and Paleoclimate (G and P) Research Group

Momentum (Lendület) Paleoclimate 2ka Research Group

Archeometry Research Group

 

 

  Institute / Organization / People / Facilities / History / Library            

 

 

GYÖRGY PANTÓ

Full member of the Hungarian Academy of Sciences

Professor Emeritus Instituti

phone: +361 319 3137

fax: +361 319 3137

e-mail: panto@geochem.hu

room: 220

   

Main field of research activities

Geochemistry, mineralogy, petrology. In details:

- study of calc-alkaline volcanism and related mineralization of Hungary

- genetic interpretation and REE mineralogy of granite magmatism;

- REE mineralogy and geochemistry;

- isotope geochemistry;

- electron-probe investigation of karstic bauxites with special consideration to their rare earth element geochemistry;

- geochemistry of bioessential trace elements

 

 

Short Curriculum Vitae

 

Date of birth and place: 1936, Budapest

 

Education: Diploma in Geology. Eötvös University. Budapest (1959)

 

Career history:

- 1959-1962 Pestvidéki Mineral Mining Co. (mine geologist)

- 1962-1965 postgraduate student of HAS

- 1965-1966 Hungarian Mineral and Ore Mines (mine geologist)

- 1966- Laboratory for Geochemical Research of the Hungarian Academy of Sciences (from senior research fellow to director)

- 1998- Research Centre for Earth Sciences (director-gerenal 1998-2005)

 

Current position: Professor Emeritus Instituti

 

Carrier-related activities:

- President of the X. Section of Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences (1999-2005)

- Member of the Board of the leaders of the research institutes of the HAS

- Member of the Presidium of the HAS (1995-2005)

- Member of the Committee of Geochemistry, Mineralogy and Petrology of the HAS

- Member of the Hungarian Committee of IUGG

- Member of the Editorial Board of the Acta Geologica Hungarica.

 

Memberships in other academies:

- Foreign member of the Serbian Academy of Sciences and Arts

 

Current professional memberships:

- Hungarian Geological Society (from 1954)

 

Degrees and membership of the Academy:

- Candidate of Science (C.Sc) 1966 (Tertiary volcanism of the Northern Börzsöny Mountains

- Doctor of Science (D.Sc.) 1981 (Geochemistry of the REE and its application in geology)

- Corresponding member of the Hungarian Academy of Sciences 1990 (Evolution of the upper mantle and the origin of cenozoic volcanism in the Carpatho - Pannonian area)

- Full member of the Hungarian Academy of Sciences 1995 (REE in the karstic bauxites of the Mediterranean Region).

 

Awards, honours:
- Eminent Worker of the Geological Research 1976 (Central Geological Office)
- Vendl Mária Medal 1986 (Hungarian Geological Society)
- Széchenyi-prize (2000)
- Order of Merit of the Hungarian Republic, Commander's Cross (2006)

 

 

Selected publications

 

Pantó, Gy.: Volcanism and petrochemical character of the Northern Börzsöny Mountains. Acta Geol. 12. 1-4. p. 31-50. 1968.

Pantó, Gy.: Textural, mineralogical and alteration characteristics of the Börzsöny Mountains volcanic rocks. Acta Geol. 13. p. 277-302. 1969.

Kubovics, I. - Pantó, Gy.: Vulkanológiai vizsgálatok a Mátrában és a Börzsönyben. (Volcanological studies in the Mátra and Börzsöny Mts.). Akad. Kiadó, Budapest 1970.

Bárdossy, Gy. - Pantó, Gy.: Bauxitok vizsgálata elektron-mikroszondával. (Electron-probe investiagtion of bauxites). Bányászati Lapok 103. 12. p. 825-837. 1970.

Bárdossy, Gy. - Pantó, Gy.:  Investigation of bauxites with the help of electron-probe Tschermaks. Min. Petr. Mitt. 15. p. 165-184. 1971.

Pantó, G. - Pantó, Gy.: Electron-probe check of Fe-distribution in sphalerite grains of the Nagybörzsöny hydrothermal ore deposits, Hungary. Mineral. Deposita 7. p. 126-140. 1972.

Pantó, Gy.: Trace minerals of the granitic rocks of the Velence- and Mecsek Mountains. Acta Geol. XIX. 1-2. p. 59-93. 1975.

Pantó, Gy.:  20 éves az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma. (20 years of the Laboratory for Geochemical Research). MTA X. Oszt. Közl. 10. 3-4. p. 257-264. 1977.

Pantó, Gy.: Genetic significance of rare earth elements in the granitiod rocks of Hungary. Acta Geol. 21. 1-3. p. 105-113. 1977.

Maksimović, Z. - Pantó, Gy.: Bastnasite- (La) and monacite- (Nd) from Marmara bauxite deposit (Greece). Bull. Acad. Serbe Sc. I. LXXII. No. 20.p. 35-42. 1980.

Pantó, Gy.: Ritkaföldfémek geokémiája és néhány alkalmazási területe (REE geochemistry and some application in the field of geology). I-II. Doktori értekezés. Budapest, 1980.

Pantó, Gy.: Rare earth element geochemical pattern of the Cenozoic volcanism in Hungary. Earth Evolution Sciences, Vol. 3/4.p. 249-256. 1981.

Maksimović, Z. - Pantó, Gy.: Synchisite- (Nd) from Grebnik bauxite deposit (Yugoslavia) Acta Geol. 24. 2-4. p. 217-222. 1981.

Vogl, M. - Pantó, Gy.: Geochemistry of the young alkaline basaltic volcanism in Hungary.
From: The significance of trace element in solving petrogenetic problems and controversies. p. 233-256. Theophrastus Publications S.A. Athens, 1983.

