Links...
 

Hungarian Academy of Science (HAS)

Committee of Mineralogy, Petrography and Geochemistry of HAS

IUGS Hungarian National Committee

Hungarian Geological Society

Geochemistry and Paleoclimate (G and P) Research Group

Archeometry Research Group

 

 

  Institute / Organization / People / Facilities / History / Library            

 

 

ISTVÁN FÓRIZS

PhD

senior research fellow

phone: +361 309 2600 / ext 1151

fax: +361 319 3137

e-mail: forizs@geochem.hu

room: 311

   

 

Main research areas

 

Isotope hydrogeochemistry:

- The origin and mixing processes of groundwaters determined by environmental isotopes and chemical data

- Investigation of the origin of thermal waters in Hungary

-  Study the dynamics of the bank filtered water resources of the Danube River by means of stable oxygen isotope measurements

-  Stable isotope study of recent and fossil shells of alluvial molluscs in Hungary

-  Vulnerability study of water resources in geologically vulnerable environment

 

Archaeometry (archaeological geochemistry):
-  Provenance of glass beads from the Avar Period (6th-7th century AD)
-  Geochemistry of the Hungarian made glasses

 

- Geochemistry and Paleoclimate (G & P Research Group)

 

 

 

Short autobiography

 

Date and place of birth: 1958, Vasad (Hungary)

 

Studies: 1978-1983, Kossuth Lajos University, Department of Physics (Debrecen, Hungary)


Graduation: as physicist in 1983, Kossuth Lajos University

 

Employment: Institute for Geochemical Research, Hungarian Academy of Sciences, since 1983

 

Main research projects:

- 2001- Stable isotope study of recent and fossil shells of alluvial molluscs in Hungary

- 1998- The origin and dynamics of the bank filtered water resources on the Csepel Island (Danube River) by means of environmental isotopes

- 1997-2001 Study of water movements related to salinization on the area of Hortobágy (Hungary)
- 1997-2002 Provenance study of glass beads from the Avar Period (6th-7th c. AD)

- 1996-1998 The origin of water and its pollutants of the bank filtered water resources covering the drinking water demands of Budapest (Szentendre Island and Csepel Island in the Danube River)

- 1997-1998 Isotope study of the origin of thermal waters in the area of Budapest and its surroundings

- 1993-1995 Investigations of the genesis of zeolitization in the Mecsek Mountains (Hungary)

- 1991-1995 Vulnerability of the drinking water resources in the protection area of the Újkígyós Regional Waterworks, the Zalaegerszeg Waterworks, and the Sopron Waterworks

- 1989- Taking part in the establishment, maintenance, and development of the isotope laboratory in the Laboratory for Geochemical Research, Hungarian Academy of Sciences

- 1985-1990 Electron microprobe study of the rare earth element bearing secondary minerals of granitoid rocks from Hungary, Yugoslavia and Spain

 

Teaching activity:

- 1998: special course (Eötvös University, Department of Applied and Environmental Geology): "The application of isotope geochemistry in the field of hydrogeology and sedimentology" together with Attila Demény.

 

- M.S. students:
Tamás Berecz, 1995-1996, Eötvös University, Department of Applied and Environmental Geology
Judit Babidorics, 1997-1998, Eötvös University, Department of Geography

- PhD students:
Tamás Berecz, 1997-2002, Eötvös University, Department of Applied and Environmental Geology

 

Professional societies:

- Founder member of the European Society for Isotope Research (founded as International Isotope Society in 1992 in Lublin, new name since 1996).

- Secretary of the Society during 1994-1996. Now I am member of the Advisory Board.

- Membership: Roland Eötvös Physical Society, Hungarian Geological Society, Hungarian Chemical Society, International Association of Hydrological Sciences, International Association of Hydrogeologists, International Association of Geochemistry and Cosmochemistry.

