Links...
 

Hungarian Academy of Science (HAS)

Committee of Mineralogy, Petrography and Geochemistry of HAS

IUGS Hungarian National Committee

Hungarian Geological Society

Geochemistry and Paleoclimate (G and P) Research Group

Archeometry Research Group

 

 

  Institute / Organization / People / Facilities / History / Library            

 

 

BRIGITTA RÉKA BALÁZS

junior research fellow

 

phone: +361 309 2600 / ext. 1159

fax: +361 319 3137

e-mail: balazsr@geochem.hu

room: 219

   

Research interest:

 

X-ray diffraction phase analysis

Heavy metal immobilization of soil clay minerals and soil iron oxides

 

 

 

Curriculum Vitae

 

Born:

Budapest, 1985.

 

Occupation:

Institute for Geological and Geochemical Research, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences

 

Position:

Junior research fellow

 

Education:

– 2005-2010: Eötvös Loránd University, Faculty of Science, MSc Environmental Scientist

Master thesis topic: Copper immobilization of a brown forest soil: complex mineralogical and environmental geochemistry study

– 2010- : Eötvös Loránd University, Faculty of Science, PhD School of Earth Sciences

Doctor course of Geology and Geophysics Program

Research topic: Role of iron oxide minerals in heavy metal immobization of soils

 

Scholarship:

2009: ERASMUS scholarship, University of Jyväskylä, Finland, Environmental Sciences

2009: ERASMUS IP, Budapest/Pécs, Advance Clay 2: Economic and Environmental Importance of Clays

– 2010: ERASMUS IP, Szeged, Advance Clay 3: Colloid Properties of Clays and Environmental Applications

 

 

 

Publications

 

Papers

 

Németh T, Sipos P, Balázs R, Szalai Z, Mészáros E, Di Gléria M: Adsorption of copper on the illuviation and accumulation horizons of a Luvisol Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 5: 19-24 2010

Balázs R, Németh T, Sipos P, Szalai Z, May Z: A réz megkötődésének vizsgálata egy agyagbemosódásos barna erdőtalaj akkumulációs és kilúgozódási szintjein. Talajvédelem különszám 315-322 2011

Szabó M, Szalai Z, Horváth-Szabó K, Jakab G, Németh T, Balázs R: A növényzet ökológiai mutatóinak kapcsolata a tájfoltok talajkémiai és talajfizikai tulajdonságaival egy alföldi mocsárrét példáján. In: Farsang A, Mucsi L, Keveiné Bárány I (szerk.) Táj - érték, lépték, változás Szeged: SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, 2012. pp. 161-169. (GeoLitera) (ISBN:978-963-306-151-0)

Szalai Z, Szabó M, Zboray N, Kiss K, Horváth-Szabó K, Jakab G, Balázs R, Németh T, Madarász B: Relationship between ecological indicators and soil properties (in case of a wetland). Hungarian Geographical Bulletin 61/3: 187-196.

 

Selected Abstracts

 

Balázs R, Németh T, Sipos P: Agyagbemosódásos barna erdőtalaj akkumulációs és kilúgozódási szintjének rézadszorpciós vizsgálata. In: Farsang Andrea, Ladányi Zsuzsanna, Puskás Irén (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: talajaink a változó terrmészeti és társadalmi hatások között. Konferencia helye, ideje: Szeged, 2010. szeptember 3-4. Szeged: SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 2010. p. 21.

Balázs R, Németh T, Sipos P: Zaharia L, Kis A, Topa B, Papp G, Weiszburg TG (szerk.) Sorption of copper on the eluviation and accumulation horizons of a brown forest soil: 20th General Meeting of the International Mineralogical Association (21-27 August, 2010, Budapest, Hungary). ACTA MINERALOGICA PETROGRAPHHICA – ABSTRACT SERIES 6: p. 642.

Balázs R, Németh T, Makó A, Kovács Kis V: Mineralogical effect of FAO particle size analysis procedure In: Conference Proceedings of 6th ISMOM: Soil Interfaces in a changing world. Konferencia helye, ideje: Montpellier, France, 2011. június 26-július 1. p. 106.

Balázs R, Németh T, Sipos P, May Z, Czinkota I: Iron oxide removal and copper sorption on a Luvisol argic horizon. In: Conference Proceedings of 6th ISMOM: Soil Interfaces in a changing world. Konferencia helye, ideje: Montpellier, France, 2011. június 26-július 1. p. 203.

Balázs R, Németh T, Makó A, Kovács Kis V, Keresztes M: A mechanikai összetétel meghatározása során alkalmazott minta-előkésztés talajásványtani hatása. In: Lukács Gábor (szerk.) LIII. Georgikon Napok Konferencia helye, ideje: Keszthely, 2011. szeptember 29-30. Keszthely: Ziegler Nyomda, 2011. p. 34. (ISBN 978-963-9639-43-0)

Balázs R, Németh T, May Z: Az amorf vas-oxidok oldódásának kinetikai vizsgálata egy barna erdőtalajon. In: Bertóti Réka Diána, Dobos Endre (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2012.08.23-2012.08.25. Miskolc: Z-Press Kiadó, p. 34.

Balázs R, Németh T, Szalai Z, Kiss K, Horváth-Szabó K, Mészáros E, Sipos P: Vízhatású talajok vaásványos változásainak vizsgálata. In: Bertóti Réka Diána, Dobos Endre (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2012.08.23-2012.08.25. Miskolc: Z-Press Kiadó, p. 35.

Balázs R, Makó A, Hernádi H, Németh T: A magyar és a nemzetközi szabvány szerinti pipettás szemcsösszetétel mérések és előkészítések komplex vizsgálata. In: Bertóti Réka Diána, Dobos Endre (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2012.08.23-2012.08.25. Miskolc: Z-Press Kiadó, p. 19.

Balázs R, Németh T, Szalai Z, Sipos P: Clay and iron mineralogical study of meadow soils from a Hungarian wetland area. In: Martin Šťastnŷ and Anna Žigová (eds.) 6th Mid-Europen Clay Conference (September 4-9, 2012, Průhonice). Informátor – Book of Abstracts 49: p. 148.

 

 

Last update: 12 November 2012