Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

MTA Ásvány-kőzettani és Geokémiai Bizottság

IUGS Magyar Nemzeti Bizottság

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Paleoklima Kutatási Társulás

Archeometria Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

 

FÓRIZS ISTVÁN

PhD

tudományos főmunkatárs

telefon: 309-2600 / 1151 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: forizs@geochem.hu

szoba: 311

 

 

Főbb kutatási területek 

 

Izotóp-hidrogeokémia, ezen belül:

- Rétegvizek eredetének és keveredésének meghatározása környezeti izotópok és kémiai összetétel segítségével

- Magyarországi hévizek eredetének vizsgálata

- Dunai parti-szűrésű vízbázisok dinamikájának vizsgálata stabil-oxigénizotópos mérésekkel

- Magyarországi perzisztens folyami puhatestűek recens és fosszilis mészvázának stabil-izotópos vizsgálata

- Sérülékeny földtani környezetben lévő vízbázisok érzékenységének vizsgálata

 

Archeometria (régészeti geokémia):
- Seuso Kutatási Projekt
- Történeti üvegek geokémiája (szkíta, kelta, szarmata, római, avar, magyar)

 

- Geokémia és Paleoklíma (G & P Kutatócsoport)

 

 

Rövid tudományos önéletrajz

 

Születési idő, hely: 1958. Vasad (Pest megye)

 

Munkahely: 1983-tól MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, Budapest

 

Jelenlegi beosztás: tudományos főmunkatárs

 

Akadémiai/egyetemi fokozatok, címek:

- okleveles fizikus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 1983
- Ph.D., Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 1996

 

Főbb kutatási projektek:

- 2001- Magyarországi perzisztens folyami puhatestűek recens és fosszilis mészvázának stabil-izotópos vizsgálata (OTKA)

- 1998- A Csepel-szigeti parti-szűrésű vízadó vizének eredete és áramlási dinamikája izotópos mérésekkel

- 1997-2001 A szikesedéshez kapcsolódó vízmozgások tanulmányozása Hortobágyon

- 1997-2002 Avar kori üveggyöngyök eredetének vizsgálata

- 1996-1998 A Budapestet ellátó parti-szűrésű vízbázisok (Szentendrei-sziget és Csepel-sziget) vizének és szennyezőinek eredete

- 1997-1998 A budapesti hévizek eredetének vizsgálata stabilizotópos mérésekkel

- 1993-1995 A Mecseki zeolitosodás genetikai vizsgálata

- 1991-1995 Az Újkígyósi Regionális, a Zalaegerszegi és a Soproni Vízművek védőterületén a rétegvizek védettségének vizsgálata

- 1989- Részvétel az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumban kialakított izotóplaboratórium felállításában, működtetésében, fejlesztésében

- 1985-1990 Magyarországi, jugoszláviai és spanyolországi granitoidok ritkaföldfém-tartalmú járulékos ásványainak elektron-mikroszondás tanulmányozása

 

Oktatási tevékenység:

- 1998: speciális kollégium (ELTE Alkalmazott- és Környezetföldtani tanszék): "Az izotóp-geokémia gyakorlati alkalmazása a víz- és üledékföldtan területén" Demény Attilával közösen.

- 2004: speciális kollégium (ELTE, Természetföldrajzi Tanszék): Az izotóp-geokémia klímarekonstrukciós alkalmazásai.

- 2005/2006-os tanév, II. félév: speciális kollégium (ELTE, Alkalmazott- és Környezetföldtani Tanszék): Izotóp-hidrogeokémia.

- 2006/2007-es tanév, I. félév: speciális kollégium (ELTE Kőzettan-Geokémia Tanszék): Stabilizotóp-geokémia (közösen Demény Attilával és Siklósy Zoltánnal).

- 2007/2008-es tanév, I. félév: speciális kollégium (ELTE Kőzettan-Geokémia Tanszék): Stabilizotóp-geokémia (közösen Demény Attilával, Siklósy Zoltánnal, Barna Gabriellával és Kele Sándorral).

- 2007/2008-es tanév, II. félév: speciális kollégium (ELTE Alkalmazott- és Környezetföldtani Tanszék): Izotóp-hidrogeokémia (Dr. Deák József részvételével).

- 2008/2009-es tanév, II. félév: speciális kollégium (ELTE Alkalmazott- és Környezetföldtani Tanszék): Izotóp-hidrogeokémia (Dr. Deák József részvételével).