 

Scholarships:

- Fulbright Research Scholarship (Sept-Dec 1995, Cleveland, USA)

- János Bolyai Research Scholarship (1998-2001, Hungarian Academy of Sciences)

 

Awards:
- 1992 Elemér Szádeczky-Kardoss Award (shared)


 

 

Selected publications

 

Fórizs I, Berecz T, Molnár Z, Süveges M Origin of shallow groundwater of Csepel Island (south of Budapest, Hungary, Danube River): isotopic and chemical approach. Hydrological Processes 19: 3299-3312 2005

Tóth T, Fórizs I, Kuti L, Wardell JL Data on the elements of carbon cycle in a solonetz and solonchak soil. Cereal Research Communications 33: 133-136 2005

Kern Zoltán, Fórizs, István, Nagy Balázs, Kázmér Miklós, Gál Andrea, Palcsu László, Szántó Zsuzsa (2004) Az elmúlt évezred klimatikus ingadozásainak részletes rekonstrukciója a Bihar-hegységi Eszkimó-barlang környezetében. II. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged 2004, CD-ROM kiadvány, 15 oldal

Fórizs I, Zámbó L (2003) Stable isotope study on karst water in the Béke Doline, Aggtelek Karst, Hungary. In: Horváth G (ed.) Soil effect on karst processes, Department of Physical Geography and Department of Geography Teacher Education, Faculty of Science, Eötvös Rolánd University, Budapest, p. 73-80. Article in pdf format.

Fórizs, I. (2003) Isotopes as natural tracers in the water cycle: Examples from the Carpathian Basin. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Physica, Special Issue XLVIII(vol. 1):69-77.

Kern Z., Nagy B., Fórizs I., Kázmér M., Szántó Zs. (2003) Barlangi jégképződmények korának és fejlődésének vizsgálata izotópos elemzések alapján. Karsztfejlődés VIII. Szombathely, 321-332.

Horváth I., Szőcs T., Fügedi U., Fórizs I., Molnár P. (2003) Budapest hóvizsgálata. Helyzetkép Budapest levegő-szennyezettségéről. A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2000-2001-ről. Budapest, 65-73.

Fórizs I., Nagy G. (2003) Karikával díszített későközépkori egri üvegkehely műszeres analitikai vizsgálata. Agria XXXIX:215-224.

Zámbó L., Fórizs I. (2002) A karsztos beszivárgás morfológiai következményeinek feltárása környezeti izotóp vizsgálattal. In: Karsztfejlődés VII., BDF Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, 2002, 87-100

Zámbó L., Fórizs I. (2002) A karsztos beszivárgás nyomonkövetése környezeti izotóp vizsgálattal. In: Jakucs László, a tudós, az ismeretterjesztő és a művész -- Tanulmányok Jakucs László professzor emlékére (szerk. Mészáros R., Schweitzer F., Tóth J.). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet - Pécsi Tudományegyetem - Szegedi Tudományegyetem, Pécs, 2002., pp. 349-364

Fórizs, I., Juhász, P. (2002) Differences in the climates of catchment areas as reflected by isotopic characteristics of the Danube and Tisza Rivers, Hungary. Abstracts, VI Isotope Workshop. Tallin, 2002.6.29. - 2002.7.4., pp.32-33

Tóth, T., Kuti, L., Fórizs, I., Kabos, S., Douaik, A. (2002) Spatial and temporal aspects of soil salinization in a sodic grassland. In: Á.F. Cano, R.O. Silla, A.R. Mermut (eds) Sustainable use and management of soils in arid and semiarid regions (Vol. I). 277-288

Tóth M., Bertóti I, Mohai M., Fórizs I., Vozil I. (2001) Imhotep bronzszobrának anyagvizsgálata. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 95:169-176

Tóth, M., Bertóti, I, Mohai, M., Fórizs, I., Vozil, I. (2001) Material analysis of the bronze statuette of Imhotep. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 95:35-44

Fórizs I., Pásztor A. , Nagy G., Tóth M. (2001) Avar és szarmata gyöngyök Csongrád megyéből. Az anyaguk is különbözik vagy csak a típusuk? Avar and sarmatian glass beads from the Csongrád county, Hungary. Only the style is different or the material as well? In: A Wosynsky Mór Múzeum Évkönyve XIII . Hadak Útján. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 2001, 69-89

Fórizs I., Pásztor A., Tóth M., Nagy G. (2001) Avar kori üveggyöngyök röntgen-diffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához I. In: Együtt a Kárpát-medencében - A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak VII. Összejövetele, Pécs, 1996. szept. 27-29; Pécs 2001, 49-68 

Tóth Tibor, Kuti László, Fórizs István, Kabos Sándor (2001) A talaj sótartalmának változása a hortobágyi  Nyírőlapos  mintaterületen. Agrokémia és Talajtan, 50(3-4):409-426.