Maksimović, Z. - Pantó, Gy.: Neodymian goyazite in the bauxite deposit of Vlasenica, Yugoslavia. TMPM Tschermaks Min. Petr. Mitt. Vol. 34. No. 2. p. 159-165. 1985.

Maksimović, Z. - Pantó, Gy.: Hydroxyl-bastnaesite-(Nd), a new mineral from Montenegro, Yugoslavia. Min. Magaz. 1985. Dec. Vol. 49. p. 717-720. 1985.

Salters, V.J.M. - Hart, S.R. - Pantó, Gy.: Origin of Late Cenozoic volcanic rocks of the Carpathian arc, Hungary. AAPG Memoir 45. The Pannonian Basin. Chapter 19. p. 279-292. 1988.

Grasselly, Gy. - Pantó, Gy.: Rare aerth elements in the manganese deposit of Urkút (Bakony Mountains, Hungary). Ore Geol. Rev. 4. p. 115-124. 1988.

Pantó, Gy. - Póka, T. - Gondi, F.: Geochemical cycling and environmental role of certain bioessential trace elements. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Házinyomdája. Szerkesztő: I. Pajzs. 187-205. 1989.

Pantó, Gy. - Downes, H. - Árkai, P. - Thirwall, M.F.: Petrology and geochemistry of Mesosoic igneous rocks, Bükk Mountains, Hungary. Lithos. 24. k. p. 201-215. 1990.

Maksimović, Z. - Pantó, Gy.: Contribution to the geochemistry of the rare earth elements in the karst-bauxite deposits of Yugoslavia and Greece. Geoderma. 51. p. 93-109. 1991.

Maksimović, Z. - Pantó, Gy. - Mindszenty, A.: Contribution to the geochemistry of Hungarian karst bauxites and the allochthony autochthony problem. Acta Geol. Hung. Vol. 34/4. p. 317-334. 1991.

Pantó, Gy.: A felső köpeny fejlődése és a kainozoos vulkanizmus eredete a Kárpát - Pannon területen. (Evolution of the upper mantle and the origin of cenozoic volcanism in the Carpatho - Pannonian area). Akadémiai székfoglaló. 1991.

Gondi, F.-Pantó, Gy. -Fehér, J. -Bogye, G. -Alfthan, G.: Selenium in Hungary. The rock - soil - human  system. Biological Trace Element Research. Vol. 35/3. p. 299-306. 1992.

Maksimović, Z. - Skarpelis, N. - Pantó, Gy.:  Mineralogy and geochemistry of the rare earth elements in the karstic nickel deposit of  Lokris area, Greece. Acta Geol. Hung. Vol. 36/3. pp.331-342. 1993.

Pantó, Gy. - Póka, T.: The role of Elemér Szádeczky-Kardoss in the evolution of earth sciences in Hungary. Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged.XXXV,p.7-11, 1994.

Casillas Ruiz, R. - Nagy, G. - Pantó, Gy. - Brändle Matesanz, I. - Fórizs, I.: Occurence of Th, U, Y, Zr and REE bearing accessory minerals in the Late-Variscan granitic rocks from the Sierra de Guadarrama (Spain). European Journal of Mineralogy. 7, p.989-1006, 1995.

Pantó, Gy. - Póka, T.: Hungarian National Report. on IAVCEI. 1991-1994. Acta Geod. Geoph.Hung. Vol.30. No.1. p.81-94. 1995.

Downes,H., Pantó,Gy., Póka,T., Mattey,D.P., and Greenwood,P.B.: Calc-alkaline volcanics of the Inner Carpathian arc, Northern Hungary:  new geochemical and oxygen isotopic results. Acta Vulcanologica. 7, (2) p.29-41. 1995.

Maksimović, Z.-. Pantó, Gy.: Authigenic rare earth minerals in karst-bauxites and karstic nickel deposits. In Rare Earth Minerals; Chemistry, origin and ore deposits. The Mineralogical Society Series. Chapman & Hill. Chapter 10. p.257-279. 1996. 

Pantó Gy., Ritkaföldfémek a mediterrán térség karsztbauxitjaiban. Akadémiai székfoglaló. 1996. (REE in the karstic bauxites of the Mediterranean Region).

Pantó, Gy. - Demény, A. - Polgári, M.: Genesis of secondary Mn-oxide ores in the Úrkút deposit (Hungary): An oxygen isotope study. Mineralium Deposita. 31, p.238-241. 1996.

Pantó,Gy., Demény,A., Nagy,B.: Fluid mixing in the Mátra and the Börzsöny ore deposits: A stable C-O-H isotope study.Acta Geologica Hungarica, Vol. 41/2. p. 211-222. 1998.

Pantó,Gy., Árkai P.: Ásványtan, kőzettan és geokémia: a hazai kutatás helyzetképe. (Mineralogy, petrology and geochemistry: state of affairs in Hungary). Földtani Közlöny 128/1, p. 65-70. 1998.

Pantó Gy., Demény A., Nagy B., Krouse R.: Delta 34S systematics in polymetallic ore deposits in the Mátra and Börzsöny Mts, Inner Carpathian volcanic arc. Acta Geologica. Hungarica. Vol. 42/4. pp. 413-426. 1999.

Pantó Gy., Maksimović Z.: Two new rare earth minerals in an unusual mineralilzation of the Nissi bauxite deposit, Grecee. Acta Geologica Hungarica, Vol. 44/1. pp. 81-93. 2001.

Pantó Gy, Polgári M, Tomschey O.: Bioesszenciális elemek körforgalmának geokémiai alapjai. (Geochemical bases of the migration of bioessential elements) Földtudományi kutatások a hazai környezet megismerése és megóvása érdekében. MTA. Műhely tanulmányok. Megjelenés alatt.

 

Last update: 4 January 2010