 

- 2010 ősz - stabilizotóp-geokémia előadások

- 2010-2011 második félév - izotóp-vízgeokémiai előadások - 2016/2017 első félév - Stabilizotóp-geokémiai előadások

 

- Szakdolgozók:
Berecz Tamás, 1995-1996, ELTE Alkalmazott- és Környezetföldtani Tanszék
Babidorics Judit, 1997-1998, ELTE Földrajzi Tanszékcsoport

- Doktoranduszok:
Berecz Tamás, 1997-2002, ELTE Alkalmazott- és Környezetföldtani Tanszék

 

Szakmai közéleti tevékenység:

- International Isotope Society (1996-tól European Society for Isotope Research) tanácsadó testületének tagja 1996-tól, 1994-1996 között a Társulat titkára

- Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Magyarhoni Földtani Társulat,  Magyar Kémikusok Egyesülete, 'International Association of Hydrological Sciences', 'International Association of Hydrogeologists' és az 'International Association of Geochemistry and Cosmochemistry' tagja

 

Ösztöndíjak:
- Fulbright Kutatói Ösztöndíj (1995. szep.-dec.)
- Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (1998-2001)

 

Elnyert díjak:
- 1992 Szádeczky-Kardoss Elemér 2. díj, megosztva

 

Teljes publikációs jegyzék

 

 

 

 

Fontosabb publikációk

 

Fórizs I, Berecz T, Molnár Z, Süveges M Origin of shallow groundwater of Csepel Island (south of Budapest, Hungary, Danube River): isotopic and chemical approach. Hydrological Processes 19: 3299-3312 2005

Tóth T, Fórizs I, Kuti L, Wardell JL Data on the elements of carbon cycle in a solonetz and solonchak soil. Cereal Research Communications 33: 133-136 2005

Kern Zoltán, Fórizs, István, Nagy Balázs, Kázmér Miklós, Gál Andrea, Palcsu László, Szántó Zsuzsa (2004) Az elmúlt évezred klimatikus ingadozásainak részletes rekonstrukciója a Bihar-hegységi Eszkimó-barlang környezetében. II. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged 2004, CD-ROM kiadvány, 15 oldal

Fórizs I, Zámbó L (2003) Stable isotope study on karst water in the Béke Doline, Aggtelek Karst, Hungary. In: Horváth G (ed.) Soil effect on karst processes, Department of Physical Geography and Department of Geography Teacher Education, Faculty of Science, Eötvös Rolánd University, Budapest, p. 73-80. A teljes cikk pdf formában.

Fórizs, I. (2003) Isotopes as natural tracers in the water cycle: Examples from the Carpathian Basin. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Physica, Special Issue XLVIII(vol. 1):69-77.

Kern Z., Nagy B., Fórizs I., Kázmér M., Szántó Zs. (2003) Barlangi jégképződmények korának és fejlődésének vizsgálata izotópos elemzések alapján. Karsztfejlődés VIII. Szombathely, 321-332.

Horváth I., Szőcs T., Fügedi U., Fórizs I., Molnár P. (2003) Budapest hóvizsgálata. Helyzetkép Budapest levegő-szennyezettségéről. A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2000-2001-ről. Budapest, 65-73.

Fórizs I., Nagy G. (2003) Karikával díszített későközépkori egri üvegkehely műszeres analitikai vizsgálata. Agria XXXIX:215-224.

Zámbó L., Fórizs I. (2002) A karsztos beszivárgás morfológiai következményeinek feltárása környezeti izotóp vizsgálattal. In: Karsztfejlõdés VII., BDF Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, 2002, 87-100

Zámbó L., Fórizs I. (2002) A karsztos beszivárgás nyomonkövetése környezeti izotóp vizsgálattal. In: Jakucs László, a tudós, az ismeretterjesztõ és a mûvész -- Tanulmányok Jakucs László professzor emlékére (szerk. Mészáros R., Schweitzer F., Tóth J.). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet - Pécsi Tudományegyetem - Szegedi Tudományegyetem, Pécs, 2002., pp. 349-364

Fórizs, I., Juhász, P. (2002) Differences in the climates of catchment areas as reflected by isotopic characteristics of the Danube and Tisza Rivers, Hungary. Abstracts, VI Isotope Workshop. Tallin, 2002.6.29. - 2002.7.4., pp.32-33

Tóth, T., Kuti, L., Fórizs, I., Kabos, S., Douaik, A. (2002) Spatial and temporal aspects of soil salinization in a sodic grassland. In: Á.F. Cano, R.O. Silla, A.R. Mermut (eds) Sustainable use and management of soils in arid and semiarid regions (Vol. I). 277-288

Tóth M., Bertóti I, Mohai M., Fórizs I., Vozil I. (2001) Imhotep bronzszobrának anyagvizsgálata. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 95:169-176

Tóth, M., Bertóti, I, Mohai, M., Fórizs, I., Vozil, I. (2001) Material analysis of the bronze statuette of Imhotep. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 95:35-44