Berecz T., Fórizs I., Deák J. (2001) Felszín alatti vizek környezeti izotópos és kémiai vizsgálata a Duna-Tisza köze déli részén. Hidrológiai Közlöny, 81(2):118-124

Árkai P, Demény A, Fórizs I, Nagy G, Balogh K, Máthé Z Compositions, diagenetic and post-diagenetic alterations of a possible radioactive waste repository site: the Boda Albitic Claystone Formation, southern Hungary. Acta Geologica Hungarica, 2000;43:351-378.

Fórizs I., Pásztor A., Nagy G., Tóth M. (2000) Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához III. Az üveggyöngyök zárványai?  X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Period glass beads. Basic data for the genetics of glass beads III. Inclusions in the beads. Heves Megyei Régészeti Közlemények 2000;2:147-171 

Fórizs I., Pásztor A., Nagy G., Tóth M. (2000) Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához IV. Miből és hogyan?  X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Age glass beads. Basic data for the genetics of glass beads IV. How and what were they made of ? In: Hadak útján (A népvándorlás kor fiatal kutatóinak X. konferenciája, Domaszék, 1999. november 27-30.). Szerk.: Bende L.-Lőrinczy G.-Szalontai Cs. Szeged 2000, 321-340

Fórizs I., Tóth M., Nagy G. , Pásztor A.: Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához II. Vörös opak üvegek. X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Age glass beads. Basic data for the genetics of glass beads II. Red opaque glasses. In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak 8. találkozójának előadásai (Veszprém, 1997. november 28-30.). Veszprém, 1999, pp. 87-110. English summary: http://www.chemonet.hu/hun/teazo/geo/avar/avar5.html

Fórizs, I., Berecz, T., Deák, J. (1999) Origin and quality of bank filtered groundwater near Budapest: an evaluation of isotope data. In: Isotope Techniques in Water Resources Development and Management. Proceedings of a Symposium, Vienna, 10-14 May, 1999, CD-ROM, pp.1-8. Article in pdf format.

Vukov, M, Fórizs, I. (1999) Igneous epidote of Zeljin, Yugoslavia. Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 71:649-657

Fórizs, I., Deák, J. (1998) Origin of bank filtered groundwater resources covering the drinking water demand of Budapest, Hungary. In: Application of isotope techniques to investigate groundwater pollution, IAEA-TECDOC-1046, Vienna, pp.133-165  Article in pdf format.

Fórizs, I. (1998) Isotopic and chemical characteristics of mixing and evolving groundwaters in Hungary. RMZ - Materials and Geoenvironment, 45(1-2):42-47

Babidorics, J., Fórizs, I., Papp, S. (1998) Isotope hydrogeological study of the thermal karst system in the Buda mountains, Hungary. RMZ-Materials and Geoenvironment, 45(1-2):8-12

Polgári, M., Fórizs, I., Tóth, M., Máthé, Z. (1997) Geoautoclave-type zeolitization in the Miocene Rhyolite Tuff, Mecsek Mts., SW-Hungary. In G. Kirov, L. Filizova, O. Petrov (eds) Natural Zeolites: Sofia '95. PENSOFT Sofia-Moscow, pp.227-240

Máthé, Z., Fórizs, I., Tóth, M., Polgári, M. (1997) Contributions to the clay mineralization and zeolitization of Miocene tuffs in the Mecsek Mts., Hungary. Geologica Carpathica Clays, 6(1):47-55

Demény, A., Fórizs, I., Tóth, M. (1997) Analyse géochimique des isotopes stables de marbles antiques. Bulletin de Musée Hongrois des Beaux-Arts, 86:34-40

Demény, A., Fórizs, I., Tóth, M. (1997) Antik márványok stabilizotóp-geokémiai vizsgálata. A Szépművészeti Múzeum Közleményei, 86:122-128

Demény, A., Harangi, Sz., Fórizs, I., Nagy, G. (1996) Primary and secondary features of analcimes formed in carbonate-zeolite ocelli of alkaline basalts (Mecsek Mts., Hungary): textures, chemical and oxygen isotopic compositions. Geochemical Journal, 31:37-47
abstract: http://www.terrapub.co.jp/journals/GJ/abstract/3101/31010037.html

