Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Archeometria Kutatócsoport

Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

HATVANI ISTVÁN GÁBOR

PhD

tudományos munkatárs

telefon: 309-2600 / 1353 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: hatvani.istvan@csfk.mta.hu

szoba:  313

Főbb kutatási területek

Paleoklíma-kutatás, vízminőség védelem, geostatisztika, sztochasztikus modellezés

- Geokémia és Paleoklíma (G P Kutatócsoport)

-  Vízgeokémia Kutatócsoport

 Rövid szakmai önéletrajz

 Születési hely, idő: Budapest, 1987

 Végzettség:

2010 -2013     ELTE, TTK, Környezettudományi Doktori Iskola - Környezeti-földtudomány Ph.D. program. A dolgozat címe: „Application of state-of-the-art geomathematical methods in water protection - on the example of the data series of the Kis-Balaton Water Protection System –„

2005 - 2010    ELTE, TTK, Környezettudomány szak. A dolgozat címe: „Idősoros, egy- és többváltozós adatelemző módszerek alkalmazása a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer idősoraira”


Társulati tagság:

   Magyarhoni Földtani Társulat 2009-

   Magyarhoni Földtani Társulat, Geomatematikai Szakosztály titkára 2015-

   Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2015

   IAMG Student Chapter Szeged (Nemzetközi Geomatematikai Társulat Diák Szervezete) 2011-2014

   IAMG(Nemzetközi Geomatematikai Társulat) 2014-

   Magyar Mérnöki Kamara 2014- (01-15205)

   Magyar Tudományos Akadémia, X. Földtudományok Osztálya, Földtani Tudományos Bizottság, köztestületi tag 2014-

   Oktató az ELTE TTK Földtudományi- és Környezettudományi Doktori Iskoláiban 2017-

Szerkesztőbizottsági tagság

   Szerkesztő az Open Geosciences-nél (IF 0,726) 2012-

   Társszerkesztő a Central European Geology-nál 2015-

Projekt részvétel

Séd-Nádor-csatorna környezetvédelmi tényfeltárási munkálataihoz kapcsolódó terepi feladatok elvégézse a Wessling hungary Kft.-nél. 2009.06.12 – 2009.07.23

Második CC-WaterS továbbképzés a Thessaloniki Egyetemen, Dél-Kelet Európai Régió számára. Téma: Klímaváltozás hatása az ivóvízbázisokra. 2011.04.11 – 2011.04.15

A BAF I. Felszíni kutatási fázis módszertani értékelésének kidolgozása, alvállalkozói megbízás a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-től. Téma: A korábbi BAF tanulmányok geomatematikai értékelése és javaslattétel a projekt jövőbeni lefutására. 2012

TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése projekt, melynek keretében az ELTE TTK-n működő környezettudomány szakok felülvizsgálata a cél. 2013.03.03 – 2013.12.31

6th National Communication of Hungary to the UNFCCC (Magyarul: 6. Klímaváltozási országjelentés az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye felé) 2013.

Környezeti izotópok alkalmazása folyókban és tavakban (“Training Course on the Application of Environmental Isotopes in Rivers and Lakes”) c. továbbképzés elvégzése a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél 2015.11.16-27, IAEA, Bécs, Ausztria

Részvétel a DANUBIUS-RI pán-európai projekt előkészületi munkálataiban az IIC (Iternational Initiative Commitee) tagjaként, amely felvétel nyert az Európai Bizottság ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) 2016-os Roadmap-jébe, ami által közelebb került, hogy Horizon 2020 projektként megvalósulhasson.

Oktatási tevékenység

2017.  – Data analysis in environmental sciences – Ph.D. föld- és környezettan szakos hallgatók részére

2015.  – Advanced environmental calculations – M.Sc. környezettan szakos hallgatók részére

2015.  – Geomathematics – M.Sc. földtudomány és környezettan szakos hallgatók részére

2015.  – A mintavételezéstől az adatig – M.Sc. környezettan szakos hallgatók részére

2010.  – Bevezetés a térinformatikába – B.Sc. föltudomány szakos hallgatók részére

2014. – Környezettudományi számítások – B.Sc. környezettudomány szakos hallgatók részére

Nyelvtudás:

Angol: felsőfok (C2, 2002)

Olasz: középfok (B2, 2010)