Fórizs I., Pásztor A. , Nagy G., Tóth M. (2001) Avar és szarmata gyöngyök Csongrád megyéből. Az anyaguk is különbözik vagy csak a típusuk? Avar and sarmatian glass beads from the Csongrád county, Hungary. Only the style is different or the material as well? In: A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XIII  Hadak Útján. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 2001, 69-89

Fórizs I., Pásztor A., Tóth M., Nagy G. (2001) Avar kori üveggyöngyök röntgen-diffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához I. In: Együtt a Kárpát-medencében - A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak VII. Összejövetele, Pécs, 1996. szept. 27-29; Pécs 2001, 49-68 

Tóth Tibor, Kuti László, Fórizs István, Kabos Sándor (2001) A talaj sótartalmának változása a hortobágyi Nyírőlapos mintaterületen. Agrokémia és Talajtan, 50(3-4): 409-426.

Berecz T., Fórizs I., Deák J. (2001) Felszín alatti vizek környezeti izotópos és kémiai vizsgálata a Duna-Tisza köze déli részén. Hidrológiai Közlöny, 81(2):118-124

Árkai P, Demény A, Fórizs I, Nagy G, Balogh K, Máthé Z Compositions, diagenetic and post-diagenetic alterations of a possible radioactive waste repository site: the Boda Albitic Claystone Formation, southern Hungary. Acta Geologica Hungarica, 2000;43:351-378.

Fórizs I., Pásztor A., Nagy G., Tóth M. (2000) Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához III. Az üveggyöngyök zárványai? - X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Period glass beads. Basic data for the genetics of glass beads III. Inclusions in the beads. Heves Megyei Régészeti Közlemények 2000;2:147-171 

Fórizs I., Pásztor A., Nagy G., Tóth M. (2000) Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához IV. Miből és hogyan? - X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Age glass beads. Basic data for the genetics of glass beads IV. How and what were they made of ? In: Hadak útján (A népvándorlás kor fiatal kutatóinak X. konferenciája, Domaszék, 1999. november 27-30.). Szerk.: Bende L.-Lőrinczy G.-Szalontai Cs. Szeged 2000, 321-340

Fórizs I., Tóth M., Nagy G. , Pásztor A.: Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához II. Vörös opak üvegek - X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Age glass beads. Basic data for the genetics of glass beads II. Red opaque glasses. In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak 8. találkozójának előadásai (Veszprém, 1997. november 28-30.). Veszprém, 1999, pp. 87-110.
Teljes cikk:
http://www.chemonet.hu/hun/teazo/geo/avar/index.html

Fórizs, I., Berecz, T., Deák, J. (1999) Origin and quality of bank filtered groundwater near Budapest: an evaluation of isotope data. In: Isotope Techniques in Water Resources Development and Management. Proceedings of a Symposium, Vienna, 10-14 May, 1999, CD-ROM, pp.1-8. A teljes cikk pdf formában.

Vukov, M, Fórizs, I. (1999) Igneous epidote of Zeljin, Yugoslavia. Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 71:649-657

Fórizs, I., Deák, J. (1998) Origin of bank filtered groundwater resources covering the drinking water demand of Budapest, Hungary. In: Application of isotope techniques to investigate groundwater pollution, IAEA-TECDOC-1046, Vienna, pp.133-165. A teljes cikk pdf formában.

Fórizs, I. (1998) Isotopic and chemical characteristics of mixing and evolving groundwaters in Hungary. RMZ - Materials and Geoenvironment, 45(1-2):42-47

Babidorics, J., Fórizs, I., Papp, S. (1998) Isotope hydrogeological study of the thermal karst system in the Buda mountains, Hungary. RMZ-Materials and Geoenvironment, 45(1-2):8-12

Polgári, M., Fórizs, I., Tóth, M., Máthé, Z. (1997) Geoautoclave-type zeolitization in the Miocene Rhyolite Tuff, Mecsek Mts., SW-Hungary. In G. Kirov, L. Filizova, O. Petrov (eds) Natural Zeolites: Sofia '95. PENSOFT Sofia-Moscow, pp.227-240

Máthé, Z., Fórizs, I., Tóth, M., Polgári, M. (1997) Contributions to the clay mineralization and zeolitization of Miocene tuffs in the Mecsek Mts., Hungary. Geologica Carpathica Clays, 6(1):47-55

Demény, A., Fórizs, I., Tóth, M. (1997) Analyse géochimique des isotopes stables de marbles antiques. Bulletin de Musée Hongrois des Beaux-Arts, 86:34-40

