Kapcsolódó linkek...
 

Magyar Tudományos Akadémia

Geokémia és Paleoklima Kutatócsoport

Archeometria Kutatócsoport

Lendület Paleoklíma 2ka Kutatócsoport

Magyarhoni Földtani Társulat

MFT Ásványtan-geokémiai Szakosztály

 

 

  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár             

 

 

 

BALÁZS BRIGITTA RÉKA

tudományos segédmunkatárs

telefon: 309-2600 / 1159 mellék

telefax: 319-3137

e-mail: balazsr@geochem.hu

szoba: 219

 

 

Kutatási terület:

 

- Ásványok és agyagásványok röntgendiffrakciós határozása

- Talajok agyag- és vasásványos alkotóinak nehézfém-megkötő szerepe

 

 

Rövid szakmai önéletrajz:

 

Születési idő, hely:

1985. Budapest

 

Munkahely:

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet (2010-től)

 

Jelenlegi beosztás:

Tudományos segédmunkatárs

 

Képesítés, fokozat:

- 2005-2010: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, környezettudomány szak, környezet-földtudomány és környezetkémia szakirányok.

A diplomamunka címe: A réz megkötődésének komplex ásványtani és környezet-geokémiai vizsgálata egy barna erdőtalajon

- 2010- : Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földtudományi Doktori Iskola, Földtan-Geofizika program, Ph.D. hallgató

 

Egyéb tanulmányok:

2009 január–május: Erasmus tanulmányi ösztöndíj: University of Jyväskylä, Finnország, Environmental Sciences

2009 augusztus 23–szeptember 2: ERASMUS IP, Budapest/Pécs, Advance Clay 2: Economic and Environmental Importance of Clays

–2010 augusztus 28-szeptember 6: ERASMUS IP, Szeged, Advance Clay 3: Colloid Properties of Clays and Environmental Applications

 

 

Publikációk:

 

Folyóirat cikkek

 

Sipos P, Kovács Kis V, Balázs R, Tóth A, Kovács I, Németh T: Contribution of individual pure or mixed-phase mineral particles to metal sorption in soils. GEODERMA 324: 1-8 2018

Sipos P, Balázs R, Németh T: Sorption properties of Cd, Cu, Pb and Zn in soils with smectitic clay mineralogy. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 13:(1) 175-186 2018

Makó A, Hernádi H, Barna Gy, Balázs R, Molnár S, Labancz V, Tóth B, Bakacsi Zs: A talajok mechanikai összetétel vizsgálata pipettás ülepítéses módszerrel: a hazai és a nemzetközi szabvány szerinti eljárások összehasonlítása és konverziója. AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 66:(2) 295-315 2017

Németh T, Sipos P, Balázs R, Szalai Z, Mészáros E, Di Gléria M: Adsorption of copper on the illuviation and accumulation horizons of a Luvisol. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 5: 19-24 2010

 

Válogatott kivonatok

 

Balázs R, Kovács Kis V, Sipos P, Németh T: Sorption of lead and copper in hydromorphic soils: Influence of clay and iron mineralogy on metal retention. In: Scientific Research Abstracts Vol. 7., p. 60. 2017

Balázs R, Németh T, Kovács Kis V, Cora I, Szalai Z, Sipos P: Influence of clay and iron mineralogy on copper sorption by meadow soils In:Jana Valúchová (ed.) 8th Mid-European Clay Conference (July 4-8, 2016, Košice, Slovakia) Book of Abstracts p. 168. 2016

Balázs R, Németh T, Szalai Z, Sipos P: Clay and iron mineralogical study of meadow soils from a Hungarian wetland area In: Martin Šťastny and Anna Žigová (eds.) 6th Mid-European Clay Conference (September 4-9, 2012, Průhonice) Informátor – Book of Abstracts 49: p. 148. 2012

Balázs R, Németh T, Szalai Z, Kiss K, Horváth-Szabó K, Mészáros E, Sipos P: Vízhatású talajok vasásványos vizsgálata. In: Bertóti Réka Diána, Dobos Endre (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2012.08.23-2012.08.25. Miskolc: Z-Press Kiadó, p. 35.

Balázs R, Makó A, Hernádi H, Németh T: A magyar és a nemzetközi szabvány szerinti pipettás szemcseösszetétel mérések és előkészítések komplex vizsgálata. In: Bertóti Réka Diána, Dobos Endre (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2012.08.23-2012.08.25. Miskolc: Z-Press Kiadó, p. 19.

Balázs R, Németh T, May Z: Az amorf vas-oxidok oldódásának kinetikai vizsgálata egy barna erdőtalajon. In: Bertóti Réka Diána, Dobos Endre (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2012.08.23-2012.08.25. Miskolc: Z-Press Kiadó, p. 34.

Balázs R, Németh T, Makó A, Kovács Kis V: Mineralogical effect of FAO particle size analysis procedure In: Conference Proceedings of 6th ISMOM (June 26-July 1, 2011, Montpellier, France) p. 106. 2011

Balázs R, Németh T, Sipos P, May Z, Czinkota I: Iron oxide removal and copper sorption on a Luvisol argic horizon. In: Conference Proceedings of 6th ISMOM (June 26-July 1, 2011, Montpellier, France) p. 203. 2011

Balázs R, Németh T, Sipos P: Sorption of copper on the eluviation and accumulation horizons of a brown forest soil. In: Acta Mineralogica Petrographica Abstract Series 6: p. 642. 2010

 

Utolsó frissítés: 2018. április 9.