Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Archeometria Kutatócsoport

Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

 

NÉMETH TIBOR

PhD

tudományos főmunkatárs

telefon: 309-2600 / 1104 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: ntibi@geochem.hu

szoba:  210

 

 

Fő kutatási terület

  • Agyagásványok átalakulásának hatása az agyagok, talajok fizikai, kémiai tulajdonságaira

  • Duzzadó agyagásványok fémion-adszorpciója

  • Agyagásványok jellemzése és képződése talajban, paleotalajban

  • Agyagásványok a nukleárishulladék-elhelyezésben 

Rövid tudományos életrajz

 

Születési hely, idő: Kaposvár, 1973

Munkahely: 1998-tól: a jelenlegi MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, Budapest

2010-től: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ásványtani Tanszék, előbb fél- jelenleg főállású adjunktus

Jelenlegi beosztás: tudományos főmunkatárs

Képesítés, fokozat:

- okleveles geológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 1998. A diplomamunka címe: "A Róka-hegyi metacinnabarit ásványtani és genetikai vizsgálata", témavezető: Dódony István

- Ph.D 2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. A disszertáció címe: „Montmorillonitok fémion-adszorpciójának kristályszerkezeti, kristálykémiai és ásványtani vonatkozásai”, témavezető: Árkai Péter

Szakmai közéleti tevékenység:

Magyarhoni Földtani Társulat Agyagásványtani Szakosztály titkára 1999–2012 között, vezetőségi tag

Díjak-ösztöndíjak

- 2014-2017: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

- 2013-2014: KIH Nemzeti Kiválósági Program Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj

- 2005: Szádeczky-Kardoss Elemér Díj 2. fokozata

Külföldi ösztöndíjak:

- 2006-2007 Spanyolország: Jaén-i Egyetem, Földtani Tanszék, Jaén.
A Spanyol Oktatási és Tudományos Minisztérium kilenc hónapos ösztöndíjával.

Elnyert kutatási projektek:

2006–2008: OTKA F62760 „Fémion-adszorbeált duzzadó agyagásványok vizsgálata nedvesítési-kiszáradási ciklusokban”

2012–2016: OTKA K100181 „Táji mintázatok hatása vizes élőhelyek vasháztartására”


 

Válogatott publikációk

 

Kovács Kis V, Czigány Z, Németh T (2017): Nanostructuraé investigation of slightly altered rhyolitic volcanic glass. Materials Characterization 127: 121-128.

Dódony I, Németh T, Kovács Kis V (2016): Report on the natural occurence of a silica-clay nanocomposite. Resolution and Discovery 2016: 1-6.

Németh T, Máthé Z, Pekker P, Dódony I, Kovács Kis V, Sipos P, Cora I, Kovács I (2016): Clay mineralogy of the Boda Claystone Formation (Mecsek Mts., SW Hungary). Open Geosciences 8: 259-274.

Árkai P, Abad I, Nieto F, Németh T, Horváth P, Kovács-Kis V, Judik K, Jiménez-Millán J (2012): retrograde alterations of phyllosilicates in low-grade metapelite: a case study from the Szendrő Paleozoic, NE-Hungary. Swiss Journal of Geoscience

Németh T, Jiménez-Millán J, Sipos P, Abad I, Jiménez-Espinosa R, Szalai Z (2011): Effect of pedogenic clay minerals ont he sorption of copper in a Luvisol B horizon. Geoderma 160: 509-516.

Sipos P, Németh T, Máthé Z (2010): Preliminary results on the Co, Sr and Cs sorption properties of the analcime-containing rock type of Boda Sitstone Formation. Central European Geology 53, 67–78.

Németh T, Sipos P, Balázs R, Szalai Z, Mészáros E, Di Gléria M (2010): Adsorption of copper on the illuviation and accumulation horizons of a Luvisol. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 5: 19-24.

Szalai Z, Jakab G, Németh T, Sipos P, Mészáros E, di Gléria M, Madarász B, Varga I, Horváth-Szabó K (2010): Dynamics of organic carbon and dissolved iron in relation to landscape diversity. Hungarian Geographical Bulletin 59: 17-33.

Sipos P, Németh T, Kovács Kis V, Mohai I (2009) Association of individual soil mineral constituents and heavy metals as studied by sorption experiments and analytical electron microscopy analyses. Journal of Hazardous Materials 168: 1512-1520.

Szalai Z., Németh T. (2008): Elemi táji mintázatok hatása talajkémiai paraméterekre. Földrajzi Értesítő LVII. Évf. 1–2. füzet, 135–146.

Sipos P., Németh T., Kovács Kis V., Mohai I. (2008): Sorption of copper, zinc and lead on soil mineral phases. Chemosphere 73. 461-469.

Németh T., Sipos P. (2008): Ásványos összetétel és agyagásványos karakter jelentősége talajok komplex környezetgeokémiai vizsgálatában. Talajvédelem (Különszám, Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza) 301–310.

Németh T., Sipos P., Tóth M., Mohai I. (2006): Cu-, Pb- és Cd-adszorpció hatása a talajmontmorillonit kristályszerkezetére és szerkezeti duzzadására. Agrokémia és Talajtan 55, 381–394.

Németh T., Mohai I., Tóth M. (2005): Adsorption of copper and zinc ions on various montmorillonites: an XRD study. Acta Mineralogica-Petrographica 46, 29–36.

Németh T. és Sipos P. (2006): Characterization of clay minerals in brown forest soil profiles (Luvisols) of the Cserhát Mountains (North Hungary). Agrokémia és Talajtan (Agrochemistry and Soil Science) 55 (1), 39–48.

Sipos P., Németh T., Mohai I. (2005): Distribution and possible immobilization of lead in a forest soil (Luvisol) profile. Environmental Geochemistry and Health, 27, 1–10. IF=0,471

Sipos P., Németh T., Mohai I., Dódony I. (2005): Effect of soil composition on adsorption of lead as reflected by a study on a natural forest soil profile. Geoderma 124, 363–374. IF=1,773

Berényi Üveges J., Horváth Z., Micheli E., Mindszenty A., Németh T. (2003): Reconstructing Quaternary pedogenesis in a paleosol sequence in Hungary. Quaternary International 106, 61-71, 2003. IF=1,422

Berényi Üveges J., Németh T., Michéli E., Tóth M. (2002): Mátrai vörösagyagok szerepe a visontai paleotalajok képződésében az ásványtani és geokémiai vizsgálatok tükrében. Földtani Közlöny 132, 283-291.

Németh T., Berényi Üveges J., Michéli E., Tóth M. (1999): Clay minerals in paleosols at Visonta. Acta Mineralogica-Petrographica 40, 11-19.

Hála J., Németh T., Terbócs A. (1998): Zay Sámuel élete és munkássága. Földtani Közlöny 128/4, 629-646.

 

 

Utolsó frissítés: 2018. április 12..