Kapcsolódó linkek...
  Címlap / Felépítés / Munkatársak / Laboratóriumok / Történet / Könyvtár

 

 

ÁRKAI PÉTER

az MTA rendes tagja

nyugalmazott kutatóprofesszor, az intézet korábbi igazgatója

telefon: 397-4409

telefax: 397-4409

e-mail: arkai.paksy at t-online.hu

 

 

Főbb kutatási területek

Metamorf kőzettan, ezen belül:

- a kis hőmérsékletű metamorfózis elvi és módszertani kérdései, rendszertana és nevezéktana

- a filloszilikátok diagenetikus és metamorf átalakulásai

- az alpi metamorfózis hőmérséklet - nyomás - idő relációi a Kárpát-medencében és a környező területeken

- termobarometriai módszerek alkalmazása a polimetamorf szakaszok elkülönítésére a Kárpát-medencében.  

Rövid tudományos életrajz

Születési idő, hely: 1944,  Budapest

Munkahely: 1967-től 2011-ig:  MTA Geokémiai Kutatóintézet és jogelődje, a Földtudományi Kutatóközpont Geokémiai Kutatólaboratóriuma, Budapest

Fő kutatási terület: metamorf képződmények kőzettana, ásványtana és geokémiája

Akadémiai/egyetemi fokozatok, címek:

- okleveles geológus: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1967

- Dr. univ. (földtan): Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1971. A disszertáció címe: "A középső és DNY-cserháti alsótortónai vulkánosság kőzettani - geokémiai vizsgálata"

- a földtudomány kandidátusa (C.Sc.): Tudományos Minősítő Bizottság, Budapest, 1983. A disszertáció címe:  "Kezdeti regionális metamorfózis (a Bükk, az Upponyi- és a Szendrői-hegység példáján)"

- a földtudomány doktora (D.Sc.): Tudományos Minősítő Bizottság, Budapest, 1993. A disszertáció címe: "Kishőmérsékletű regionális metamorfózis (alkalmazások magyarországi példákon)"

- Dr. habil.: József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1995

- egyetemi magántanár (petrológia): József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1996

- a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1998-2004

- a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2004-

 

Kitüntetések:

- Kiváló Munkáért", Központi Földtani Hivatal, Budapest 1980
- A Magyarhoni Földtani Társulat "Vendl Mária Emlékérme", Budapest 1981
- "Akadémiai Díj", MTA, Budapest 1994

- "Széchenyi Díj", Budapest 2006

- „Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat)," Budapest, 2011

 

Részvétel tudományos szervezetekben:

- az MTA Geokémiai és Ásvány-Kőzettani Tudományos Bizottságának tagja

- az IUGS "Subcommission on Systematics of Metamorphic Rocks" tagja, a "Study Group A (Very low-grade metamorphic rocks)" nemzetközi munkacsoport vezetője (http://www.bgs.ac.uk/SCMR)

- a Magyarhoni Földtani Társulat tiszteleti tagja

- a Clay Minerals Society, a Mineralogical Society (London) és a Schweizerische Mineralogische und Petrographische Gesellschaft volt tagja  

 

Fontosabb publikációk

 

(teljes publikációs jegyzék itt)

(MTMT által nyilvántartott publikációk)

 

Árkai, P, Abad, I., Nieto, F., Németh, T., Horváth, P., Kis, V.K., Judik, K., Jiménez-Millán, J. (2012): Retrograde alteraltions of phyllosilicates in low-grade metapelite: a case study from the Szendrő Paleozoic, NE-Hungary. Swiss Journal of Geosciences 105: 263-282-

Árkai P. (2010): Egy petrológus pályája. In: Életek - Utak. Földtudományok, környezetvédelem, energetika. (Ed. J Horn). Bányász Kultúráért Alapítvány és a Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, Budapest, pp 7-44.

Livi, K.J.T., Christidis, G.E., Árkai, P., Veblen, D.R. (2008):  White mica domain formation: A model for paragonite, margarite, and muscovite formation during prograde metamorphism. American Mineralogist 93: 4; 520-527

Koroknai, B., Árkai, P., Horváth, P., Balogh, K. (2008): Anatomy of a transitional brittle–ductile shear zone developed in a low-T meta-andesite tuff: A microstructural, pertrological and geochronological case study from the Bükk Mts. (NE Hungary). Journal of Structural Geology, 30: 159-176.