Demény, A., Fórizs, I., Tóth, M. (1997) Antik márványok stabilizotóp-geokémiai vizsgálata. A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 86:122-128

Demény, A., Harangi, Sz., Fórizs, I., Nagy, G. (1997) Primary and secondary features of analcimes formed in carbonate-zeolite ocelli of alkaline basalts (Mecsek Mts., Hungary): textures, chemical and oxygen isotopic compositions. Geochemical Journal, 31:37-47
abstract:
http://www.terrapub.co.jp/journals/GJ/abstract/3101/31010037.html

Polgári, M., Fórizs, I. (1996) Distribution of Mn in carbonates from the Uppony Mts., NE-Hungary. Geologica Carpathica, 47(4):215-225

Demény, A., Fórizs, I., Máthé, Z. (1996) A Preliminary Stable Isotope Study on a Potential Radioactive Waste Repository Site in the Mecsek Mountains, Southern Hungary. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 10:1415-1417

Casillas, R., Nagy, G., Pantó, Gy., Brändle, J., Fórizs, I. (1995) Occurrence of Th, U, Y, Zr and REE-bearing accessory minerals in Late-Variscan granitic rocks from the Sierra de Guadamara (Spain). European Journal of Mineralogy, 7:989-1006

Fórizs, I., Süveges, M., Kőszegi, L. (1995) Origin of cellar water determined by environmental isotope data. In: Proceedings of the Second International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. September 20-23, 1994, Budapest, Hungary. pp. 768-770

Demény, A., Fórizs, I., Molnár, F. (1994) Stable isotope and chemical compositions of carbonate ocelli and veins in Mesozoic lamprophyres of Hungary. European Journal of Mineralogy, 6:679-690

Fórizs, I., Deseő, É. Deák, J. (1994) Karst water mixing in the Sopron area, Hungary: evaluation by environmental isotopes. Isotopenkolloquium Freiberg 1994, Proceedings, pp. 39-48

Deák, J., Fórizs, I., Gunyhó, A. (1994) Mixing of groundwaters by environmental isotope data in the Zalaegerszeg area, Hungary. In: Groundwater Quality Management, eds K. Kovar & J. Soveri, IAHS Publication No. 220, p. 121-128

Deák, K., Fórizs, I., Tóth, M. (1993) Monuments as supports of the objects. II. In: Cultural Heritage and Restorer in the Changing World, 8th International Restorer Seminar, 1993, Sárospatak, Hungary, pp. 117-123

Deák, J., Fórizs, I., Deseő, É., Hertelendi, E. (1993) Origin of Groundwater and Dissolved Ammonium in SE Hungary: Evaluation by Environmental Isotopes. In: Tracers in Hydrology, IAHS Publ. no. 215, p 117-124.

Demény, A., Fórizs, I. (1991) On some preparation methods in stable-isotope mass spectrometry and their geochemical applications. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 5:524-526

Árkai, P., Lantai, Cs., Fórizs, I., Lelkes-Felvári, Gy. (1991) Diagenesis and low-temperature
metamorphism in a tectonic link between the Dinarides and the Western Carpathians: the basement of the Igal (Central Hungarian) Unit. Acta Geo. Hung., 34(1-2):81-100

Pantó, Gy., Fórizs, I., Jović, V., Vukov M. (1988) Genetic significance of the REE accessory minerals in granitic rocks. Vesnik (Bulletin), Série A- Géologie (Geozavod, Belgrade) 44:89-100

Raksányi, K., Péter, Á., Szaller, Zs., Fórizs, I., Erdei, S. (1987) The distribution of metaphosphate ion. A new critical impurity in LiNbO3 single crystals grown by the Czochralski technique. Acta Physica Hungarica 61(2):213-216.

 

Konferencia kiadvány

Tóth T, Kovács D, Kuti L, Fórizs I, Kabos S, Douaik A Factors affecting soil salinization in a sodic grassland. In: Monitoring Space-Time Dynamics of Soil Chemical Properties to Improve Soil Management and Environmental Quality (Eds) Cockx L, Van Meiervenne M, Tóth T, Hofman G, Németh T, Proceedings of a workshop organized in the frame of the bilateral scientific and technological cooperation between Flanders and Hungary (Ghent, 8-9 December 2005), Ghent University, Ghent, 1-13 2005

Fórizs, I. (2005) Effect of river regulation on the isotopic characteristics of river water and molluscs. In: UFZ-Report 02/2005 (Eds) Strauch G, Weise S M, ESIR-European Society for Isotope Research, VIII Isotope Workshop, Extended Abstract Volume (June 25-30, 2005, Leipzig, Germany), UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle, Leipzig, 156-158 2005

 

 

Utolsó frissítés: 2011. június 14.