Polgári, M., Fórizs, I. (1996) Distribution of Mn in carbonates from the Uppony Mts., NE-Hungary. Geologica Carpathica, 47(4):215-225

Demény, A., Fórizs, I., Máthé, Z. (1996) A Preliminary Stable Isotope Study on a Potential Radioactive Waste Repository Site in the Mecsek Mountains, Southern Hungary. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 10:1415-1417

Casillas, R., Nagy, G., Pantó, Gy., Brändle, J., Fórizs, I. (1995) Occurrence of Th, U, Y, Zr and REE-bearing accessory minerals in Late-Variscan granitic rocks from the Sierra de Guadamara (Spain). European Journal of Mineralogy, 7:989-1006

Fórizs, I., Süveges, M., Kőszegi, L. (1995) Origin of cellar water determined by environmental isotope data. In: Proceedings of the Second International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. September 20-23, 1994, Budapest, Hungary. pp. 768-770

Demény, A., Fórizs, I., Molnár, F. (1994) Stable isotope and chemical compositions of carbonate ocelli and veins in Mesozoic lamprophyres of Hungary. European Journal of Mineralogy, 6:679-690

Fórizs, I., Deseő, É. Deák, J. (1994) Karst water mixing in the Sopron area, Hungary: evaluation by environmental isotopes. Isotopenkolloquium Freiberg 1994, Proceedings, pp. 39-48

Deák, J., Fórizs, I., Gunyhó, A. (1994) Mixing of groundwaters by environmental isotope data in the Zalaegerszeg area, Hungary. In: Groundwater Quality Management, eds K. Kovar & J. Soveri, IAHS Publication No. 220, p. 121-128

Deák, K., Fórizs, I., Tóth, M. (1993) Monuments as supports of the objects. II. In: Cultural Heritage and Restorer in the Changing World, 8th International Restorer Seminar, 1993, Sárospatak, Hungary, pp. 117-123

Deák, J., Fórizs, I., Deseő, É., Hertelendi, E. (1993) Origin of Groundwater and Dissolved Ammonium in SE Hungary: Evaluation by Environmental Isotopes. In: Tracers in Hydrology, IAHS Publ. no. 215, p 117-124.

Demény, A., Fórizs, I. (1991) On some preparation methods in stable-isotope mass spectrometry and their geochemical applications. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 5:524-526

Árkai, P., Lantai, Cs., Fórizs, I., Lelkes-Felvári, Gy. (1991) Diagenesis and low-temperature
metamorphism in a tectonic link between the Dinarides and the Western Carpathians: the basement of the Igal (Central Hungarian) Unit. Acta Geo. Hung., 34(1-2):81-100

Pantó, Gy., Fórizs, I., Jović, V., Vukov M. (1988) Genetic significance of the REE accessory minerals in granitic rocks. Vesnik (Bulletin), Série A- Géologie (Geozavod, Belgrade) 44:89-100

Raksányi, K., Péter, Á., Szaller, Zs., Fórizs, I., Erdei, S. (1987) The distribution of metaphosphate ion. A new critical impurity in LiNbO3 single crystals grown by the Czochralski technique. Acta Physica Hungarica 61(2):213-216.

 

Conference

 

Tóth T, Kovács D, Kuti L, Fórizs I, Kabos S, Douaik A Factors affecting soil salinization in a sodic grassland. In: Monitoring Space-Time Dynamics of Soil Chemical Properties to Improve Soil Management and Environmental Quality (Eds) Cockx L, Van Meiervenne M, Tóth T, Hofman G, Németh T, Proceedings of a workshop organized in the frame of the bilateral scientific and technological cooperation between Flanders and Hungary (Ghent, 8-9 December 2005), Ghent University, Ghent, 1-13 2005

Fórizs, I. (2005) Effect of river regulation on the isotopic characteristics of river water and molluscs. In: UFZ-Report 02/2005 (Eds) Strauch G, Weise S M, ESIR-European Society for Isotope Research, VIII Isotope Workshop, Extended Abstract Volume (June 25-30, 2005, Leipzig, Germany), UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle, Leipzig, 156-158 2005


 

 

Last update: 4 January 2016