Árkai, P., Sassi, F.P., Desmons, J. (2007): Very low- to low-grade metamorphic rocks In: D Fettes, J Desmons (eds): Metamorphic Rocks: A Classification and Glossary of Terms: Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp 36-42

Crouzet C, Dunkl I, Paudel L, Árkai P, Rainer TM, Balogh K, Appel E (2007): Temperature and age constraints on the metamorphism of the Tethyan Himalaya in Central Nepal: A multidisciplinary approach. Journal of Asian Earth Sciences 30: 113–130 

Essene, E.J., Claflin, C.L., Giorgetti, G., Mata, P.M., Peacor, D.R., Árkai, P., Rathmell, M.A. (2005): Two-, three- and four-feldspar assemblages with hyalophane and celsian: implications for phase equilibria in BaAl2Si2O8–NaAlSi3O8–KAlSi3O8. European Journal of Mineralogy, 17, 515-535.

Horváth, P., Árkai, P. (2005): Amphibole-bearing assemblages as indicators of microdomain-scale equilibrium conditions in metabasites: an example from Alpine ophiolites of the Meliata Unit, NE Hungary. Mineralogy and Petrology, 84, 233-258.

Nieto, F., Mata, M.P., Bauluz, B., Giorgetti, G., Árkai, P., Peacor, D.R. (2005):  Retrograde diagenesis, a widespread process on a regional scale. Clay Minerals, 40, 93-104.

Kisch HJ, Árkai P, Brime C (2004):  On the calibration of the illite Kübler index (illite „crystallinity”). Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 84: 323-331.

Árkai, P., Livi, K.J.T., Frey, M., Brukner-Wein, A., Sajgó, Cs. (2004):  White micas with mixed interlayer occupancy: a possible cause of pitfalls in applying illite Kübler index („crystallinity”) for the determination of metamorphic grade. European Journal of Mineralogy, 16, 469-482.

Judik, K., Árkai, P., Horváth, P., Dobosi, G., Tibljas, D., Balen, D., Tomljenovic, B., Pamic, J. (2004): Diagenesis and low-temperature metamorphism of Mt. Medvednica, Croatia: Mineral assemblages and phyllosilicate characteristics. Acta Geologica Hungarica, 47, 151-176.

Árkai, P., Faryad, S.W., Vidal, O., Balogh, K. (2003): Very low-grade metamorphism of sedimentary rocks of the Meliata unit, Western Carpathians, Slovakia: implications of phyllosilicate characteristics - International Journal of Earth Sciences, 92, 68-85.

Árkai, P. (2002): Phyllosilicates in very low-grade metamorphism: transformation to micas. In: Mottana, A., Sassi, F.P., Thompson, J.B.Jr., Guggenheim, S. (eds.): Micas: crystal chemistry and metamorphic petrology. - Reviews in Mineralogy & Geochemistry, Vol. 46, pp. 463-478. Mineralogical Society of America, Washington, D.C.

Árkai, P., Fenninger, A., Nagy, G. (2002): Effects of lithology and bulk chemistry on phyllosilicate reaction progress in the low-T metamorphic Graz Paleozoic, Eastern Alps, Austria - European Journal of Mineralogy 14, 673-686

Árkai, P., Ferreiro Mählmann, R., Suchy, V., Balogh, K., Sýkorová, I., Frey, M. (2002): Possible effects of tectonic shear strain on phyllosilicates: a case study from the Kandersteg area, Helvetic domain, Central Alps, Switzerland. - Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 82, 273-290

Árkai, P. (2001):  Alpine regional metamorphism in the main tectonic units of Hungary: a review. - Acta Geologica Hungarica, 44, 329-344.

Árkai, P., Balogh, K., Demény, A., Fórizs, I., Nagy, G., Máthé, Z. (2000): Composition, diagenetic and post-diagenetic alterations of a possible radioactive waste repository site: the Boda Albitic Claystone Formation, southern Hungary. - Acta Geol. Hung., 26, 83-101.

Árkai, P., Mata, M.P., Giorgetti, G., Peacor, D.R., Tóth, M. (2000): Comparison of diagenetic and low-grade metamorphic evolution of chlorite in associated metapelites and metabasites: an integrated TEM and XRD study.  Journal of Metamorphic Geology, 18, 531-550.

Árkai, P., Balogh, Kad., Frey, M. (1997): The effects of tectonic strain on crystallinity, apparent mean crystallite size and lattice strain of phyllosilicates in low-temperature metamorphic rocks. - Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 77, 27-40.