Kitüntetések, elismerések, ösztöndíjak

2018.   Kiváló CSFK Kutató; MTA CSFK

2018.   Akadémiai Ifjúsági Díj; MTA

2017.   Danubius Young Scientist Award; Austrian Federal Ministry for Science, Research and Economy, Institute for the Danube Region and Central Europe

2017.   A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj; NTP-NTFÖ-17-B0028; Emberi Erőforrások Minisztériuma

2017.   Bilaterális Kutatási Ösztöndíj a Fertő tó hosszú-távú mikrobiális és fekális szennyezésének modellezésére; Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány (97öu-1)

2017.   Kiváló CSFK Kutató; MTA CSFK

2016.   Bolyai János Kutatási Ösztöndíj; MTA

2016.   Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági pályadíj; MTA

2016.   A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj; NTP-EFÖ-P15; Emberi Erőforrások Minisztériuma

2015.   Junior Príma Díj; Magyar Tudomány Kategória; Príma Primisszima Alapítvány & Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

2014.   Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj; TÁMOP-4.2.4-A/1-11/1-2012-0001

2013.   Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj; TÁMOP-4.2.4-A/1-11/1-2012-0001

2012.   Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány Ernst Mach Ösztöndíja

            Ismételt sikeres pályázás.

2011.   Magyar Fejlesztési Bank Habilitas Ösztöndíja

2011.   Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány Ernst Mach Ösztöndíja

2010.   Dr. Pauka Imre Tanulmányi Díj; Golder Zrt. tudományos tevékenységet elismerő díja.

2010.   Természettudományi Kar kiváló hallgatója (dékáni kitüntetés)

2009.   Köztársasági ösztöndíj a 2009/2010-es tanévre

2008.   Természettudományi Kar kiváló hallgatója (dékáni kitüntetés) 

Tudományos versenyeken elért helyezések

1.  Fiatal előadó kategória, első helyezés.

Determining Anthropogenic Effects Using Principal Component Analysis on a fluvial (E Hungary) and Two Lake Ecosystems (W Hungary, E Austria). CMA4CH, Mediterraneum Meeting, Rome 2012

2.  TXM Olaj- és Gázkutató Kft. különdíja.

Principal Component Analysis (PCA) on data series of Hídvégi Pond (W Hungary). Ifjú Szakemberek Ankétja, Mátrafüred 2010.

3. Gyakorlati kategória első dij és Magyarhoni Földtani Társulat Geomatematikai szakosztályának különdíja.

Többváltozós és idősoros módszerek alkalmazása a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer Adatsoraira. Ifjú Szakemberek Ankétja, Keszthely 2009.

 4. Zsűri kiemelt dicsérete.

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hosszútávú adatsorainak elemzése; OTDK, Hidrolgeológia-Hidrológia tagozat, Szombathely 2009.

 Témavezetői, konzulensi tevékenység

1. Magyar Norbert, 2012 Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Veszprém és 2013 Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest. A Fertő tó ausztriai területén mért vízminőséget leíró paraméterek idősorainak vizsgálata egy- és többváltozós feltáró adatelemző módszerekkel, TDK dolgozat, ELTE TTK, Veszprém (társtémavezető); Első helyezés

 2. Marádi Attila, Environmental Sciences M.Sc. theis: Systemic evaluation of contemporary agriculture and the premises of its replacing alternative - Preliminary Emergy Analysis of an urban permaculture garden, Sveriges Landbrusuniversitet, 2013

 3. Topál Dániel, 2016. ELTE TTK Környezettudományi Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest. Töréspontok környezeti idősorokban - módszertani összehasonlítás és esettanulmány -; Első helyezés

 4. Topál Dániel, 2016. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákköri Konferencia, Szeged. Töréspontok környezeti idősorokban - módszertani összehasonlítás és esettanulmány; Első helyezés

 5. Topál Dániel, 2016. Ifjú Szakemberek Ankétja, Tiszafüred. Breakpoints in environmental time series - methodological comparison and case studies - Gyakorlati kategória második helyezés

 6. Csanádyné Söjtöry Borbála, 2016. A torna sport helyzete a közoktatásban, B.Sc. szakdolgozat. Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet.

 

Fontosabb publikációk

 

Teljes publikációs jegyzék

 

Researchgate Profil

 

LinkedIn Profil

Utolsó frissítés: 2018. február 21.