Árkai, P., Sadek Ghabrial, D. (1997): Chlorite crystallinity as an indicator of metamorphic grade of low-temperature meta-igneous rocks: a case study from the Bükk Mountains, northeast Hungary. - Clay Minerals, 32, 205-222.

Jiang, W.-T., Peacor, D.R., Árkai, P., Tóth, M., Kim, J.W. (1997): TEM and XRD determination of crystallite size and lattice strain as a function of illite crystallinity in pelitic rocks. - J. metamorphic Geol., 15, 267-281.

Árkai, P., Merriman, R.J., Roberts, B., Peacor, D.R., Tóth, M. (1996): Crystallinity, crystallite size and lattice strain of illite-muscovite and chlorite: comparison of XRD and TEM data for diagenetic to epizonal pelites. - Eur. J. Mineral., 8, 1119-1137.

Lelkes-Felvári, Gy., Árkai, P., Sassi, F.P. (1996): Main features of the regional metamorphic events in Hungary: a review. - Geologica Carpathica, 47, 257-270.

Árkai, P., Balogh, Kad., Dunkl, I. (1995): Timing of low-temperature metamorphism and cooling of the Paleozoic and Mesozoic formations of the Bükkium, innermost Western Carpathians, Hungary. - Geologische Rundschau, 84, 334-344.

Árkai, P., Sassi, F.P., Sassi, R. (1995): Simultaneous measurements of chlorite and illite crystallinity: a more reliable tool for monitoring low- to very low-grade metamorphisms in metapelites. A case study from the Southern Alps (NE Italy). Eur. J. Mineral., 7, 1115-1128.

Árkai, P. (1993): The distinction between low-T retrograde metamorphism and weathering + burial diagenesis of the gneiss and mica schist basement complex, Great Plain, Hungary: A novel use of illite "crystallinity". - Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte, H. 8, 337-351.

Árkai, P. (1991c): Chlorite crystallinity: an empirical approach and correlation with illite crystallinity, coal rank and mineral facies as exemplified by Palaeozoic and Mesozoic rocks of northeast Hungary. - Journal of Metamorphic Geology, 9, 723-734.

Árkai, P., Kovács, S. (1986): Diagenesis and regional metamorphism of the Mesozoic of Aggtelek-Rudabánya Mountains (Northeast Hungary). - Acta Geol. Hung., 29, 349-373.

Árkai, P., Nagy, G., Dobosi, G. (1985): Polymetamorphic evolution of the South-Hungarian crystalline basement, Pannonian Basin: geothermometric and geobarometric data. - Acta Geol. Hung., 28, 165-190.

Árkai, P. (1983): Very low- and low-grade Alpine regional metamorphism of the Paleozoic and Mesozoic formations of the Bükkium, NE-Hungary. - Acta Geol. Hung., 26, 83-101.

Árkai, P., Tóth, M.N. (1983): Illite crystallinity: combined effects of domain size and lattice distortion. - Acta Geol. Hung., 26, 341-358.

Árkai, P., Horváth, Z.A., Tóth M. (1981): Transitional very low- and low-grade regional metamorphism of the Paleozoic formations, Uppony Mountains, NE-Hungary: mineral assemblages, illite-crystallinity, -bo and vitrinite reflectance data. - Acta Geol. Acad. Sci. Hung., 24, 265-294.

Szádeczky-Kardoss, E. (editor-in-chief), Árkai, P. (editor), Beck-Mannagetta, P., Boyadjiev, S.G., Kamenicky, J., Stelcl, J., Weiss, J., Juhász, Á., Balázs, E., Kovách, Á., Nagy, E., Ravasz-Baranyai, L., Szalay, Á., Szederkényi, T., Wieser, T., Giusca, D., Savu, H., Kräutner, H., Bercea, I., Semenenko, N.P., Tkachuk, L.G., Danilovich, Yu., Dmitrievic, M., Karamata, S. (authors) (1976): Map of Metamorphites of the Carpatho-Balkan-Dinaride Area, 1:1,000,000. - KBGA, Központi Földtani Hivatal és az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma kiadványa, Budapest.

Árkai, P., Nagy, G., Pantó, Gy. (1975): Types of compositional zoning in the garnets of polymetamorphic rocks and their genetic significance. Acta Geol. Acad. Sci. Hung., 19, 17-42.

 

Utolsó frissítés: 2014. június 10.